Wędrówka

A jak sobie wieczorem po ulicy chodzę,
Z podniesionym kołnierzem przy wytartym palcie,
Jak wiem, że nie masz celu mej codziennej drodze,
Chyba; podeszwy zdzierać na szorstkim asfalcie;
Jak sobie naprzód idę, młody i wspaniały,
Jak wsadzę do kieszeni twarde, suche pięście,
– To jakbym brzemię dźwigał, przewalam się cały:
We mnie to się przewala me pijane szczęście!
Julian Tuwim, (A jak sobie wieczorem)

Zadanie 1
Jaki jest cel wieczornej wędrówki podmiotu lirycznego?

A. Dojście do domu.
B. Wizyta u szewca spowodowana zdartymi cholewkami.
C. Spotkanie z ukochaną kobietą.
D. Nie ma konkretnego celu.

Zadanie 2
Jakim słowem można określić podmiot liryczny?

A. Chodziarz
B. Maratończyk
C. Spacerowicz
D. Zagubiony

Zadanie 3
Jakie brzemię dźwiga podmiot liryczny?

A. Jest zmartwiony swym ubóstwem.
B. Jest zmartwiony brakiem przyjaciół.
C. Jest zmęczony wielogodzinną wędrówką.
D. Brzemieniem zostało nazwane uczucie szczęścia.

Zadanie 4
Jaki był cel podróży przedstawionego na obrazie wędrowca?

A. Troja
B. Kreta
C. Itaka
D. Odyseja

Zadanie 5
Do literackich wędrowców z pewnością nie można zaliczyć:

A. Klucznika Horeszko
B. Jacka Soplicy
C. Robinsona Cruzoe
D. Dawida Copperfielda

Zadanie 6
Jak nazywa się podróżnik, który jako pierwszy człowiek w ciągu jednego roku pieszo dotarł na oba bieguny?

A. Mateusz Kusznierewicz
B. Marek Kotański
C. Jerzy Kukuczka
D. Marek Kamiński

Zadanie 7
Średniowieczni wędrowni artyści to:

A. Błazny
B. Pielgrzymi
C. Trubadurzy
D. Cyrkowcy

Zadanie 8
Przemieszczanie się grup ludności wewnątrz kraju spowodowane najczęściej poszukiwaniem pracy to:

A. Melioracja
B. Wysiedlenie
C. Migracje
D. Przeludnienie

Zadanie 9
Zaproponuj nazwę dla szkolnej gazetki turystycznej.

Zadanie 10
Podaj tytuł noweli Henryka Sienkiewicza opowiadającej o losach polskiego emigranta.

 

Odpowiedzi

1. D
2. C
3. D
4. C
5. A
6. D
7. C
8. C
9. Obieżyświat, Wagabunda, Dookoła świata
10. Latarnik

Zobacz:

Wędrówka – motyw

Podróż – jak o niej pisać

Podróż – motyw literacki

Podróż