Realizm związany jest z pojęciem prawdy. Prawda w powieści, w sztuce, na płótnie. Spróbuj zapamiętać związki frazeologiczne związane z prawdą i odpowiedz na nasze pytania.

A. Prawda (jaka?)
gorzka
bolesna
naga
niezbita
święta

B. Między Bogiem a prawdą.
C. Prawda była!
D. Rąbnąć komuś prawdę w oczy
E. Spojrzeć prawdzie w oczy.
F. Dać świadectwo prawdzie.
G. Prawda w oczy kole.
H. Prawda – gorzka potrawa.
I. Prawdę mówiąc…
J. Kłamać w żywe oczy.

1. Spójrz na określenia prawdy w punkcie A. Które są personifikacjami?

2. Który z frazeologizmów dotyczy antonimu prawdy?

3. Frazeologizmy D, E, G, J mają wspólny element, ale tylko jeden personifikuje prawdę. Jaki to element i gdzie zachodzi personifikacja.

4. Frazeologizm w punkcie H jest:
a) frazą;
b) wyrażeniem;
c) zwrotem?

Prawidłowe odpowiedzi

1. naga, święta
2. J.
3. G. oczy
4. a)

Zobacz:

Co to jest frazeologia?

Frazeologia TEST

Frazeologia