TEST

1. Biblia pochodzi od słowa

a) mądrość.
b) księga.
c) księgi.

2. Co Bóg stworzył drugiego dnia?

a) Wody
b) Gwiazdy
c) Niebo

3. Księga Koheleta jest zaliczana do ksiąg

a) mądrościowych.
b) historycznych.
c) prorockich.

4. Kto chodził po wodzie w Nowym Testamencie?

a) Szymon
b) Piotr
c) Mateusz

5. Kto sprzedał pierworództwo za miskę soczewicy?

a) Jakub
b) Ezaw
c) Abraham

6. Gdzie rodzice znaleźli 12-letniego Jezusa?

a) w ogrodzie oliwnym
b) w świątyni
c) modlącego się na górze

7. Za ojca narodu żydowskiego uznaje się

a) Noego
b) Jakuba
c) Abrahama

8. Gałązka oliwna kojarzy się z opowieści o

a) wędrówce do Kanaanu
b) walką Dawida i Goliata
c) potopem

9. Utwór wychwalający Boga, śpiewany w imieniu całej zbiorowości to

a) pieśń
b) psalm
c) hymn

10. Co Jezus cudownie przemienił na weselu w Kanie?

a) wodę w oliwę
b) wodę w wino
c) kamienie w chleby

11. Najsłynniejsza parabola Starego Testamentu to:

a) Psalm XXIV
b) Księga Hioba
c) Pieśń nad Pieśniami

12. Jaki smak miała boża manna?

a) placka z miodem
b) przaśnego chleba
c) soczewicy

13. Kto był ulubionym uczniem Jezusa?

a) Mateusz
b) Marek
c) Jan

14. Do kogo porównywano Jezusa?

a) do cieśli
b) do pasterza
c) do rybaka

16. Które biblijne miasto zostało zniszczone przez trąby?

a) Ur
b) Gomora
c) Jerycho

17. Kto wyparł się Jezusa trzy razy?

a) Judasz
b) Piotr
c) Nikodem

18. Kto wypędził kupców ze świątyni?

a) Herod Agryppa
b) Jezus
c) Annasz

19. Kto zadecydował o śmierci Jezusa?

a) Annasz
b) Kajfasz
c) Poncjusz Piłat

20. Jak się nazywała żona Abrahama?

a) Estera
b) Rut
c) Sara

21. Kto pomagał Jezusowi nieść krzyż?

a) Szymon z Cyreny
b) Piotr
c) Jan

22. Kogo wskrzesił Jezus?

a) Joachima
b) Łazarza
c) Mateusza

23. Kto wydal Jezusa?

a) Paweł
b) Piotr
c) Judasz

24. Który z apostołów był rybakiem?

a) Paweł
b) Piotr
c) Marek

25. Kto nie uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa?

a) Łukasz
b) Mateusz
c) Tomasz

26. Kto namaszczał nogi Jezusa wonnymi olejkami?

a) Weronika
b) Marta
c) Maria

27. Kto otarł twarz Jezusa chustą?

a) Weronika
b) Marta
c) Maria Magdalena

 

Odpowiedzi:

1c, 2c, 3a, 4b, 6b, 7c, 8c, 9b, 10b, 11c, 12a, 13c, 14b, 16c, 17b, 18b, 19c, 20c, 21a, 22b, 23c, 24b, 25c, 26c, 27a.

 

Zobacz:

Antyk i Biblia – TEST 1

Antyk i Biblia – TEST 2

Antyk i Biblia – TEST 3

TEST z Biblii

Test z Biblii 2

TEST z wiedzy o Biblii i antyku z komentarzem