Część I

1. Przeczytaj uważnie dwa poniższe teksty, w których znajdziesz wiele pustych miejsc. Każdy numer uzupełnij tylko jednym, brakującym słowem. (13p.)

A.

Pani Kaczyńska, która była,……1……można przypuszczać, lepszą matką,..2….żoną, widząc,….3……jej syn, Jurek, leży ..4…długi na dywanie, rzuciła …..5…na pomoc. Pierwszą rzeczą, jaka jej wpadła w….6…., był mokry ręcznik, leżący ….7…lat koło starego piecyka. Ta zacna osoba uklękła szybko …..8…..Jurku i dawaj go wachlować z najwyższą pasją! Jednocześnie drugą…9…energicznie wymierzała…10…siarczyste policzki. Nieszczęsny umrzyk ożył nagle, otworzył…11… i z niezwykłą zręcznością powstał na równe nogi. Zobaczyła tylko…12…plecy, gdy za chwilę uciekał …13….. otwarte drzwi ..14…ogrodu. Biedna matka załamała się, pewna,… 15.. jej synalek naraził wszystkich…16..się w pokoju na wielkie zdenerwowanie. Z krzykiem rozpaczy..17…w kierunku drzwi…18..tam, gdzie zniknął Jurek. Jej wrzaski zaalarmowały …19..towarzystwa i, za chwilę, cała ta gromada..20… już za hultajem, wyjąc niemiłosiernie.

B.

Wbrew opiniom większości młodych czytelników uważam, że rola książki w życiu każdego z nas …21..niewielka, a praktycznie nieistotna. Po..22…, ogromną rolę w kształceniu i rozwijaniu zainteresowań…23…telewizja, w której można oglądać programy edukacyjne, informacyjne. Nie zawahałbym się więc przed stwierdzeniem, że jest ona ….24…na świat. Po..25.., podobne funkcje spełniają: szkoła, kino, teatr. Nie …26.. również zapominać o szeroko rozumianym życiu kulturalnym, a więc różnorodnych imprezach, odczytach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

 

2. Możemy się domyślać, że Jurek to: (1p.)
A. wesoły chłopak, który lubi płatać niemądre figle
B. nieuleczalnie chory młodzieniec, który często mdleje
C. pracownik naukowy uniwersytetu
D. rozsądny chłopczyk, który nie lubi sprawiać przykrości mamie

3. Jurek w obawie przed gniewem matki: (1p.)
A. schował się w jednym z pokojów
B. uciekł do ogrodu
C. wybiegł na ruchliwą ulicę
D. ukrył się za domem

4. Tekst z zadania nr 1- A jest: (1p.)
A. opisem przeżycia wewnętrznego
B. opisem sytuacji
C. opisem postaci

5. Tekst z zadania nr 1 – B to fragment: (1p.)
A. rozprawki
B. streszczenia
C. notatki

6. Przeczytaj jeszcze raz fragment rozprawki (1 – B ) i wyobraź sobie, że jesteś przeciwnikiem wyrażonej tu opinii. Sformułuj trzy argumenty, które przemawiają za dużą rolą książek w naszym życiu. Zapisz je w postaci równoważników zdań. (3p.)

Teza: Rola książki w życiu człowieka jest ogromna.
A. Argument nr 1……………………………………………………
B. Argument nr 2……………………………………………………
C. Argument nr 3……………………………………………………

 

Część II

7. Wybierz poprawną odpowiedź. (4p.)

KLEPTOMAN

A. Pracownik warsztatu blacharskiego.
B. Plotkarz, człowiek przekazujący nieprawdziwe informacje.
C. Człowiek mający chorobliwą skłonność do kradzieży.
I……………………………………………………………………….

PIROMAN
A. Kucharz, specjalista od sporządzania pierogów w restauracjach.
B. Podpalacz, człowiek chorobliwie zafascynowany ogniem.
C. Nieostrożny kierowca, sprawca wypadku drogowego.
II……………………………………………………………………………….

HARPAGON
A. Mężczyzna silny i mocny, którego wszyscy się boją.
B. Marynarz pracujący na statkach wielorybniczych
C. Skąpiec, sknera, człowiek, który lubi przechowywać i liczyć pieniądze, a nie je wydawać.
III…………………………………………………………………………………….

KUNKTATOR
A. Człowiek, który łatwo przystosowuje się do okoliczności, zmienia poglądy w zależności od korzyści materialnych lub innych.
B. Osoba powolna w działaniu, która zwleka z podejmowaniem decyzji, unika działania.
C. Młody zarozumialec, hulaka, człowiek bardzo pewny siebie.
IV…………………………………………………………………………………

8. Od każdego z podanych przymiotników utwórz stopnie: wyższy i najwyższy oraz wpisz je do odpowiednich miejsc w tabeli. (6p.)

stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
niewierny
pomarańczowy
australijski

9. Skąd pochodzą cytaty? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. (3p.)

A.
„Szedł po świecie
Bajdała,
Co go wiosna
zagrzała
Oprócz siebie –
Wiódł szkapę,
oprócz szkapy
wołu…”

B.
„Nie bądź bezpieczny.
Poeta pamięta.
Możesz go zabić
Narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy…”

C.
„Wędrowali tym szlakiem wszyscy, a najczęściej: Zygier, Borowicz, Walecki, Pieprzojad i siódmoklasista – Andrzej Radek.”

1. J. Tuwim: Świt
2. C.K. Norwid: Moja piosnka
3. M. Konopnicka: A jak poszedł król na wojnę
4. B. Leśmian: Dusiołek
5. A. Mickiewicz: Pan Tadeusz
6. Cz. Miłosz: Który skrzywdziłeś
7. K. Wierzyński: Strofa o wolności
8. S. Żeromski: Syzyfowe prace

10. Do każdego z wyrazów w ramkach dopasuj odpowiedni podział na sylaby. (6p.)
1. astronautyka 2. handel 3. epopeja 4. dzwon 5. przyimek 6. aerodynamiczny

A. 2 sylaby
B. 3 sylaby
C. 4 sylaby
D. 1 sylaba
E. 7 sylab
F. 5 sylab

11. Odpowiedz na poniższe pytania, zakreślając w tabeli odpowiednie kratki. (8p.)

A. Czy suwerenność to inaczej niezależność państwa w stosunkach z innymi państwami? TAK NIE
B. Czy chrzest Polski odbył się w 966 roku? TAK NIE
C. Czy Kirkor jest jednym z bohaterów „Balladyny” TAK NIE
D. Czy Joanna Chmielewska jest autorką „Przygód Tomka Sawyera”? TAK NIE
E. Czy Agnieszka Holland jest modelką? TAK NIE
F. Czy abdykacja to próba obalenia istniejącej władzy w państwie? TAK NIE
G. Czy Cyprian Kamil Norwid tworzył w epoce oświecenia? TAK NIE
H. Czy Stanisław Moniuszko jest twórcą opery „Zaczarowany flet”? TAK NIE

12. W podanych związkach frazeologicznych panuje bałagan. Uporządkuj je, odnajdując poszczególne części i łącząc je parami. (13p.)

nocny gość w dom
gdzie diabeł nie może tam tam nie ma co jeść
wyjść jak piąte koło u wozu
im dalej w las tam babę pośle
gdzie kucharek sześć gruszki na wierzbie
obiecywać Zabłocki na mydle
egipskie z kapustą
potrzebny jak Marek
Bóg w dom na czworo
z dużej chmury tym więcej drzew
siedzieć jak mały deszcz
groch ciemności
dzielić włos na tureckim kazaniu

13. Sufler to: (1p.)
A. kucharz, specjalista od przyrządzania sufletów
B. aktor występujący w pantomimie
C. osoba, która podpowiada tekst zapominalskiemu aktorowi
D. autor pamfletu

14. Jeden z podanych wyrazów: FRANCJA, FRANCUZ, FRANCUSKI powinien być pisany małą literą, ponieważ jest: (1p.)
A. nazwą własną
B. rzeczownikiem konkretnym
C. przymiotnikiem
D. przysłówkiem

15. Hinduska to mieszkanka: (1p.)
A. Afganistanu
B. Indii
C. Grecji
D. Armenii

16. Od każdej litery wpisz pionowo hasła z dziedziny teorii literatury. (7p.)
. L E K T U R A

1. forma wypowiedzi pisemnej, zawierająca zwroty grzecznościowe
2. długi utwór literacki, który przedstawia życie bohaterów w przełomowym momencie historycznym
3. inaczej plan
4. gatunek dramatu
5. jedyny istniejący egzemplarz dzieła, wydania
6. wygłaszanie z pamięci lub pełne ekspresji odczytanie wiersza
7. rodzaj przenośni, przypisującej przedmiotom właściwości istot żywych

17. Przekształć każde z poniższych zdań na zdanie pojedyncze. (2p.)

A. Spodziewam się, że mnie odwiedzisz.
…………………………………………………………..

B. Kiedy skończyli lekcje, wyszli na przerwę.
……………………………………………………………

18. Od czasownika „tworzyć” może powstać: (1p.)
A. czas przyszły prosty
B. czas przyszły złożony

19. Dokonaj rozbioru gramatycznego i logicznego zdania: (8p.)
Córka mojej bardzo dobrej przyjaciółki będzie w przyszłości ­skrzypaczką.

Część mowy Zdanie Część zdania
. córka
. mojej
. bardzo
dobrej
. przyjaciółki
. będzie
. w przyszłości
. skrzypaczką

20. Zamień podkreślone w dialogu wyrazy na charakterystyczne dla języka literackiego (pisanego). (9p.)

– Cześć Maryśka! Wiesz, że bombowo wyglądasz?!
– E, nic specjalnego.
Szpanujesz dziś, czy co?
Starzy przyjechali z Grecji i przywieźli mi trochę ciuchów i szmalu.
– Teraz to już kumam! Ale jak ciebie zobaczyłam, nie wiedziałam, co jest grane. Masz obłędną fryzurę, ale te glany nie nadają się do szkoły.
– Masz rację, chyba się przebiorę. Choć ten nowy facet od matmy to równiacha.

21. Uzupełnij wykropkowane miejsca partykułą „nie” (pisaną łącznie lub rozdzielnie) i innymi wyrazami. (5p.)

Gepard
Wybacz, panie gepardzie,
Bo to trochę ……ładnie,
¯e ci kropki na futrze
Policzyłem …..dokładnie.
Ale teraz wiem …..pewno,
Masz tych kropek aż dwieście,
….wierzycie – to liczcie,
…zliczycie – to wierzcie!

22. Od bezokolicznika „iść” możemy utworzyć: (1p.)
A. imiesłów przymiotnikowy czynny
B. imiesłów przysłówkowy uprzedni
C. imiesłów przymiotnikowy bierny

23. Który ze związków jest: (2p.)

A. związkiem zgody
…………………………………………………….

B. związkiem przynależności
………………………………………………………
świat zwierząt zamknął drzwi dom dziecka
dziecięce lata talerz zupy poszedł tam

24. Jakie informacje mogłyby znaleŹć się w poniższych czasopismach? Dopasuj tytuł artykułu do każdego czasopisma. (6p.)
1. „Archeologia żywa”
2. „Kwartalnik filmowy”
3. „Medyk”
4. „Poznaj swój kraj”
5. „Victor”
6. „Prawo bankowe”
A. „Andrzej Wajda o swoim najnowszym dziele”.
B. „Mazury – kraina wspaniałych jezior”.
C. „Dywidendy, odsetki i lokaty – jak nie stracić na inwestycjach?”
D. „Grobowce polskich królów w świetle najnowszych badań.”
E. „Osteoporoza, choroba trzeciego wieku?”
F. „Zażywasz – przegrywasz, młodzież a narkotyki”.

25. W zdaniu: „Dam ten ser myszkom” wyraz „myszkom” ma formy gramatyczne: (1p.)
A. miejscownika liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego
B. dopełniacza liczby mnogiej rodzaju męskoosobowego
C. celownika liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego
D. biernika liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego

26. Podkreśl poprawnie zapisane wyrazy: (3p.)
1. A. w pół słowa 1. B. wpół słowa 1. C. wpółsłowa
2. A. pół piętro 2. B. półpiętro 2. C. pół – piętro
3. A. pół – Arab 3. B. półArab 3. C. pół Arab

 

Odpowiedzi

1.
A. 1 – jak; 2 – niż; 3 – że; 4 – jak; 5 – się; 6 – ręce; 7 – od; 8 – przy; 9 – ręką; 10 – mu; 11 – oczy; 12 – jego; 13 – przez; 14 – do; 15 – że; 16 – znajdujących; 17 – ruszyła; 18 – prowadzących; 19 – resztę; 20 – biegła;
B. 21 – jest; 22 – pierwsze; 23 – odgrywa; 24 – oknem; 25 – drugie; 26 – można;

Na dobry początek – zadanie, wymagające od Ciebie umiejętności redakcyjnych i sprawności językowej. Wiadomo, że do podmiotu dodajemy orzeczenie, np. gromada biegła (20), a do nich z kolei – dopełnienie, np. komu? mu (10), zaalarmowały co? resztę ( 19)…. Czasownik w stronie zwrotnej musi mieć zaimek zwrotny „się”, np. rzucić się. Istnieją też związki wyrazowe, np. „leżeć jak długi”, „odgrywać rolę”, „okno na świat”. Sam tekst narzuca dobór wyrazów, więc tenże tekst trzeba uważnie śledzić. Z kolei tekst B wymaga użycia wyrażeń wyliczających, np. po pierwsze, po drugie….

2. A – wesoły chłopak, który lubi płatać niemądre figle
To prawda, Jurek spłatał mamie niemiłego figla; wyobraź sobie, co przeżyłaby Twoja mama w podobnej sytuacji!
A pytanie bada Waszą spostrzegawczość i sprawność myślenia, bo przecież powinniście umieć wyciągać prawidłowe wnioski z czytanych tekstów. I czytać ze zrozumieniem. Nabycie tej umiejętności jest szczególnie ważne dla przyszłego licealisty, którego czeka pochłanianie duuuużej (!) ilości wiedzy.

3. B – uciekł do ogrodu

4. B – opisem sytuacji
Zadanie z dziedziny teorii literatury, sprawdza wiedzę dotyczącą form wypowiedzi. Aby poprawnie sklasyfikować nasz tekst o pani Kaczyńskiej, trzeba wiedzieć, że:

  • przy opisie przeżyć wewnętrznych przedstawiamy, przede wszystkim, uczucia i przeżycia psychiczne (np. „był zaniepokojony”, „czuł narastający strach”, „ogarnęła go panika”) oraz towarzyszące im objawy zewnętrzne ( np. „pot spływał mu po plecach”, „jego serce biło jak oszalałe”).
  • w opisie sytuacji natomiast prezentujemy przebieg zdarzeń (w naszym przypadku chodziło o nagłą i, przyznacie sami, dosyć podejrzaną niedyspozycję Jurka oraz reakcje jego i matki.)
  • opis postaci wymaga skupienia się na jednej osobie, którą poddajemy dokładnej analizie (opisujemy jej wygląd, sposób zachowania, ubiór).

5. A – rozprawki
Uwaga, w tekstach typu – rozprawka – najpierw prezentujemy tezę (to nasza opinia, pogląd na jakąś sprawę), a potem uzasadniamy ją odpowiednio dobranymi argumentami. Służą do tego zwroty wyliczające, np. „po pierwsze”, „po drugie”, „nie można zapomnieć o …” oraz oceniające: „z pewnością”, „stwierdzam, że”, „uważam, że”, „niewątpliwie”… W streszczeniu natomiast obowiązuje zasada: jak najwięcej informacji, przy jak najmniejszej ilości zdań. Musi ono więc być krótkie i zwięzłe. Notatka – to najczęściej krótki komentarz podsumowujący, wniosek np. z lekcji, skrót informacji np. z rozdziału podręcznika.

6. Przykładowa argumentacja:
A. Pomoc w zdobywaniu wiedzy encyklopedycznej oraz informacji o otaczającym nas świecie (słowniki, poradniki, encyklopedie, podręczniki, przewodniki).
B. Kształtowanie poczucia piękna, wrażliwości estetycznej, emocjonalnej, moralnej (literatura piękna).
C. Nabywanie umiejętności sprawnego posługiwania się słowem mówionym i pisanym.

Polecenie odwołuje się do Twoich umiejętności argumentowania. Wymaga też znajomości zasad pisania rozprawki. Na etapie tworzenia planu musisz postarać się o dobre argumenty. Mogą one powstawać w opozycji do wymyślonych kontrargumentów przeciwnika, a wygląda to wtedy tak: A1 – B1; A2 – B2; A3 – B3 (A – argument wroga; B – mój argument). Możemy też najpierw wypisać wszystkie atuty wroga, a potem obalać je swoimi argumentami ( A1, A2, A3 – B1, B2, B3). Jeśli wolisz najłatwiejszy schemat – proponujemy uzasadnianie tezy w sposób widoczny w naszym poleceniu.

7. kleptoman – C; piroman – B; harpagon – C; kunktator – B;

8.
stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
niewierny nie wierniejszy nie najwierniejszy
pomarańczowy bardziej najbardziej
pomarańczowy pomarańczowy
australijski —————— ———————

Tym razem – stopniujemy przymiotniki, z którym to działaniem nie powinno być wielkich problemów. Trudność tkwi raczej w znajomości zasad pisowni partykuły „nie” z przymiotnikami. Wiadomo, że „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie (np. niemłody harcerz, nieprzemakalny płaszcz), a w stopniu wyższym i najwyższym – rozdzielnie ( np. nie lepszy od ciebie). Uwaga! Jeśli jednak przymiotnik z „nie” oznacza wyraŹną cechę przeciwstawną lub w ogóle bez tej partykuły nie występuje – piszemy go łącznie ( np. najniebezpieczniejszy ). Oczywiście kolor pomarańczowy stopniuje się opisowo, to znaczy – do stopnia równego dodajemy przysłówki: bardziej i najbardziej. A co z „australijskim”, np. kangurem? Przypominam, że stałych cech nie stopniujemy, bo przecież, jeśli coś pochodzi z Australii, to nie może pochodzić stamtąd bardziej lub mniej.

9. A-4, B-6, C-8

10. 1 – F (a – stro – nau – ty – ka); 2 – A (han – del); 3 – C (e – po – pe – ja); 4 – D (dzwon); 5 – B (przy – i – mek); 6 – E (a – e – ro – dy – na – micz – ny).
Pytanie odwołuje się do wiedzy z zakresu fonetyki i wymaga umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. A jest ona bardzo potrzebna. Do pisania wypracowań, podań, życiorysów i wszelkich innych tekstów (np. redagowania szkolnej gazety). Trzeba wiedzieć, że samogłoski tworzą sylaby lub są ich ośrodkami. Ale nie zawsze! Warto pamiętać, że choć „i”, „u” to samogłoski – niekiedy są tylko znakami graficznymi i nie tworzą sylab.

11.
A. Czy suwerenność to inaczej niezależność państwa w stosunkach z innymi państwami? TAK NIE
B. Czy chrzest Polski odbył się w 966 roku? TAK NIE
C. Czy Kirkor jest jednym z bohaterów „Balladyny” TAK NIE
D. Czy Joanna Chmielewska jest autorką „Przygód Tomka Sawyera”? TAK NIE
E. Czy Agnieszka Holland jest modelką? TAK NIE
F. Czy abdykacja to próba obalenia istniejącej władzy w państwie? TAK NIE
G. Czy Cyprian Kamil Norwid tworzył w epoce oświecenia? TAK NIE
H. Czy Stanisław Moniuszko jest twórcą opery „Zaczarowany flet”? TAK NIE

12.
1. Nocny Marek;
2. Gość w dom, Bóg w dom;
3. Wyjść jak Zabłocki na mydle;
4. Potrzebny jak piąte koło u wozu;
5. Im dalej w las, tym więcej drzew;
6. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść;
7. Obiecywać gruszki na wierzbie;
8. Dzielić włos na czworo;
9. Z dużej chmury mały deszcz;
10. Siedzieć jak na tureckim kazaniu;
11. Ściany mają uszy;
12. Egipskie ciemności;
13. Groch z kapustą.

13. C – Osoba, która podpowiada tekst zapominalskiemu aktorowi.
Termin znamy, ale często nie wiemy, o co chodzi, prawda? Możesz spotkać jeszcze wiele niezwykłych zawodów, np. ludwisarza (człowieka, który robi… dzwony). Jednak o suflerze – trzeba pamiętać, sami aktorzy wiedzą, jak wiele czasem zależy od „podpowiadacza”, który we właściwym momencie szepnie im słówko. W szkole funkcje suflera pełnią nawzajem wobec siebie koledzy, a czy słusznie i mądrze – to już inna sprawa.

14. C – przymiotnikiem
Łatwe zadanie ortograficzne, tylko trzeba pomyśleć. Zobacz: Francja to nazwa państwa, a wszystkie nazwy własne (krajów, miast i ich mieszkańców) piszemy wielką literą. To samo dotyczy Francuza. Co innego – przymiotnik „francuski”, który piszemy, jak inne przymiotniki małą literą.

15. B – Indii
Trudne, ale tylko dla tych, którzy nie znają zasad tworzenia nazw mieszkańców państw. Wiadomo bowiem, że mieszkaniec Grecji to Grek / Greczynka, a Afgańczyk / Afganka – są mieszkańcami Afganistanu. Z kolei Armenię zamieszkują Ormianie: Ormianin i Ormianka.

16. 1 – list; 2 – epos; 3 – konspekt; 4 – tragifarsa; 5 – unikat; 6 – recytacja; 7 – animizacja;

17.
A – Spodziewam się twoich odwiedzin.
B – Po skończonych lekcjach wyszli na przerwę.
Przy zamianie zdań złożonych na pojedyncze, szukamy najpierw zdań podrzędnych (A – że mnie odwiedzisz; B – kiedy skończyli lekcje). Potem – pozbywamy się z nich orzeczeń i zastępujemy je rzeczownikami (skończenie, odwiedziny). Proste, prawda? Nie wolno jedynie pomylić się przy określaniu zdań. Pamiętaj, że pytania kierujemy od zdań nadrzędnych do podrzędnych (spodziewam się – czego?; wyszli – kiedy?).

18. A – czas przyszły prosty
Wtedy piszemy: „będę tworzył”, ponieważ jest to czasownik niedokonany. A gdybyśmy powiedzieli: „stworzę” (w czasie przyszłym złożonym), to wyraz ten powstałby już od czasownika dokonanego: „stworzyć”. Stąd zasada, o której trzeba pamiętać: od czasowników niedokonanych – tworzymy czas przyszły prosty, a od dokonanych – czas przyszły złożony!

19.
Część mowy Zdanie Część zdania
rzeczownik córka podmiot
zaimek mojej przydawka przymiotna
przymiotny przysłówek bardzo okolicznik stopnia
przymiotnik dobrej przydawka przymiotna
rzeczownik przyjaciółki przydawka dopełniaczowa
czasownik będzie łącznik w orzeczeniu imiennym
wyrażenie przyimkowe w przyszłości okolicznik czasu
rzeczownik skrzypaczką orzecznik w orzeczeniu imiennym

Zacznijmy od wyjaśnienia: rozbiór gramatyczny – to podział na części mowy, a logiczny – na części zdania! Pomyłki mogą być źródłem przykrych nieporozumień, szczególnie w pracach klasowych. Zdarza się, że poprawnie zaklasyfikujemy wyrazy, a tu… wyskakuje ocena niedostateczna. Dlaczego? Bo, np. części mowy – nazwiecie… częściami zdania i odwrotnie. A te wiadomości – poważne autorytety uznały za podstawowe i niewiedza może przyszłego licealistę wykluczyć z grona …licealistów ( czego nie życzymy nikomu!).

20. bombowo wyglądasz – wspaniale, fantastycznie, rewelacyjnie; szpanujesz – robisz wrażenie, chcesz zaimponować; starzy – rodzice; szmal – pieniądze; kumam – rozumiem; co jest grane – o co chodzi; masz obłędną fryzurę – niezwykłą, niesamowitą; glany – buty; równiacha – o kimś zachowującym się jak równy innym (mówimy: swój chłop);

Język literacki, co prawda, nie oddaje w pełni emocji naszych „soczystych” powiedzonek, ale dlatego jest… literacki. A – jak wiesz – poza nim istnieją nie tylko gwary regionalne, ale także środowiskowe. Ósmoklasiści mają swoją gwarę szkolną, właściwie każda grupa zawodowa ma jakieś, sobie tylko znane słowa na określanie różnych rzeczy. Wynika to z potrzeby środowiska i niekiedy jest nawet pożyteczne. Ale na co dzień – bez przesady.

21. nieładnie, niedokładnie, na pewno, nie wierzycie, nie zliczycie.

22. A – imiesłów przymiotnikowy czynny
Dobra odpowiedź wymaga wiedzy na temat imiesłowów (fleksja). Od „iść” – możemy utworzyć wyrazy: „idący”, „idąc” i… to wszystko. Czyli – imiesłów przymiotnikowy czynny i przysłówkowy współczesny. Dlatego najpierw – sprawdź, jakie wyrazy można utworzyć od bezokolicznika, a potem – przypomnij sobie potrzebne końcówki.

23. A – dziecięce lata; B – poszedł tam;

24. A – 2, B – 4, C – 6, D – 1, E – 3, F – 5;
Kojarzenie i logiczne myślenie – oto, co jest potrzebne do rozwiązania naszej zagadki. £atwo kojarzyć tytuły z tematyką artykułów, np. pismo medyczne – z osteoporozą (chorobą kości), a czasopismo, zajmujące się archeologią – z odkryciami w grobowcach.

25. C – celownika liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego
Dla odmiany – sprawdzian form gramatycznych rzeczownika. Zdawałoby się, że łatwy, ale dużo kłopotów mogły Ci sprawić rodzaje i przypadki. Jest na to najlepsza rada: potraktuj formy przypadków i pytania, które nimi rządzą jak tabliczkę mnożenia, której uczymy się raz i … nigdy nie zapominamy (podobnie jest z pływaniem i jazdą na rowerze). Miejcie w pamięci też, że rzeczownik w liczbie mnogiej ma dwa rodzaje: męskoosobowy (ci chłopcy) i niemęskoosobowy (te kocięta, dziewczyny).

26.
1. A. wpół słowa
2. B. półpiętro
3. A. pół – Arab
Pamiętaj, że: wyrażenia z wyrazem „pół” piszemy oddzielnie, gdy występuje on jako liczebnik ułamkowy (pół godziny, pół na pół). Łącznie piszemy, gdy „pół” stanowi część wyrazu złożonego (półnuta, północ), a gdy „pół” łączy się z nazwą własną – wtedy stosuje się łącznik, np. pół – Indianin.

 

A teraz obliczamy punkty:

Ocena celująca 104 – 108
Ocena bardzo dobra 92 – 103
Ocena dobra 80 – 91
Ocena dostateczna 58 – 79
Ocena mierna 39 – 57
Ocena niedostateczna 0 – 39

Za dwa tygodnie – kolejny test, do rozwiązywania którego zapraszamy wszystkie Wiktorynki i Wiktorów. Tym razem czekają Was zmagania z materią poetycką i potyczki z gramatyką.

 

Zobacz:

Test 4

Test 6