Sformułowania potrzebne przy charakterystyce

Zdania klucze

Prezentacja bohatera

– Reprezentuje określony typ: myśliciela, marzyciela realisty, erudyty…
– Należy do grona idealistów
– Jest jednym z narodowych bohaterów
– Jest wzorcem – antywzorcem
– Urodził się jako…
– Poznajemy go jako…
– Jest przedstawicielem grypy o określonych poglądach
– Jest wyrazicielem myśli autora
– Jego pochodzenie świadczy o…

Do prezentacji wyglądu

– Powierzchowność bohatera (miła, nieprzyjemna, zachwycająca)
– Wizerunek, portret (mylący, adekwatny do charakteru)
– Typ urody (powszedni, pospolity, niepospolity, oryginalny)
– Niepowtarzalny, oryginalny, specyficzny styl postaci
– Osoba o ujmującym sposobie bycia
– Do miłych cech powierzchowności należą…
– Obdarzony świetną (marną) prezencją, aparycją
– Przystojny, piękny, efektowny,
– Brzydki, szpetny, nieefektowny,
– Przykładający wagę do wyglądu,
– Lekceważący wizualną stronę swojej osoby
– Wygląd zewnętrzny nieprzystający do cech psychiki
– Wyraz twarzy, sposób bycia, sylwetka
– Ujmujący, zniewalający, zniechęcający wygląd
– Image adekwatny do charakteru
– Według kryteriów (kanonów piękna) swojej epoki jest to…

Charakter

– Do cech szczególnych tej postaci należy…
– Dominującą cechą jego charakteru jest z pewnością…
– Bohater nie grzeszy skromnością, powagą, odwagą
– Intelekt nie jest (jest) jego mocną stroną…
– Wśród zestawu cech ważną rolę odgrywa…
– O jego charakterze decyduje…

On wobec innych

– otwarty wobec świata
– bierny wobec otoczenia
– typ aktywny, budujący swoją rzeczywistość
– ulegający wpływom otoczenia – konformista
– zamknięty w sobie
– wyalienowany, wyobcowany
– obojętny wobec otoczenia
– zależny od swojego środowiska
– cechuje go empatia (współczucie, sytuowanie się w roli) wobec innych

Inni o nim

– Został odrzucony przez społeczność
– Oceniano go surowo
– Był postrzegany jako swój – jako obcy
– Był ogólnie lubiany i szanowany
– W oczach społeczności, w której żył był postrzegany…
– Słusznie (niesłusznie) okrzyknięty zdrajcą…
– Środowisko, w którym przebywał, nie akceptowało go – ukształtowało go
– Postać według otoczenia:

Oceny i opinie

– W moim przekonaniu to człowiek dobry, bohater pozytywny, negatywny…
– Podziwiam go za…
– Potępiam jego pastępowanie…
– Według mnie jest tylko pozornie odważny i śmiały
– W gruncie rzeczy to postać – płytka, szczera, poczciwa…
– Moje zdumienie budzi jego… temperament
– Sytuuję go wśród bohaterów papierowych nieprawdziwych…
– Odbieram jego osobę jako…
– Postrzegam go jako autorytet…
– Sądzę, że jest to osoba, która…
– W moim przekonaniu jego czyny świadczą o tym, że jest to osoba, która…
– Wydaje mi się, że jego postępowanie było podyktowane uwarunkowaniami zewnętrznymi.

Do zakończenia

– Prognoza dla postaci. Jaka będzie jego sytuacja za pięć lat?
– Trudno jednoznacznie ocenić człowieka – w życiu czy w literaturze.
– Nie mam wątpliwości co do oceny bohatera.
– Jak podsumować tę postać, jak ocenić?
– Myślę o przyszłości bohatera.
– Kiedyś na pewno zrozumie swój błąd.
– Czy za kilka lat X inaczej spojrzy na…
– Gdybym mógł dopisać dalszy ciąg utworu.
– Co będzie dalej? Jak potoczą się jego losy?
– Czas pokaże, czy opłaca się takie postępowanie.

Do charakterystyki porównawczej

– Zestawienie tych postaci nie jest przypadkowe
– Cechy charakteru obydwu postaci są zupełnie różne
– Bohaterów łączy/ dzieli
– Wiele wspólnych punktów znajdziemy w życiorysach, charakterze osobowości
– Jego przeciwieństwo to…
– Antynomie
– Diametralne różnice
– Pewne podobieństwa, analogie.
– Wygląd, osobowość, życiorys – wszystko ich różni
– Podobieństwa wyglądu, życiorysu osobowości czynią ich literackimi bliźniakami.

Do przywołania tekstu źródłowego

– Portret postaci znajdujemy już na początku utworu
– Oto tytułowy bohater oczami autora…
– Oto jak mówi o nim narrator…
– Komentarz samej postaci brzmi tak…
– Autocharakterystyka zawarta w piątym rozdziale jest następująca…
– Bohater został opisany w księdze piątej…
– Osoba X pojawia się w rozdziale piątym, sama dokonuje prezentacji. Oto ona
– Sam bohater używa słów…
– Postać według własnego mniemania
– Tak charakteryzuje (prezentuje, przedstawia,określa) ją przyjaciel (ojciec, matka, brat)

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Charakterystyka w szkole podstawowej

Charakterystyka

Jak pisać charakterystykę?

Jak wprowadzić nową myśl, wniosek, argument? (zdania wzorcowe)