Związki wyrazów w zdaniu TEST

1. W zdaniu: „Uczniowie postanowili urządzić dyskotekę walentynkową.” związek główny tworzą wyrazy:

A. dyskotekę walentynkową
B. postanowili urządzić
C. urządzić dyskotekę
D. uczniowie postanowili.

Odp. ……………………………


2. Wskaż punkt, w którym zapisane zostały tylko związki przynależności.

A. pięć rowerów, kwitnące drzewa, widzę Janka, szedł płacząc
B. oglądam film, pojadę jutro, Anka śpi, moimi kasetami
C. szedł powoli, biegała szybko, spał spokojnie, poszedł do kina
D. rzeka Wisła, mama ugotowała, schody z marmuru, godny zaufania

Odp. ……………………………


3. W którym zdaniu występuje wyraz niewchodzący w skład żadnego związku wyrazowego?

A. Piotr interesuje się muzyką klasyczną.
B. Na szczęście, pociąg do Bydgoszczy odjechał punktualnie.
C. Julka czyta książki Musierowicz.
D. Bob Budowniczy jest ulubieńcem mojej młodszej siostry.

Odp. ……………………………


4. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

A. W związku rządu wyraz nadrzędny i podrzędny muszą zgadzać się ze sobą pod względem przypadka, liczby i rodzaju.
B. Związkiem głównym w zdaniu jest związek zgody, a związki rządu i przynależności to związki poboczne.
C. Związkiem głównym w zdaniu jest zwykle związek rządu.
D. Związkiem głównym w zdaniu jest zwykle związek przynależności.

Odp. ……………………………


5. I. Do każdego rzeczownika po lewej stronie dopasuj odpowiedni przymiotnik z prawej strony (możesz zmienić rodzaj przymiotnika).

A. ……………………………. koń, …………………………….ślad, …………………………….robota, …………………………….armia silny, trwały, solidny, potężny
B. …………………………….sos, …………………………….zupa, …………………………….mleko, …………………………….roztwór skondensowany, stężony, zawiesisty, gęsty
C. …………………………….uliczka, ……………………………. kolacja, …………………………….dziewczynka skromny, cichy, nieśmiały,
D. …………………………….mowa, …………………………….ciało, …………………………….ręce, …………………………….materiał sztywny, zgrabiały, bezwładny, drętwy


II. Teraz do każdego czasownika dobierz odpowiedni przysłówek:

A. …………………………….skakać, …………………………….czytać, …………………………….manipulować zręcznie, biegle, płynnie, mówić zwinnie
B. …………………………….trwać, …………………………….domagać się, …………………………….pracować niewzruszenie, uporczywie, starać się wytrwale, usilnie


6. W poniższym zdaniu określ związki wyrazowe

Marcin od dawna marzył o wakacjach nad morzem.

A. Marcin marzył (podmiot + orzeczenie) – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. marzył od dawna (orzeczenie + okolicznik) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. marzył o wakacjach (orzeczenie + dopełnienie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D. wakacjach nad morzem – związek przynależności ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


7. Który ze związków jest:

A. związkiem zgody ………………………………………
B. związkiem przynależności ………………………….

a) świat zwierząt, b) zamknął drzwi, c) dom dziecka, d) dziecięce lata, e) talerz zupy, f) poszedł tam


4. Jakie to związki składniowe?

A. związek zgody ………………………………………..
B. związek rządu …………………………………………
C. związek przynależności ……………………………

a) chatka Kubusia ……….. b) kroczący wielbłąd ………… c) kłamiemy rodzicom …………..
d) biedna myszka ………… e) puszka sardynek …………… f) biegnę tam ……………………..


9. Podkreśl prawidłowe określenie: „karząca ręka” to:

a) związek zgody,
b) związek przynależności
c) związek rządu

Odp. …………………………

Związki wyrazów w zdaniu TEST – odpowiedzi

1. D.;
2.
C.,
3. B.,
4.
B.,
5. I. A. koń – silny, ślad – trwały, robota – solidna, armia – potężna; B. sos – gęsty, zupa – zawiesista, mleko – skondensowane, roztwór – stężony; C. uliczka – cicha, kolacja – skromna, dziewczynka – nieśmiała, stateczek – niepozorny; D. mowa – drętwa, ciało – bezwładne, ręce – zgrabiałe, materiał – sztywny.
II. A. skakać – zwinnie, czytać – płynnie, manipulować – zręcznie, mówić – biegle; B. trwać – niewzruszenie, domagać się – uporczywie, pracować – wytrwale, starać się – usilnie.
6.
A. Marcin marzył (podmiot + orzeczenie) – związek zgody
B. marzył od dawna (orzeczenie + okolicznik) – związek przynależności
C. marzył o wakacjach (orzeczenie + dopełnienie) – związek rządu
D. wakacjach nad morzem – związek przynależności
7. A. d); B. f);
8. A. b), d); B. a), c), e); C. f);
9. a)

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Związki wyrazów w zdaniu

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c172-skladnia/1-skladnia-informacje-podstawowe

Składnia TEST

https://aleklasa.pl/matura/c317-nauka-o-jezyku/skladnia-polecenia

Dokonaj rozbioru logicznego zdania. Wypisz występujące w nim związki wyrazowe.

Związki składniowe w zdaniu