Tag "opis"

Osoba, którą podziwiam

Opis postaci Osoba, którą podziwiam. Nie będę pisać o ludziach z ekranu ani z pierwszych stron kolorowych gazet. Nie znam ich dokładnie, więc nie mogę się wypowiadać, czy są godni podziwu, czy nie. O tym mogłyby zdecydować osoby z ich najbliższego otoczenia: rodzina, grono przyjaciół, współpracownicy. Kobiety, którą podziwiam, nie widuję na kolorowych zdjęciach, na kinowych afiszach ani billboardach, które mijam w drodze do szkoły. Spotykam ją za to w kolejce po zakupy, przed blokiem, na poczcie.

Przepis na opis

Do czego jest nam potrzebny opis? Przede wszystkim do ukazania świata przedstawionego: opisujemy miejsce i czasy, w których toczy się akcja. To dzięki opisowi wiemy także, jak wyglądają postacie, co czują, gdzie przebywają, jakimi przedmiotami się otaczają. Opis jest jak obraz, tylko że zamiast farb używamy słów. Ale też odmalowujemy wszystkie drobiazgi, grę świateł i kolorów, kształty i wielkości. Opis może być bardzo rzeczowy, a jego podstawowym celem jest wtedy informowanie. I wtedy nie gra roli

Portret człowieka współczesnego. (charakterystyka)

ZAPAMIĘTAJ! W charakterystyce powinny znaleźć się: opis wyglądu zewnętrznego postaci, cechy jej zachowania, charakteru, zasady, jakimi kieruje się postać, zainteresowania danej osoby, oraz ocena bohatera. Nogi człowiek współczesny musi mieć mocne. Muszą być silne, bo w przeciwnym razie współczesny człowiek przegrywa wyścig. Charakteryzuje go pragnienie sukcesu praktycznie w każdej dziedzinie życia – w nauce, w pracy czy w życiu prywatnym. Człowiek współczesny ściga się też na szerszą skalę – całe narody uczestniczą np. w wyścigu zbrojeń.

Opisujemy Soplicowo. Jak tworzyć opis dworku i jego otoczenia? Oto przykład pracy i wskazówki, jak ją napisać, wzbogacić.

Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany; Świeciły się z daleka pobielane ściany, Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni. Ten opis dworu w Soplicowie, znany dobrze z I księgi Pana Tadeusza na długo ukształtował wyobrażenie polskich czytelników i widzów o dworku szlacheckim. Soplicowo, co ważne, znajduje się na Litwie, na Kresach, czyli w polskiej Arkadii, idealizowanym kraju lat dziecinnych Adama Mickiewicza i bohatera epopei – Tadeusza. Pięknie położony (na pagórku, w gaju,

Opis przeżyć

Opis przeżyć We wstępie: podaj podstawowe informacje o postaci i krótko przedstaw wydarzenie, które wywołało jej przeżycia. W rozwinięciu: nazwij uczucia, doznania, emocje towarzyszące przeżyciom, opisz zewnętrzne objawy, na podstawie których można wnioskować o uczuciach, doznaniach, emocjach (zmiana zachowania, zmiana wyglądu), zastosuj: frazeologizmy np. (serce stanęło mi w gardle), porównania (poczułam się jak w siódmym niebie), wykrzyknienia (Cudownie! Ach!). Uwaga! O przeżyciach wewnętrznych możemy wnioskować na podstawie: wyrazu twarzy (usta

Opis krajobrazu

Opis krajobrazu   We wstępie: scharakteryzuj typ krajobrazu: górski, nadmorski, miejski, nadrzeczny podaj realia geograficzne: położenie, kraj, ukształtowanie powierzchni, pogodę, porę roku, porę dnia. W rozwinięciu: wskaż istotne elementy opisywanej rzeczywistości (wzniesienie, wąwóz, wydma), zastosuj wyrazy określające położenie elementów krajobrazu względem siebie (na horyzoncie, na brzegu rzeki, wzdłuż potoku); zwróć uwagę na charakterystyczne cechy opisywanych elementów: roślinność (gęsta, egzotyczna); zwierzęta (dzikie, leniwe, drapieżne) niecodzienne zjawiska (tęcza, babie lato, zorza), zwróć

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu We wstępie: napisz co to za przedmiot, do czego służy, gdzie się znajduje, kto jest jego właścicielem. W rozwinięciu: opisz cechy przedmiotu: wygląd, wielkość, kształt, kolor, tworzywo, z którego jest wykonany, powierzchnię, ozdoby, cechy charakterystyczne, przedstaw poszczególne elementy przedmiotu, podaj ich cechy, zwróć uwagę na ich usytuowanie, zastosuj przymiotniki opisujące (płaski, prostokątny) i oceniające (piękny). W zakończeniu: Opisujesz cechy szczególne przedmiotu. Uwzględnij własną ocenę wyglądu i przydatności opisywanego

Czym może być wiersz TEST

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Czym jest przytoczona strofa: Polały się łzy me czyste, rzęsiste, Na me dzieciństwo sielskie, anielskie, Na moją młodość górną i durną, Na mój wiek męski, wiek klęski; Polały się łzy me czyste, rzęsiste… Adam Mickiewicz Polały się łzy a) wyznaniem b) opisem sytuacji c) apostrofą d) dialogiem Odp. ……………………………………………………………………………………………….. 2. Jakie rymy występują w powyższym wierszu? a) wewnętrzne b) okalające c) parzyste d) w ogóle nie

Wiersz – czym może być?

Czytasz sobie strofę wiersza i nurtuje Cię pytanie: co to jest? Wyznanie czy opis? To pytanie może zaistnieć na teście. Cały wiersz, strofa lub fragment. W tego typu pytaniach nie chodzi o gatunek, nie odpowiadamy więc: to bajka, sonet, fraszka. Chodzi o typ wypowiedzi podmiotu lirycznego. Czy wyznaje własne uczucia, zwierza się całemu światu? Czy opisuje zachwycającą scenę? A może poucza, znęca się, dokucza? W każdej wypowiedzi lirycznej bez większego trudu znajdziecie informacje, które