Tag "test poloinistyczny"

Test 1

Test składa się z dwóch części. Celem pierwszej jest zbadanie, czy potrafisz twórczo wykorzystać lub przekształcić podany fragment tekstu. Na egzaminie może trzeba będzie ułożyć na jego podstawie ogłoszenie lub notatkę do szkolnej gazetki, zredagować przemówienie, napisać skargę do sądu, regulamin albo przeprowadzić wywiad z bohaterem konkretnego utworu. Część druga sprawdzianu polega na rozwiązywaniu zadań z zakresu ortografii, frazeologii, gramatyki, a także kojarzeniu pojęć z różnych dziedzin kultury. Ta część

Test 3

Część I Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Zadania od 1 do 7 odnoszą się właśnie do niego. Pojęcie kultury masowej (komercyjnej) odniesiono najpierw do „społeczeństwa masowego”. Przyjęto, że dawne, dobrze zorganizowane wspólnoty ludzkie zostały przekształcone w duży agregat społeczny, anonimową masę ludzi samotnych w tłumie, pełnych apatii, bierności, nastawionych do życia konsumpcyjnie, a także rozdartych między czasem pracy a godzinami rozrywki. Takie społeczeństwo przeciętnych, niewykształconych odbiorców wymagało kultury łatwej, przystępnej, a

Test 4

Część I Twoim pierwszym zadaniem jest odnalezienie brakujących fragmentów tekstu, który przedstawiamy poniżej. Należy dopasować je do stylu epoki, w jakim został napisany ten, skądinąd piękny mit o królu Orfeuszu i Eurydyce. (12p.) Orfeusz był młodym, (1) i – śpiewakiem Tracji. Grał na lutni tak cudownie, że cała przyroda kładła się u jego stóp, by słuchać pieśni. Wielką miłością darzył swą żonę, nimfę drzewną, Eurydykę. Jej (2) budziła miłość nie

Test 5

Część I 1. Przeczytaj uważnie dwa poniższe teksty, w których znajdziesz wiele pustych miejsc. Każdy numer uzupełnij tylko jednym, brakującym słowem. (13p.) A. Pani Kaczyńska, która była,……1……można przypuszczać, lepszą matką,..2….żoną, widząc,….3……jej syn, Jurek, leży ..4…długi na dywanie, rzuciła …..5…na pomoc. Pierwszą rzeczą, jaka jej wpadła w….6…., był mokry ręcznik, leżący ….7…lat koło starego piecyka. Ta zacna osoba uklękła szybko …..8…..Jurku i dawaj go wachlować z najwyższą pasją! Jednocześnie drugą…9…energicznie wymierzała…10…siarczyste

Test 7

Część I W średniowieczu wielkim powodzeniem cieszyła się poetycka historia o tragicznych kochankach Tristanie i Izoldzie i o ich wielkiej miłości. Dziś – proponujemy przeczytanie tego fragmentu starofrancuskiego romansu. Dzieje Tristana i Izoldy Zrazu Tristan umiał przekonać ludzi z Weisefortu, że on i jego towarzysze to kupcy z Anglii, przybyli tu, aby handlować spokojnie. Ale gdy ci osobliwi kupcy trawili dzień na grze w warcaby i szachy (…), uląkł się,

Test 8

Na początek – proponujemy podróż do świata archeologii z książką C. W. Cerama, pt. „Bogowie, groby i uczeni”. Poniższy fragment pochodzi z tajemniczej „Księgi Piramid”. Polecenia w części pierwszej odnoszą się bezpośrednio do jego treści, więc czytaj uważnie. „Właściwy sens budowy piramid wytłumaczyć można jedynie osobliwym charakterem wierzeń religijnych Egipcjan. Nie wiarą w bogów, bo było ich niezliczone mnóstwo, nie uczonością kapłanów. Wierzono, że droga człowieka po jego śmierci cielesnej

Śrdniowiecze – TEST 2

1. Trwające ponad tysiąc lat średniowiecze przez wiele lat było niedoceniane, jego znaczenie bezceremonialnie umniejszano. Jaki ma to związek z nazwą epoki? Pamiętasz jej brzmienie łacińskie? 2. Daty początku i końca każdej epoki mają zawsze charakter umowny. Pozwalają jednak na lepszą orientację w historii kultury. Jakie wydarzenia wiążą się z następującymi datami: a) 476; b) 1440 (1455); c) 1453; d) 1492? 3. Świat traktowano w średniowieczu jako wielką, tajemniczą księgę, zapisaną Boskim szyfrem. Wierzono, że

Antyk i Biblia – TEST 2

1. „Podróżując, opuszczamy jedno miejsce, by przybyć do drugiego i na tym rzecz się kończy. Wędrówka natomiast bliższa jest pielgrzymki, co oznacza, że poruszając się po wybranym obszarze do czegoś dążymy, szukamy czegoś, aby zaspokoić marzenie lub pragnienie, głód serca lub umysłu”. To słowa Pawła Hertza (z rozmowy z Katarzyną Janowską i Piotrem Mucharskim z cyklu Rozmowy na koniec wieku). Do kogo ze starożytnych bohaterów mógłbyś je odnieść? Czego szukał i do czego dążył? Dlaczego można

Młodość – TEST

Młodość Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną, Na klombach mych myśli sadzone za młodu, Pod słońcem, co dało mi duszę błękitną I które mi świeci bez trosk i zachodu. Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety Rozdaję wokoło i jestem radosną Wichurą zachwytu i szczęścia poety, Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną. Kazimierz Wierzyński, (Zielono mam w głowie) Zadanie 1 Które zdanie stanowi najlepszy komentarz do wiersza

Dzieciństwo – TEST

Dzieciństwo Kiedy miał sześć lat, był ojcem i matką dla młodszego rodzeństwa. W siódmym roku życia poszedł do fabryki nawijać szpulki. W ósmym dostał się do innej fabryki. Nowa jego funkcja była nadzwyczaj prosta – siedział trzymając w ręce mały kijek i nadawał kierunek spływającej przed nim, niby strumień, masie sukna. Ale gdy skończył dziewięć lat, stracił miłe zajęcie. Powodem tego była odra. Kiedy wyzdrowiał, trafiła mu się praca w

Wędrówka – TEST

Wędrówka A jak sobie wieczorem po ulicy chodzę, Z podniesionym kołnierzem przy wytartym palcie, Jak wiem, że nie masz celu mej codziennej drodze, Chyba; podeszwy zdzierać na szorstkim asfalcie; Jak sobie naprzód idę, młody i wspaniały, Jak wsadzę do kieszeni twarde, suche pięście, – To jakbym brzemię dźwigał, przewalam się cały: We mnie to się przewala me pijane szczęście! Julian Tuwim, (A jak sobie wieczorem) Zadanie 1 Jaki jest cel

TEST z wiedzy o renesansie z komentarzem cz. 2

1. Williama Szekspira nazywa się również mistrzem za Stratfordu, gdyż: a) pochodził z miasteczka Stratford b) całą swą twórczość poświęcił mieszkańcom Stratford c) całe życie spędził w Stratford Odpowiedź a) Komentarz: William Szekspir żył w Anglii w II połowie XVI wieku. Pochodził ze Stratford, tam również spędził ostatnie lata swojego życia. Jednak za życia mieszkał i pracował w Londynie. Był aktorem i dramaturgiem, dziś uznanym za jednego z najsłynniejszych dramaturgów

Antyk i Biblia – TEST 3

Sprawdź swoją wiedzę z antyku 1. Zenon z Kition był twórcą: a) filozofii epikurejskiej, b) filozofii stoickiej, c) cynizmu, d) hedonizmu. 2. Epikurejczycy głosili, że: a) największym szczęściem jest odczuwanie przyjemności i brak cierpień, b) nie należy poddawać się emocjom, człowiek powinien kierować się w swoim postępowaniu rozumem, c) należy wyrzec się wszelkich dóbr doczesnych, prowadzić życie ascetyczne. 3. Co to jest mit? a) opowieść wyjaśniająca przez alegorie i symbole

TEST 6 ŚREDNIOWIECZE

Średniowiecze TEST  Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę.    Wyprawy krzyżowe.     Świat średniowiecznego rycerstwa.    Imperium mongolskie.    Gospodarka i społeczeństwo w średniowiecznej Europie.     Kościół i kultura w średniowiecznej Europ Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę 1. Uporządkuj punkty i podpunkty. A. Powstanie w X w. opactwa benedyktyńskiego w Cluny. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. B. Ukształtowanie się ruchu kluniackiego. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. C. Podjęcie przez papieży idei reform w poł. XI w.

Imiesłowowy równoważnik zdania – TEST

Imiesłowowy równoważnik zdania – TEST   1. Które zdania są poprawne? a) Idąc po górach, były piękne. b) Idąc po górach, uznał, że są piękne. c) Idąc po górach, zgubił czapkę. d) Idąc po górach, spadła mu czapka. Odp. …………………………………………………………… 2. Przekształć poniższe zdania na wypowiedzenia z imiesłowowymi równoważnikami. Czy wszystkie uda się zamienić? a) Szalał na przerwie. Nabił sobie guza. ………………………………………………………………………………………………………………………….. b) Kiedy umarł, rodzina podzieliła majątek. ……………………………………………………………………………………………………………………… c) Kiedy umierał,

Związki wyrazów w zdaniu TEST

Związki wyrazów w zdaniu TEST 1. W zdaniu: „Uczniowie postanowili urządzić dyskotekę walentynkową.” związek główny tworzą wyrazy: A. dyskotekę walentynkową B. postanowili urządzić C. urządzić dyskotekę D. uczniowie postanowili. Odp. …………………………… 2. Wskaż punkt, w którym zapisane zostały tylko związki przynależności. A. pięć rowerów, kwitnące drzewa, widzę Janka, szedł płacząc B. oglądam film, pojadę jutro, Anka śpi, moimi kasetami C. szedł powoli, biegała szybko, spał spokojnie, poszedł do kina D. rzeka Wisła,

Kontekst kulturowy TEST

Kontekst kulturowy TEST Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem 1. Czy poeta nawiązuje w wierszu do mitu o Nike, czy do posągu? Pośpiech potężnych skrzydeł twych powietrze chłoszcze Niosąc zwycięstwo, sław liście laurowe. Nie pragnę ich. I temu jedynie zazdroszczę, Dla którego w porywie swym straciłaś głowę. Leopold Staff Odp. Staff nawiązuje do posągu Nike z Samotraki. Potrzebna wiedza: trzeba pamiętać posąg. Jest to bogini zwycięstwa z rozpostartymi skrzydłami, pozbawiona głowy. Znajduje się w Luwrze. Poeta wymienia znaki