Charakterystyka porównawcza

Uwaga!
Bardzo popularny pomysł to opisywanie Hektora, potem Achillesa. Błąd! To ma być charakterystyka porównawcza! Bohaterów należy porównać na tych wszystkich płasz­czy­znach, które podlegają opisowi i ocenie w charakterystyce. Dopiero wtedy praca będzie zasługiwała na nazwę charakterystyki porównawczej.

Obie postacie należy przedstawić.
Obydwaj to królewscy synowie, z wysokich rodów, ale wro­go­wie. Obaj waleczni i dumni rycerze. Ich relacja – to konflikt i nienawiść. Hektor zabił ukochanego przyjaciela Achillesa – za to wódz wyzwie go na pojedynek. Pod wieloma względami sobie równi, z małym szczegółem – Hektor jest człowiekiem, Achilles – herosem, którego ciało (prócz pięty) jest nieśmiertelne.

Należy porównać wygląd obu bohaterów, cechy umysłu, charakteru.
Uwaga – kulminacyjne wy­da­rze­nie – to chwila ich pojedynku.

  • Obaj młodzi i piękni – Homer podkreśla w opisie pojedynku wspa­nia­ły hełm Hektora ozdobiony czterema złotymi kitami. Warto pamiętać, że Hektor walczy w zbroi Patroklosa – przyjaciela Achillesa. Autor podkreśla wspaniałość rycerza, nazywając go boskim Hek­to­rem i świetnym jeźdźcem. Stały epitet: „Hektor wiejący kitami”. Heroizm Hektora wdaje się większy – pozostawia żonę i synka, jest prawym rycerzem, który spełnia obowiązek. Szanuje wroga.
  • Z ust Achillesa płynie pogarda i nienawiść. Sympatia współczesnego czytelnika jest zdecydowanie po stro­nie Hektora. W walce Hektor dzielnie stawia czoło Achillesowi – choć nie ma szans. Umierając, prosi o pogrzeb – co sytuuje wartości religijne i obrzędy wysoko w jego skali wartości. Umiera ze słynnymi słowami na ustach:
    Jednak nie padnę bez walki, w śmierć nie odejdę bez sławy,
    Dzieła wielkiego dokonam, zostanę w pamięci potomnych.

Na koniec

Jaki wniosek można wysnuć, porównując Achillesa i Hektora?
Być może gdyby los nie kazał im walczyć po przeciwnych stronach, mogliby być wspaniałymi przyjaciółmi, prawdziwymi bratnimi duszami, ponieważ mieli podobne cechy, wyznawali podobne wartości…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Hektor – bohater literacki

Charakterystyka wybranego rycerza starożytnego (Hektor, Achilles, Odyseusz)

Hektor czy Achilles – który z dwóch helleńskich wojowników wzbudza Twój podziw, szacunek, sympatię?

 

Sformułowania potrzebne przy charakterystyce

Charakterystyka