Swój i obcy

Zadanie 1
Tolerancja to

A. Umiejętność akceptowania odmienności.
B. Umiejętność dzielenia się z innymi ludźmi.
C. Chęć poznawania obyczajów innych ludzi.
D. Chęć poświęcenia się dla innych ludzi.

Zadanie 2
O człowieku, który stroni od otoczenia mówimy, że jest

A. stronniczy
B. wyalienowany
C. zdesperowany
D. zdegradowany

Zadanie 3
Biblijne miasto, którego mieszkańcy pragnęli dorównać Bogu i zostali ukarani pomieszaniem języków, to:

A. Jerycho
B. Sodoma i Gomora
C. Jeruzalem
D. Babilon

Zadanie 4
Co to są szkoły integracyjne?

A. Szkoły, w których wspólnie uczą się dzieci zdrowe i wymagające stałej opieki lekarskiej.
B. Szkoły opierające się na przyjaźni między uczniami a nauczycielami.
C. Szkoły, które prowadzą nieograniczony nabór.
D. Szkoły dla dzieci z mniejszości narodowych.

Zadanie 5
Osobę biegle posługującą się kilkoma językami nazywamy:

A. esperantystą
B. stypendystą
C. poliglotą
D. językoznawcą

Polityka Hitlera jest oczywiście pełna kłamstwa. Wszelką demagogią posługiwał się on bez skrupułów. Zresztą w „Mein Kampf” wyraźnie usprawiedliwił kłamstwo jako środek realizacji celów nadrzędnych. Jednak same te cele – obłędny antysemityzm i jego przełożenie na praktykę, czyli na program unicestwienia Żydów – bynajmniej nie były dla niego stekiem kłamstw. Wierzył w nie i natchnął tą wiarą również innych, wytwarzając w ten sposób klimat gotowości do mordowania. W polityce Hitlera obłęd niszczy rzeczywistość.(…) Żydzi nie byli tym, co Hitler w nich widział. Ale tym właśnie ich uczynił; ujrzał ich jako zarazki i jako zarazki kazał ich zniszczyć. Ludzie zaś, którzy w tym dziele współpracowali albo przyglądali mu się obojętnie, również widzieli ich w taki sposób albo przynajmniej postępowali stosownie do takiej wizji.
Rudiger Safranski, Zło, dramat wolności (fragment)

Zadanie 6
Antysemityzm Hitlera został przez autora artykułu określony jako:

A. obłędny
B. zaraźliwy
C. wyjątkowy
D. praktyczny

Zadanie 7
Przymusowo zamknięta dzielnica miasta przeznaczona jako miejsce zamieszkania członków mniejszości narodowej lub religijnej to:

A. oddział
B. obóz
C. getto
D. gmina

Zadanie 8
Wskaż właściwą definicję słowa demagogia

A. Oddziaływanie na nastroje społeczne poprzez wygłaszanie nierealnych obietnic.
B. Skryte dążenie do niemoralnego celu.
C. Określanie ścisłych zasad postępowania społeczeństwa.
D. Eliminowanie ludzi niewygodnych pod względem politycznym.

Zadanie 9
Sposób sprawowania władzy w III Rzeszy określa się jako:

A. demokrację
B. oligarchię
C. monarchię
D. totalitaryzm

Zadanie 10
Bezzasadna nienawiść do członków innego narodu to:

A. agresja
B. patriotyzm
C. szowinizm
D. kosmopolityzm

 

Odpowiedzi

1. A
2. B
3. D
4. A
5. C
6. A
7. C
8. A
9. D
10. C

Zobacz:

Swój i obcy – motyw literacki

Swój i obcy w literaturze