Opis przeżyć

We wstępie:

 • podaj podstawowe informacje o postaci i krótko przedstaw wydarzenie, które wywołało jej przeżycia.

W rozwinięciu:

 • nazwij uczucia, doznania, emocje towarzyszące przeżyciom,
 • opisz zewnętrzne objawy, na podstawie których można wnioskować o uczuciach, doznaniach, emocjach (zmiana zachowania, zmiana wyglądu),
 • zastosuj:
  • frazeologizmy np. (serce stanęło mi w gardle),
  • porównania (poczułam się jak w siódmym niebie),
  • wykrzyknienia (Cudownie! Ach!).

Uwaga! O przeżyciach wewnętrznych możemy wnioskować na podstawie:

 • wyrazu twarzy (usta wykrzywione grymasem),
 • spojrzenia (jego oczy lśniły blaskiem),
 • gestykulacji (zacisnął pięści),
 • siły i barwy głosu (głos mu drżał).

W zakończeniu:

 • krytycznie podsumuj bohatera,
 • zapisz refleksje na temat opisanego przeżycia.

 

Wypracowanie

Opisz zmieniające się nastroje Skawińskiego – bohatera noweli Henryka Sienkiewicza.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Opis

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/22-opis-obrazu

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/19-opis-krajobrazu

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/20-opis-sytuacji

Jak wyrazić swoją opinię?

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c314-jak-napisac-to-lepiej/5-zastepniki-czyli-czym-zastapic-wyraz

Zdania wzorcowe – Pierwsze zdanie pracy pisemnej