Czym jest imiesłowowy równoważnik zdania?

Czasem jest tak, że zdanie podrzędne zamiast normalnego orzeczenia (myślał, pisał, wiał) ma imiesłów (myśląc, pisząc, wiejąc). Wtedy właśnie mamy do czynienia z imiesłowowym równoważnikiem zdania podrzędnego.

imiesłowowy równoważnik zdanie nadrzędne
zdania podrzędnego ↓
. ↓ Janek zapomniał o bożym świecie.
. Myśląc o Joasi,

imiesłowowy równoważnik zdanie nadrzędne
zdania podrzędnego ↓
zapłakał rzewnie.
. Sprawdziwszy stan konta,

imiesłowowy równoważnik zdanie nadrzędne
zdania podrzędnego.
↓ wpadł do dziury przy drodze.
. Biegnąc do domu,

imiesłowowy równoważnik zdania współrzędne względem siebie współrzędne
zdania podrzędnego i nadrzędne względem imiesłowowego równoważnika zdania
.
. ↓ Marcin podarł go
i wyrzucił do kosza.

. Napisawszy list,

Uwaga!

 • Mówiąc o imiesłowowym równoważniku zdania, mamy na myśli tylko
  • imiesłowy przysłówkowe uprzednie (usłyszawszy, wykrzyczawszy) lub współczesne (pisząc, krzycząc).
 • W testach z imiesłowowymi równoważnikami zdań możemy spotkać się w sposób następujący:
  • albo musimy rozpoznać je w zdaniu złożonym i zrobić odpowiedni wykres,
  • albo ocenić jego poprawność.

 

Jak rozpoznać tę poprawność lub niepoprawność?

Używając imiesłowów, często robimy błędy. Aby wypowiedzenie było poprawne, czynności wyrażone imiesłowem i orzeczeniem w zdaniu nadrzędnym muszą odnosić się do tego samego podmiotu, w przeciwnym razie wypowiedzenie nie jest poprawne.
Pamiętaj!
Dla obu zdań – i podrzędnego, i nadrzędnego – wykonawcą imiesłowu i wykonawcą orzeczenia musi być ta sama osoba.

A.
Anka rozważa swoje szanse i równocześnie gotuje barszcz.
Zdanie złożone współrzędnie
Anka, rozważając swoje szanse, równocześnie gotuje barszcz.
imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego
Anka rozważa i Anka gotuje. Jest OK – i tu, i tu Anka jest podmiotem.

B.
Kiedy spacerowałem, potwornie grzało słońce.
Spacerując, odczuwałem potworne gorąco słońca.
imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego
Ja spaceruję. Ja odczuwam. Jest OK – i tu, i tu ja jest podmiotem.

C.
Gdy się opalałem, pogryzły mnie komary.
Opalając się, zostałem pogryziony przez komary.
imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego
Ja się opalałem. Ja zostałem pogryziony. OK – i tu, i tu ja jest podmiotem.

D.
Kiedy przeczytałem o Robinsonie, współczułem mu.
Przeczytawszy o Robinsonie, współczułem mu.
imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego
Ja przeczytałem. Ja współczułem. OK – i tu, i tu ja jest podmiotem.

E.
Kiedy korzystałem z komputera, zepsuł się.
Korzystając z komputera, zepsuł się!

Ja korzystałem z komputera, on się zepsuł. Błąd! Dwa różne podmioty


Uwaga!

 • Imiesłowowe równoważniki zdania możemy przekształcać w zdania, jeśli imiesłów zastąpimy osobową formą czasownika i wprowadzimy jeden ze spójników podrzędności:
  ponieważ, dlatego, że, bo, kiedy np. Kacper i Igor zmęczyli się, wchodząc na Giewont.
  wypowiedzenie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania Kacper i Igor zmęczyli się, kiedy wchodzili na Giewont.
  zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym czasu.
 • Imiesłowowe równoważniki zdania zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania składowego.
 • Zamieniając zdania złożone na konstrukcje z imiesłowowym równoważnikiem, przeważnie używamy
  • imiesłowów współczesnych (jeśli dwie czynności przebiegają w tym samym czasie)
   Sprzątając pokój słuchałem muzyki. (w tym samym czasie)
   albo
  • imiesłowów przysłówkowych uprzednich (jeśli jedna z nich jest wcześniejsza)
   Napisawszy list, poszedłem na pocztę. (najpierw napisałem list, potem poszedłem na pocztę)

 

Zadanie:
Podane zdania złożone przekształć na wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

a) Kiedy wracałem z teatru, spotkałem sąsiadkę.
b) Skończył odrabiać pracę domową i uśmiechnął się z zadowoleniem.
c) Zwierzęta przeczuwały nadchodzącą burzę i schowały się w swoich kryjówkach.

a) Wracając z teatru spotkałem sąsiadkę.
b) Skończywszy odrabiać pracę domową, uśmiechnął się z zadowoleniem.
c) Przeczuwając nadchodzącą burzę, zwierzęta schowały się w swoich kryjówkach.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

20. Wskaż i popraw zdania, w których imiesłowowy równoważnik został użyty błędnie:

Imiesłowy

Imiesłowowy równoważnik zdania – TEST

10. Jakie imiesłowy można tworzyć od czasowników: śpiewać, grać, a jakie od czasowników: zaśpiewać, zagrać?