Styl języka

Styl języka – to inaczej odmiana języka. Inne słownictwo zastosujemy w pogawędki z kolegą, jeszcze inne w czasie rozmowy z dyrektorem szkoły. Myśliwi, studenci czy lekarze – każde środowisko posługuje się swoim specjalnym zestawem słów. A uczniowie? Spójrzcie choćby na wyrazy: lufa, pała, dyrek, gała.

Wypowiedź zazwyczaj pełni jakąś funkcję, czemuś służy. I właśnie ze względu na funkcję wypowiedzi wyróżniamy rozmaite style języka. Najbardziej znane (czyli takie, które musisz znać) to:

Styl potoczny

 • Charakteryzuje się krótkimi zdaniami, często urwanymi i poprzerywanymi rozmaitymi „ten, tego”, „yyyyy”, „słuchaj”„no, wiecie”.
 • Zawiera wiele zdań urwanych, wtrąconych wyrażeń.
 • Języka potocznego używamy do codziennego komunikowania się – głównie w rozmowach.

Stylu popularnonaukowy

 • Służy do przekazania jakiejś wiedzy w sposób powszechnie zrozumiały.
 • Najczęściej spotkać się z nim można w różnego rodzaju czasopismach, książkach. Spoglądaj zawsze na podpisy pod tekstami. Jeżeli pochodzą z czasopisma, książki naukowej, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że masz do czynienia ze stylem popularnonaukowym).

Stylu urzędowy

 • Stosuje się go w pismach urzędowych – rozporządzeniach, regulaminach, podaniach, zarządzeniach.
 • To styl bardzo suchy i zwięzły.
 • Bardzo często występuje w nim strona bierna, konstrukcje bezosobowe (zawiadamia się, zabrania się).

Stylu artystyczny

 • Występuje w literaturze pięknej, pełen ozdobników, wyszukanych porównań, metafor, epitetów.
 • Celem tekstu jest zwrócenie uwagi odbiorcy nie tylko na treść, ale też na formę dzieła (sposób budowania zdań, opisy, określenia).
 • Tekst w stylu artystycznym powinien być oryginalny, wieloznaczny.

Styl naukowy

 • Posługują się nim naukowcy zwracający się do naukowców – mnóstwo w nim fachowego słownictwa, nie ma też konieczności używania takich sformułowań, aby treść była powszechnie zrozumiała.

Styl publicystyczny

 • Inna nazwa to styl dziennikarski.
 • Celem artykułów jest przedstawienie aktualnych wydarzeń w sposób jasny dla wszystkich. Często używa się w nim zwrotów z języka potocznego.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Styl języka

Czym jest styl języka? Cechy stylu potocznego

Styl języka – co to jest?

Stylizacja językowa

Style i stylizacja językowa