Test

Przeczytaj uważnie ten tekst. Pomoże Ci on przy odpowiedziach na pytania.

O teatrze greckim:…

Teatr grecki, najdawniejszy teatr, jaki znamy, wyglądał zupełnie inaczej niż teatry współczesne (…). Odbywał się tylko parę razy w roku. Siedzibą teatru mogło być początkowo każde miejsce, z którego mieszkańcy całego miasta oglądać mogli duże widowisko. Do tego celu nadawało się najlepiej naturalne zbocze wzgórza, u którego stóp płaska powierzchnia pomieścić mogła chór i aktorów. Przedstawienie rozpoczynało się o wschodzie słońca, kończyło z zachodem i trwało w sumie kilka dni (…). Teatr był równocześnie konkursem poetyckim, przeglądem tańców, (…) a zarazem odświętnym miejscem spotkania całego miasta. Początkowo był to położony w pobliżu Świątyni Dionizosa (…) okrągły lub kwadratowy placyk zwany orchestrą, czyli miejsce do tańca.
(Jacek Lipiński – Kto, kiedy, dlaczego…)

Czy to prawda, że aktorzy greccy nosili maski?

Maska z dawien dawna odgrywała ogromną rolę w widowiskach o charakterze teatralnym. W wierzeniach i obrzędach ludów pierwotnych przypisywano masce moc magiczną, sądząc, że noszącego ją obdarza siłami nadprzyrodzonymi. W starożytnej Grecji do tych tradycji kultowych dołączyły inne, teatralne już potrzeby. Aktor musiał się starać przede wszystkim o to, żeby być dobrze widzianym i słyszanym przez licznie zgromadzoną publiczność. Sztuczne wyolbrzymianie postaci aktora osiągano za pomocą specjalnych kostiumów, a także za pomocą podwyższonego obuwia, czyli koturnów. Wyrazistość postaci aktora podnosiła i podkreślała odpowiednia maska. Pełniła ona funkcję dwojaką. Z jednej strony pozwalała wszystkim, najbardziej oddalonym widzom, na dokładne obserwowanie „wyrazu twarzy”, a więc właśnie maski aktora, z drugiej – szeroko otwarte usta maski stanowiły rodzaj megafonu wzmacniającego głos aktora. Starożytna tradycja grecka przypisuje wprowadzenie do teatru pierwszej maski tragicznej Tespisowi. Masek kobiecych (w teatrze greckim role kobiece grali mężczyźni) użył rzekomo po raz pierwszy Trynichos, a maski wielobarwnej – Ajschylos. Maska była więc nieodłącznym atrybutem teatru greckiego od samego jego zarania (VI i V w. p.n.e.).
(Andrzej Banach – Wybór maski)

1. Początki teatru sięgają:

a) IV wieku przed nasza erą
b) VI wieku przed naszą erą
c) II wieku przed naszą erą
d) V wieku naszej ery.

Odp. ……..

2. W starożytnym teatrze maska spełniała funkcję:

a) magiczną – obdarzała noszącego ją aktora nadprzyrodzoną mocą.
b) praktyczną – pozwalała na obserwację „wyrazu twarzy” aktora i wzmocnienie jego głosu.
c) komiczną – wzbudzała śmiech i radość wśród widzów.

Odp. ……..

3. Które z podanych informacji określają pojęcia: teatr starożytny, teatr współczesny?

a) kilkadziesiąt przedstawień w roku
b) widowisko trwa od wschodu do zachodu słońca
c) miejsce przedstawień: budynek, zamknięty obszar
d) aktorami są kobiety i mężczyźni
e) występują aktorzy i chór
f) używa się masek
g) spektakl łączy się z tańcami i konkursami poetyckimi
h) miejsce przedstawień: teren otwarty, zbocze wzgórza
i) kilka przedstawień w roku
j) kobiece role grają mężczyźni

Odp.
a) teatr starożytny: ……………………………………………………..
b) teatr współczesny: …………………………………………………

4. Postacie aktorów sztucznie podwyższano poprzez:

a) przyklejanie do maski długiej brody i peruki
b) stosowanie specjalnego obuwia (koturnów)
c) umocowywanie podkładu pilśniowego na głowie aktora.

Odp. ……..

5. Zwrot „zrzucić z siebie maskę” oznacza:

a) ujawnić prawdę o sobie
b) uwolnić się od ciężkiej winy, grzechu
c) odetchnąć z ulgą
d) zmyć makijaż.

Odp. ……..

6. Z teatrem greckim kojarzy się:

a) Prometeusz
b) Ajschylos
c) Syzyf

Odp. ……..

 

Odpowiedzi

1. odp. b) VI wieku przed naszą erą.
To pytanie nie powinno sprawić trudności tym, którzy dokładnie przeczytali nasz tekst. Sprawdza Waszą umiejętność koncentracji i kojarzenia faktów.
Przyznacie, że przyszły licealista powinien cokolwiek wiedzieć o historii teatru.

2. odp. b) praktyczną – pozwalała na obserwację „wyrazu twarzy” aktora i wzmocnienie jego głosu.

3. odp.
a) teatr starożytny: b, e, f, g, h, i, j.
b) teatr współczesny: a, c, d.

4. odp. b) stosowanie specjalnego obuwia (koturnów)

5. odp. a) Ujawnić prawdę o sobie.
Polecenie wymaga znajomości związków frazeologicznych. Dzielą się one na: wyrażenia, zwroty i frazy. Pamiętajcie, że cechą charakterystyczną zwrotu jest obecność w nim czasownika (np. zmyć głowę, kruszyć kopie).

6. odp. b) Ajschylos

Zobacz:

Dramat antyczny

Jak wyglądał teatr grecki?

 

Architektura antyku