Wartość Biblii

 • Biblia to źródło europejskiej kultury.
 • Biblia to arcydzieło literatury światowej.
 • Biblia to powszechne, kulturowe dziedzictwo, magazyn norm moralnych i wzorców postępowania.
 • Biblia jest źródłem myśli filozoficznej i religijnej, jest księgą mądrości, a oprócz tego prezentuje ludzkie wzory i postawy, które są w literaturze przywoływane, oceniane, chwalone lub krytykowane.
 • Jest zbiorem przykładów – wzorców i antywzorców postępowania.
 • Zawiera kodeks moralny, podaje, co jest dobre, a co złe (dekalog).
 • Jest przebogatym magazynem prawd o człowieku, o złożoności natury ludzkiej.
 • Jest próbą odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość – porządkuje sprawy życia i śmierci, cierpienia i szczęścia, definiuje człowieka.
 • Jest dziełem artystycznie złożonym, niejednolitym, źródłem przeróżnych gatunków literackich.
 • Prezentuje ludzi, ich obyczaje i poglądy z wielu epok, ale eksponuje to, co uniwersalne i niezależne od kostiumu i czasu historycznego.
 • Jest dziełem, które wpłynęło na światopogląd, kulturę, a nawet język współczesnych ludzi.
 • Dla ludzi wierzących księgą świętą. Słowem objawionym przez Boga. Tak odczytują Biblię chrześcijanie różnych wyznań. Dla Żydów Pismem Świętym jest tylko Stary Testament, a zwłaszcza Pięcioksiąg, czyli Tora.
 • Możemy ją traktować jako księgę historyczną, mówiącą o dawnych ludach i obyczajach. Nawet dla ateistów stanowi źródło wiedzy o kulturze, w której wszyscy, mniej czy bardziej świadomie, jesteśmy zakorzenieni. Biblia bowiem, obok kultury antycznej, stoi u początków kultury europejskiej..
 • Biblia jest także źródłem stylizacji językowej, współcześni twórcy przyswajają sobie gatunki biblijne, słownictwo, język czy rytm. Aby umieć rozpoznać podobne zabiegi, trzeba choć w niewielkiej mierze znać świętą księgę. Przede wszystkim dlatego, że jest ona źródłem tematów, motywów i wartości podejmowanych we współczesnej sztuce. Człowiek współczesny, który nie zna Biblii, nie tylko nie rozumie wielu lektur powstałych w ciągu naszej ery, lecz także nie pojmuje wielu dzieł sztuki współczesnej.

 

Uniwersalne wartości Biblii

W Biblii odnajdziemy uniwersalne postawy, wartości i uczucia ludzkie.

Najstarsze wzorce, jakie odnajdujemy w Biblii, w dużej mierze są podobne do antycznych:

 • miłość do Boga (Hiob),
 • miłość ojcowską Boga do ludzi,
 • miłość ojca do syna, marnotrawnego,
 • miłość matczyną – matka z opowieści o sądzie Salomona,
 • miłość mężczyzny i kobiety –Pieśń nad Pieśniami, Hymn o miłości,
 • Rywalizację o miłość rodzicielską – bracia Józefa, Kain i Abel, syn marnotrawny i wierny ojcu,
 • bunt w naturze ludzkiej – grzech pierworodny, budowniczowie wieży Babel,
 • cierpienie – historia Hioba, dzieje Chrystusa,
 • zbrodnię bratobójczą – historia Kaina i Abla,
 • poświęcenie dla ludzkości – Chrystus,
 • pokorę, wierność i ufność Bogu – dzieje Hioba, postawa Abrahama,
 • miłosierdzie i wybaczanie –postawa Józefa wobec braci, Chrystusa wobec wrogów.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Biblia – TABELA

Biblia – MAPA MYŚLI

Biblia – TEST 1

Biblia jako źródło związków frazeologicznych

Biblia i antyk – czy możliwe są porównania?

Biblia a filozofia

https://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/matura-2016-biblia