Pieniądze

Zadanie 1
Osobę skąpą określa się czasem imieniem jednego z bohaterów literackich. Którego?

A. Harpagona
B. Tartuffe’a
C. Judasza
D. Minosa

Zadanie 2
Mennica to:

A. Największy bank w danym państwie.
B. Miejsce przechowywania ściśle tajnych dokumentów.
C. Miejsce wytwarzania środków płatniczych.
D. Więzienie dla oszustów finansowych.

Zadanie 3
Który zestaw zawiera wyłącznie wyrazy związane z pieniędzmi?

A. Kredyt, bank, dyrektor
B. Buchalter, kasa, weksel
C. Gaża, inflacja, księga
D. Księgowy, żyrant, kontrola

Daj nam ubóstwo lecz nie wyrzeczenie
radość że można mieć niewiele rzeczy
i że pieniądze mogą być jak świnie
i daj nam czystość co nie jest ascezą
tylko miłością – tak jak życie całe
i posłuszeństwo co nie jest przymusem
ale spokojem gwiazd co też nie wiedzą
czemu nad nami chodzą wciąż po ciemku
i daj sen zdrowy świąteczny apetyt
wiarę bez nerwów to jest bez pośpiechu
a zimą jeszcze matkę mi przypomnij
w ubogim czystym i posłusznym śniegu
Jan Twardowski, Daj nam ubóstwo

Zadanie 4
Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że pieniądze mogą być jak świnie? Podaj dwa argumenty.

Zadanie 5
O modlitewnym charakterze wiersza świadczy:

A. Jego tematyka – problem pieniędzy.
B. Używanie takich zwrotów jak: asceza, posłuszeństwo.
C. Zwrot do Boga i podmiot zbiorowy.
D. Budowa stroficzna.

Zadanie 6
Asceza to:

A. Świadome wyrzeczenie się wszelkich dóbr.
B. Wiara w Boga.
C. Odizolowanie się od świata.
D. Przesadna pobożność, dewocja.

Zadanie 7
Dlaczego podmiot liryczny prosi o ubóstwo, a nie o bogactwo?

A. Ponieważ jest już bardzo bogaty i chciałby spróbować czegoś nowego.
B. Ponieważ obawia się złodziei.
C. Ponieważ uważa, że ubóstwo ma większą wartość.
D. Ponieważ chce zostać ascetą.

Zadanie 8
Które zdanie stanowi najlepszy komentarz do wiersza Jana Twardowskiego?

A. „Pieniądze! Ze wszystkich wynalazków ludzkości – ten wynalazek jest najbliższy szatanowi”. (Antoni Makarenko)
B. „Łatwiej ofiarowujemy nasze serce niż nasze pieniądze”. (Noël Coward)
C. „Chytrość – mroczny przybytek beztalencia”. (Philip Chesterfield)
D. „Pieniądze nie dają wprawdzie szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej”. (Giovanni Guareschi)

 

Odpowiedzi

1. A
2. C
3. B
4. Świnie uważa się za brudne zwierzęta. Również pieniądze mogą być brudne. Świnią również określa się kogoś, kto nas skrzywdził. Również pieniądze potrafią wyrządzić krzywdę człowiekowi (np. ubóstwo dyskryminuje).
5. C
6. A
7. C
8. A

Zobacz:

Pieniądze

Pieniądze (skąpstwo, chciwość) – motyw literacki

Pieniądze – cytaty