Bóg

Zadanie 1
Charakterystyczna dla starożytnych Greków wiara w wielu bogów określana jest mianem:

A. Polonizmu
B. Monoteizmu
C. Polis
D. Politeizmu

Zadanie 2
Osoba niewierząca w Boga to:

A. Ateista
B. Anarchista
C. Monarchista
D. Niedowiarek

Zadanie 3
Które gatunki literackie mają biblijne pochodzenie?

A. Mit, tragedia, opowiadanie
B. Oda, sonet, fraszka
C. Psalm, pieśń, przypowieść
D. Nowela, tren, satyra

Zadanie 4
Który zestaw zawiera wyłącznie związki frazeologiczne mające rodowód biblijny?

A. Zamienić się w słup soli, Sodoma i Gomora, trąby jerychońskie
B. Arka przymierza, koń trojański, słomiany zapał
C. Syn marnotrawny, wilczy apetyt, pięta Achillesa
D. Kainowe znamię, jabłko niezgody, przekroczyć Rubikon

Zadanie 5
Bohater mitologiczny, który przeciwstawił się bogom i został skazany na przykucie do skał Kaukazu, to:

A. Ikar
B. Prometeusz
C. Herkules
D. Minotaur

Zrzuć z Siebie, Ojcze, nietykalne blaski!
Zgarnij ze Siebie tę bożą,
tę władającą moc, co nad wiekami
nieugaszoną płomienieje zorzą
i światłość daje światom,
i światy w swoim ogniu na popioły trawi!
Stań się tak lichy, jak ja, i skulony
i doczesności okryty łachmanem
i wlecz się, wlecz się ze mną na samotne pola,
ku tym ostami porosłym przydrożom,
gdzie, kurzem obsypana, ślepa siadła Dola
Jan Kasprowicz, Święty Boże, Święty Mocny (fragmenty)

Zadanie 6
Użyty w ostatnim wersie zwrot „ślepa siadła Dola” to przykład:

A. Porównania
B. Wykrzyknienia
C. Animizacji
D. Metonimii

Zadanie 7
Wskaż wyraz bliskoznaczny do słowa „lichy”.

A. Ubogi
B. Niewyraźny
C. Nieliczny
D. Tchórzliwy

Zadanie 8
Które zdanie stanowi najlepszy komentarz do wiersza?

A. Podmiot liryczny zwraca się do Boga z prośbą o udzielenie mu niezwykłej mocy.
B. Podmiot liryczny buntuje się przeciw Boskiej władzy nad światem.
C. Podmiot liryczny chciałby, aby Bóg stał się bliższy zwykłemu człowiekowi.
D. Podmiot liryczny dziękuje Bogu za szczęście, jakie go spotkało.

 

Odpowiedzi

Bóg
1 D
2. A
3. C
4. A
5. B
6. C
7. A
8. C

Zobacz:

Bóg – motyw literacki

Obraz Boga w liryce Jana Kochanowskiego

https://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w-liceum/wypracowania-z-antyku/dwa-sposoby-postrzegania-boga-w-biblii

Omów stosunek człowieka oświeconego do Boga

Bóg

Kim jest człowiek i Bóg w antycznej Grecji i w Biblii?