Imiesłowowy równoważnik zdania – TEST

 

1. Które zdania są poprawne?

a) Idąc po górach, były piękne.
b) Idąc po górach, uznał, że są piękne.
c) Idąc po górach, zgubił czapkę.
d) Idąc po górach, spadła mu czapka.

Odp. ……………………………………………………………


2. Przekształć poniższe zdania na wypowiedzenia z imiesłowowymi równoważnikami. Czy wszystkie uda się zamienić?

a) Szalał na przerwie. Nabił sobie guza. …………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Kiedy umarł, rodzina podzieliła majątek. ………………………………………………………………………………………………………………………
c) Kiedy umierał, podzielił swój majątek. …………………………………………………………………………………………………………………………..
d) Uciekł z domu. Spotkało go nieszczęście. ……………………………………………………………………………………………………………………..


3. Podkreśl imiesłowowe równoważniki zdania.

a) Opowiadając o tym, kłamał jak najęty.
b) Spakowawszy rzeczy, wyruszył w podróż.
c) Kiedy odszedł, nikt się nie zdziwił.
d) Nie zapłakawszy nawet, odszedł w siną dal.

Odp. ……………………………………………………………


4. Wymień imiesłowowe równoważniki zdań na zdanie podrzędne.

a) Pisząc do dziewczyny, zataił prawdę. …………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Pracując w ministerstwie, czuł się ważny. ……………………………………………………………………………………………………………………….
c) Spotkawszy się z koleżankami, poszła po zakupy……………………………………………………………………………………………………………..
d) Napisawszy list, poszedłem na pocztę ……………………………………………………………………………………………………………………………


5. Popraw błędy składniowe w tych zdaniach, w których wystąpiły.

a) Idąc do szkoły, wypadł mu portfel. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Czekając na pociąg, rozmawialiśmy o pogodzie. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Jadąc szybko rowerem, i tak wyprzedziły go motocykle. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) Piorąc w proszku do bieli, zmarnowały się kolorowe ubrania.

 

6. Żeby przekształcić zdanie złożone: „Słuchał jej opowieści i nie mógł w nie uwierzyć” w konstrukcję składniową z imiesłowowym równoważnikiem zdania, zastosujesz:

A. imiesłów przymiotnikowy czynny
B. imiesłów przymiotnikowy bierny
C. imiesłów przysłówkowy współczesny
D. imiesłów przysłówkowy uprzedni

Odp. ……………………………………………………………


7. Przekształć podane niżej zdania na zdania z imiesłowowym równoważnikiem, według wzoru:

Wzór: Gdy jechał autobusem, myślał o swoim rodzinnym mieście.
Jadąc autobusem, myślał o swoim rodzinnym mieście.

A. Gdy pracujemy na działce, najlepiej odpoczywamy. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Szkoda, że gdy byłeś w Płocku, nie zwiedziłeś naszego pałacu. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Gdy przemawiał na trybunach, podnosił głos. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


8. Z poniższego zdania podkreśl imiesłowowy równoważnik i przekształć go na zdanie podrzędne.

Zaczęła codziennie powtarzać materiał z fizyki, chcąc dobrze przygotować się do egzaminu.

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


9. Popraw szyk w zdaniach:

a) Ta lektura od powieści wielu lepsza jest. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Wyspiański mi podoba się. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Ojciec prezent córce kupił po nie wiadomo co. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) Przyszedłem, zwyciężyłem, zobaczyłem. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


10. Które z poniższych zdań eksponuje miejsce zdarzenia?

a) Wczoraj w parku znalazłem pieniądze.
b) W parku pieniądze znalazłem wczoraj.
c) Wczoraj znalazłem pieniądze w parku.

Odp. ……………………………………………………………


11. Popraw przysłowia, które zepsuło przestawienie szyku:

a) Jak pościelesz, tak się wyśpisz sobie. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Ponieśli wilka kilka razy i nosił wilk. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Zamienił stryjek kijek na siekierkę. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) Lepszy gołąb na dachu niż wróbel w garści. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


12. Przekształć podane zdania złożone w zdania z imiesłowowym równoważnikiem:

A. Kiedy stoimy nad jeziorem, mamy przed sobą wodę. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Czytaliśmy książkę, którą napisał znany alpinista. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. Gdy wyszliśmy z lasu, odnaleźliśmy szlak. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


13. Uporządkuj wyrazy, tak by zdanie nie zmieniło znaczenia.

Widziałem w telewizji w sobotę o tworzeniu kreskówek reportaż.

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


14. Za pomocą tych samych wyrazów podanych poniżej (możesz zmienić tylko ich szyk) przekaż, że:

A. Nikogo nie będzie w domu. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Wspomniany fakt będzie miał miejsce jutro. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nie będzie, jutro, w domu, nikogo

 

Odpowiedzi

1. b), c);
2. a) Szalejąc na przerwie, nabił sobie guza. b) nie da się. c) Umierając, podzielił swój majątek. d) nie da się.
3. a), b), d);
4. a) Kiedy pisał do dziewczyny, zataił prawdę; b) Ponieważ pracował w ministerstwie, czuł się ważny; c) Po tym, jak spotkała się z koleżankami, poszła po zakupy; d) Kiedy napisałem list, poszedłem na pocztę.
5. a) Idąc do szkoły, zgubił portfel; c) Jadąc szybko rowerem, dał się wyprzedzić motocyklom; d) Piorąc w proszku do bieli, zmarnowałam kolorowe ubrania;
6. C. Słuchając jej opowieści nie mógł w nie uwierzyć;
7. A. Pracując na działce, najlepiej odpoczywamy; B. Szkoda, że będąc w Płocku, nie zwiedziłeś naszego pałacu; C. Przemawiając na trybunach, podnosił głos;
8. Zaczęła codziennie powtarzać materiał z fizyki, ponieważ chciała dobrze przygotować się do egzaminu;
9. a) Ta lektura jest lepsza od wielu powieści; b) Podoba mi się Wyspiański; c) Ojciec nie wiadomo co po kupił córce prezent; d) Przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.
10. c),
11. a) Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. b) Nosił wilk razy kilka ponieśli i wilka; c) Zamienił stryjek siekierkę na kijek; d) Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu;
12. A. Stojąc nad jeziorem, mamy przed sobą wodę; B. Czytaliśmy książkę, napisaną przez znanego alpinistę; C. Wyszedłszy z lasu, odnaleźliśmy szlak;
13. W sobotę widziałem w telewizji reportaż o tworzeniu kreskówek;
14. A. Jutro w domu nie będzie nikogo; B. Nikogo nie będzie w domu jutro.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Imiesłowowy równoważnik zdania

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/praca-domowa-jezyk-polski/w-ktorym-zdaniu-imieslowowy-rownowaznik-zdania-zostal-uzyty-poprawnie

Imiesłowy

Imiesłowy – podział