RENESANS TEST

Sprawdź swoją wiedzę z renesansu

1. Które z podanych poniżej wydarzeń historycznych znacząco wpłynęło na ukształtowanie się epoki renesansu?

a) wielkie odkrycia geograficzne
b) powołanie świętej Inkwizycji
c) upadek Bizancjum
d) bitwa pod Grunwaldem

2. Które z wymienionych niżej cech przypisałbyś kulturze renesansu?

a) teocentryzm
b) uniwersalizm
c) anonimowość
d) nawiązania do antyku

3. Autorem maksymy Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce jest:

a) Francesco Petrarca
b) Terencjusz
c) Pierre Ronsard
d) Epikur
4. Antropocentryzm to idea światopoglądowa wyrażająca się w:

a) uznaniu życia wiecznego za główny cel ludzkiego istnienia
b) uznaniu człowieka za dziecko natury
c) umiejscowieniu człowieka w centrum zainteresowania
d) nadawaniu przyrodzie ludzkich cech

5. Które z wymienionych niżej cech określają sztukę i architekturę renesansu?

a) prostota
b) dynamizm
c) harmonia
d) monumentalność

6. Wśród wymienionych poniżej nazwisk wskaż przedstawicieli reformacji:

a) Florian Ungler,
b) Martin Luter
c) Katarzyna Medycejska
d) Jan Hus
e) król angielski Henryk VIII

7. Teorię predestynacji mówiącą, że człowiek jest z góry przeznaczony do zbawienia lub potępienia głosił:

a) luteranizm
b) kalwinizm
c) arianizm
d) husytyzm

8. Twórcą fresków w Kaplicy Sykstyńskiej był:

a) Rafael Santi
b) Albrecht Dűrer
c) Michał Anioł
d) Leonardo da Vinci

9. Które z wymienionych wzorów osobowych odnajdziesz w literaturze odrodzenia?

a) wzór szlachcica-ziemianina
b) wzór idealnego władcy
c) wzór pobożnego rycerza
d) wzór mnicha, świętego, ascety

10. Cytat z pieśni Kochanowskiego:

Nie porzucaj nadzieje jakoć się kolwiek dzieje uznałbyś za credo:
a) stoicyzmu
b) teocentryzmu
c) epikureizmu
d) humanizmu

11. Cytat z pieśń Kochanowskiego:

Chwalę szczęście stateczne: Nie chceli też być wieczne… uznałbyś za credo:

a) stoicyzmu
b) epikureizmu
c) racjonalizmu
d) humanizmu

12. Które z wymienionych motywów odnalazłbyś w pieśniach Kochanowskiego?

a) motyw niestałej, zwodniczej Fortuny
b) motyw Polski jako tonącego okrętu
c) motyw świata jako teatru i ludzi jako marionetek
d) motyw rozdarcia między pokusami ciała a dążeniem duszy do wieczności
e) motyw niespełnionej miłości

13. Która z wymienionych fraszek Kochanowskiego ma charakter autobiograficzny?

a) O żywocie ludzkim
b) Do gór i lasów
c) Raki
d) Do snu

14. Jakie gatunki publicystyczne uprawiano w renesansie?

a) felieton
b) moralitet
c) powieść
d) kazanie sejmowe

15. Które z wymienionych cech przypisałbyś dramatowi szekspirowskiemu?

a) zasada trzech jedności: miejsca, cza­su i akcji
b) współistnienie planu realistycznego i fantastycznego
c) nieprzedstawianie scen krwawych, dra­pieżnych
d) wyłącznie wysoki styl

16. Które ze starożytnych nurtów filozoficznych znalazły szczególne odzwierciedlenie w światopoglądzie renesansu?

a) stoicyzm
b) atomizm
c) epikureizm
d) sceptycyzm

 

RENESANS TEST – odpowiedzi

1. a),
2. d),
3. b),
4. c),
5. a), c), d),
6. b), d), e),
7. b),
8. c),
9. a),
10. a),
11. b),
12. a), c)
13. b),
14. d);
15. b),
16. a), c), d)

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Renesans w Polsce – charakterystyka epoki

Pojęciownik epok: renesans

Jan Kochanowski TEST

TEST z wiedzy o renesansie z komentarzem cz. 1

https://aleklasa.pl/liceum/c334-testy-w-liceum/test-z-renesansu-zaj