Hitchhiking – Autostop
Are you going to…
Czy jedzie pan/pani do…
Can you take us to…
Czy może pan/pani zabrać nas do…
We our going to… Jedziemy do…
Our destination is… Nasz cel to…
There is a lot of traffic today.
Duży dzisiaj ruch.
There’s been an accident.
Był wypadek.
There is a traffic jam. Jest korek.
We’ve been travelling in this part of Spain for two weeks. Podróżujemy po tej części Hiszpanii od dwóch tygodni.
We’ve already been to…
Byliśmy już w…
We’ve seen… Widzieliśmy…
Some drivers simply don’t want to stop. Niektórzy kierowcy po prostu nie chcą się zatrzymać.
They might be afraid.
Być może się boją.
Is there any petrol station here?
Czy jest tu gdzieś stacja benzynowa?

Camping – Kemping
The campsite is full. Pole namiotowe jest zapełnione.
Are there any pitches available?
Czy są jakieś miejsca pod namiot?
Let’s go to the manager’s office and ask. Chodźmy do biura i zapytajmy.
Let’s put up the tent.
Rozstawmy namiot.
We’ve got a trailer/caravan.
Mamy przyczepę.
There is a nice place for the hammock between the trees. Jest fajne miejsce na hamak między drzewami.
Give me the tent poles/tent pegs. Daj mi maszty/śledzie.
Have we got some rope?
Mamy jakiś sznurek?
Our backpacks are here.
Tu są nasze plecaki.
Where are the sleeping bags/sleeping mats/air mattresses? Gdzie są śpiwory/karimaty/materace dmuchane?
Where is the torch/vacuum flask/camping stove/barbecue?
Gdzie jest latarka/termos/kuchenka/grill?
It’s raining. We’ll need waterproofs. Pada. Będziemy potrzebować nieprzema­kalnej odzieży.
The tent is full of mosquitos! Have you got any insect repellent?
Pełno komarów w namiocie. Masz jakiś płyn odstraszający owady?
Let’s make a campfire.
Rozpalmy ognisko.
We haven’t got any charcoal left fore the barbeque.
Nie mamy już węgla do grilla.