Podmiot liryczny TEST

1. Przeczytaj wiersz Kochanowskiego. Jaki charakter ma wypowiedź podmiotu lirycznego:

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje;
Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!
Inszy niechaj pałace marmurowe mają
I szczerym złotogłowiem ściany obijają,

Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym,
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,
Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością,
Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością.
Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie

A. apelu,
B. prośby,
C. nakazu,
D. wezwania.

Odp. ………….

2. Celem podmiotu lirycznego jest uzyskanie:

A. pomyślności dla siebie i rodziny,
B. pozwolenia na zakup złotogłowia,
C. uznania dla swojego dotychczasowego życia,
D. pieniędzy na wybudowanie marmurowego pałacu.

Odp. ………….

3. Przeczytaj wiersz

Już odbił się, już płynie!
Boską równowagą
Rozpina się na drzewcu
i wieje, jak flagą.
Dolata do poprzeczki
i nagłym trzepotem
Przerzuca się, jak gdyby był
ptakiem i kotem.
Zatrzymajcie go w locie,
niech w górze zastygnie,

Kazimierz Wierzyński Skok o tyczce

Podmiot liryczny wiersza można utożsamiać z:

a) komentatorem sportowym,
b) lekkoatletą,
c) sędzią sportowym,
d) trenerem.

Odp. ………….

4. Jeżeli podmiot liryczny występuje w pierwszej osobie i wyraża swoje przeżycia, to mamy do czynienia z:

a) liryką bezpośrednią
b) liryką zwrotu do adresata
c) liryką pośrednią
d) sytuacyjną liryką dialogu

Odp. ………….

5. Przypisz fragmenty odpowiednio do liryki bezpośredniej lub pośredniej.

A.
Rosła wiśnia w królewskim ogrodzie,
Król ją ujrzał o słońca zachodzie,
Ujrzał tajnym zapłonioną żarem
I obłąkał swe zmysły jej czarem.
Bolesław Leśmian

B.
Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.
Adam Mickiewicz

Odp.
A. …………………………………………..
B. …………………………………………..

6. Kto tu jest podmiotem lirycznym?

Teraz kiedy zostaliśmy sami możemy porozmawiać książę jak mężczyzna z mężczyzną.
Chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle co martwa mrówka.

Zbigniew Herbert Tren Fortynbrasa*

a) Zbigniew Herbert
b) Ogólnie – poeta
c) Fortynbras

Odp. ………….

*Fortynbras – wódz zwycięskich wojsk, obejmie władzę po zabitym Hamlecie, któremu poświęcony jest ten tren.

7. Jaki termin pasuje do przytoczonego wyżej fragmentu wiersza Herberta:

a) liryka roli
b) liryka bezpośrednia
c) liryka pośrednia

Odp. ………….

8. Czy można konkretnie określić podmiot liryczny tego utworu:

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,
Dziś was rzucam i dalej idę w cień, z duchami –
A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny.
Juliusz Słowacki Testament mój
a) Tak
b) Nie

Odp. ………….

9. W którym miejscu strofy ujawnia się podmiot liryczny?

Breughel, co osiwiał
pojmując ludzi, oczy im odwracał
od podniebnych dramatów. Wiedział, że nie gapić
trzeba się nam w Ikary, nie upadkiem smucić,
choćby najwyższy…
Ernest Bryll Wciąż o Ikarach głoszą

10. Czy w powyższym fragmencie wystąpił:

a) podmiot liryczny zbiorowy
b) podmiot liryczny indywidualny
c) podmiot, którym jest malarz Breughel

Odp. ………….

11. Dostosuj do fragmentów typ liryki.
A.
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Jan Kochanowski

Odp. ………….
B.
Szedł po świecie Bajdała
Co go wiosna zagrzała –
Oprócz siebie – wiódł szkapę, oprócz szkapy – wołu
Tyleż tędy, co wszędy, szedł z nimi pospołu.
Bolesław Leśmian

Odp. ………….

C.
Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną
Na klombach mych myśli sadzone za młodu
Pod słońcem, co dało mi duszę błękitną
I które mi świeci bez trosk i zachodu.
Kazimierz Wierzyński

Odp. ………….

D.
Brodę mam gęstą, oczy przesłonięte
Powieką, jak u tych co znają cenę
Rzeczy widzianych. Milcz jak przystoi
Mężowi, który wie, że ludzkie serce
Więcej pomieści niż mowa
Czesław Miłosz

Odp. ………….

a) liryka roli
b) liryka pośrednia
c) liryka bezpośrednia d) liryka inwokacyjna, podmiot liryczny zbiorowy

Przeczytaj wiersze

A.
Tłum widzów. On spokojnym wzrokiem metę mierzy
– wyprostował się, ramion wiązanie natężył,
głowę wzniósł, stopy w ziemię wrył, nogi naprężył,
w ręce trzyma dysk krągły – wstał pierwszy z szermierzy.
Jeszcze chwila – kołysze dysk, zanim uderzy –
wysunął lewe ramię, biodra, zda się, zwężył,
na prawej nodze całym ciężarem zaciężył –
rzuci – i laur zdobędzie znów na skronie świeży.
Na jego marmurowe, nagie, smukłe ciało,
oliwą namaszczone, złotawe, błyszczące:
pada greckie, promienne, uśmiechnięte słońce.
(…)
Kazimierz Przerwa-Tetmajer Dyskobol

B.
Rzut mój w rozwartej zaczyna się dłoni,
Rzut mój się kończy nie wiadomo gdzie,
Dysk, niby dukat połyskliwy, dzwoni
Poza światami, za metami, w mgle.
(…)
Rzut, który miarę wytkniętą już przerósł,
Minął granice i wzbił się, jak duch,
Rzut ten mam w dłoni – dyskobol i heros,
Ja, który wszczynam niewstrzymany ruch.
Kazimierz Wierzyński Dyskobol

12. Który wers z wiersza Tetmajera byłby najlepszym podpisem posągu Myrona?

a) On spokojnym wzrokiem metę mierzy.
b) Wyprostował się, ramion wiązanie natężył.
c) Głowę wzniósł, stopy w ziemię wrył, nogi naprężył.
d) Wysunął lewe ramię, biodra, zda się, zwężył.

Odp. ………….

13. Jakie elementy przytoczonych wierszy najlepiej oddają ruch sportowca?

a) Epitety opisujące ciało zawodnika: marmurowe, nagie, smukłe ciało, oliwą namaszczone, złotawe, błyszczące.
b) Seria czasowników – w wierszu Tetmajera: wyprostował się, natężył, wzniósł, wrył, naprężył, wysunął, zaciężył.

Odp.
………….

14. W którym z przytoczonych wierszy podmiotem lirycznym jest sam Dyskobol? Co o tym świadczy?

Odp. ………….

Podmiot liryczny TEST – odpowiedzi

1. B.; 2. A. 3. B. 4.A. a); 5. A. liryka pośrednia, B. liryka bezpośrednia; 6. c), 7. a); 8. b) Nie; 9. Czwarty wers. Celownik liczby mnogiej zaimka „my” (nam).
10. a); 11. A. d), B. b), C. c), D. a); 12. d), 13. b); 14. B.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Podmiot liryczny

Podmiot liryczny wiersza

Określ podmiot liryczny w wierszu Jana Kochanowskiego Na lipę.

Pozycja narratora i rodzaje narracji