Dzieciństwo

Kiedy miał sześć lat, był ojcem i matką dla młodszego rodzeństwa. W siódmym roku życia poszedł do fabryki nawijać szpulki. W ósmym dostał się do innej fabryki. Nowa jego funkcja była nadzwyczaj prosta – siedział trzymając w ręce mały kijek i nadawał kierunek spływającej przed nim, niby strumień, masie sukna. Ale gdy skończył dziewięć lat, stracił miłe zajęcie. Powodem tego była odra. Kiedy wyzdrowiał, trafiła mu się praca w hucie szklanej. Wynagrodzenie było lepsze, a robota wymagała zręczności. Płacono mu od sztuki; im szybciej się uwijał, tym większy przypadał mu zarobek. (…) Żywot Johnny’ego miał kilka wielkich dat. Jedną z nich był dzień, w którym matka kupiła trochę śliwek kalifornijskich. Inny fakt zdarzył się dwukrotnie: matka piekła ciasto. Były to wielkie przeżycia. Wspominał je tkliwie.
Jack London, Odszczepieniec

Zadanie 1
Co było przyczyną utraty pracy w fabryce?

A. Zamknięcie fabryki.
B. Choroba Johnny’ego.
C. Słabe wyniki w pracy.
D. Ukończenie dziewiątego roku życia.

Zadanie 2
Co autor nazywa wielkimi datami w życiu Johnny’ego?

A. Zmianę pracy.
B. Chorobę.
C. Wypłatę pensji.
D. Jedzenie słodyczy.

Zadanie 3
Które zdanie stanowi właściwy komentarz do przytoczonego fragmentu powieści Jacka Londona?

A. Władze państwa powinny dbać o losy najmłodszych obywateli.
B. Rodzice powinni więcej wymagać od swych dzieci.
C. Trudna sytuacja kraju wymaga, aby pracowali wszyscy obywatele, nawet ci najmłodsi.
D. Niewykwalifikowani pracownicy nie powinni zbyt dużo zarabiać.

Zadanie 4
Dlaczego dzieci nie powinny pracować? Podaj trzy argumenty.

Zadanie 5
Wskaż zestaw w całości składający się z imion dziecięcych bohaterów literackich.

A. Robinson Crusoe, Nel, Zosia Horeszko
B. Dawid Copperfield, Tomek Sawyer, Mały Książę
C. Janko Muzykant, Pollyanna, Tadeusz Soplica
D. Mary Lennox, Harry Potter, Odyseusz

Zadanie 6
Jaka międzynarodowa organizacja dba o prawa dzieci?

A. NATO
B. UNICEF
C. UE
D. Green Peace

Zadanie 7
W którym punkcie przymiotnik „dziecięcy” powinien zostać zastąpiony wyrazem „dziecinny”?
A. Kupiłem wózek dziecięcy.
B. Oddział Chirurgiczny Szpitala Dziecięcego.
C. Twoje zachowanie jest dziecięce.
D. Dział Literatury Dziecięcej.

Zadanie 8
Który z wymienionych twórców malował portrety dzieci?

A. Jan Matejko
B. Stanisław Wyspiański
C. Wojciech Kossak
D. Jacek Malczewski

 

Odpowiedzi

1. B
2. D
3. A
4. Zły wpływ na zdrowie dziecka, brak czasu na naukę i zabawę, zbyt duża odpowiedzialność, utrata radości życia,
5. B
6. B
7. C
8. B

Zobacz:

Dzieciństwo w literaturze

Dzieciństwo

Dziecko, dzieciństwo