Nauka o języku - pytania i odpowiedzi

24. Czy kolejność wyrazów w podanych zdaniach wymaga zmiany? Dlaczego?

24. Czy kolejność wyrazów w podanych zdaniach wymaga zmiany? Dlaczego? Ciecz przewozi się w specjalnie skonstruowanych do tego celu cysternach. Przydawka skonstruowanych jest rozwinięta – została wzbogacona określeniami. Dlatego stawiamy ją za rzeczownikiem, do którego się odnosi: Ciecz przewozi się w cysternach, specjalnie skonstruowanych do tego celu. Grupa parlamentarna wybrała w czwartek ponownie przewodniczącego. Ponownie w czwartek czy ponownie wybrała? Żeby zdanie stalo się jednoznaczne, przesuwamy okolicznik czasu na początek, a oba pozostałe określenia orzeczenia

1. Czy formy deklinacyjne: woła, o synie, gwoździami, przyjacieli nie są akceptowane ze względu na ich niezgodność z systemem czy z normą języka polskiego? Uzasadnić swój pogląd.

1. Czy formy deklinacyjne: woła, o synie, gwoździami, przyjacieli nie są akceptowane ze względu na ich niezgodność z systemem czy z normą języka polskiego? Uzasadnić swój pogląd. Te formy nie są zgodne z normą polszczyzny – z ustaleniami sformułowanymi przez językoznawców, a zaakceptowanymi przez ogół mówiących. Rozstrzygnięcia normatywne można znaleźć w słownikach poprawnej polszczyzny. Tymczasem rzeczowniki męskożywotne (kot, niedźwiedź, orzeł, koń, byk, więc czemu nie wół?) mają w dopełniaczu liczby pojedynczej