Frazeologia

 • Frazeologia jet to dział językoznawstwa zajmujący się badaniem charakterystycznych dla danego języka stałych związków wyrazowych, zwrotów oraz wyrażeń.
 • Frazeologizm to utrwalone w języku połączenie dwóch lub więcej wyrazów o ściśle określonym znaczeniu przenośnym. Takie połączenie stanowi całość znaczeniową, to oznacza, że znaczenie frazeologizmu nie jest sumą znaczeń poszczególnych wyrazów), np. nabić kogoś w butelkę = oszukać, a nie włożyć jakąś osobę do butelki.

Frazeologizmy dzielą się na:

 • wyrażenia
 • zwroty
 • frazy

Wyrażenie

– związek frazeologiczny, w którego skład nie wchodzi czasownik, np.

 • wieża Babel – zamęt, bezład, pomieszanie języków,
 • skok na głęboką wodę – podjąć się trudnego zadania,
 • kość niezgody – przyczyna, powód niezgody,
 • złoty środek – kompromisowe rozwiązanie,
 • bajońskie sumy – olbrzymie sumy,
 • gwóźdź do trumny – ostatnia przyczyna klęski, przypieczętowanie porażki,
 • kozioł ofiarny – osoba, na którą niesłusznie zrzucono winę,
 • dantejskie sceny – dramatyczne, niesamowite sceny,
 • lwia część – większa część czegoś.

Zwrot

– związek frazeologiczny, w którego skład wchodzi czasownik (w bezokoliczniku), np.

 • nadstawić drugi policzek – na zło odpowiedzieć dobrem, na nienawiść miłością,
 • kłamać jak z nut – kłamać bez zająknięcia, bezczelnie,
 • wpaść w tarapaty – mieć kłopoty,
 • zatopić się w lekturze – zagłębić się w lekturze, czytać z wielkim zainteresowaniem,
 • daleko zajść – dużo osiągnąć,
 • spiec raka – zawstydzić się,
 • wyłożyć kawę na ławę – powiedzieć prawdę bez ogródek,
 • rzucać mięsem – używać wulgarnych słów,
 • stroić się w cudze piórka – udawać kogoś, kim się nie jest,
 • wystrychnąć na dudka – oszukać kogoś,
 • trącić myszką – coś, co jest przestarzałe, niemodne, staroświeckie.

Fraza

– związek frazeologiczny, który jest zdaniem lub równoważnikiem zdania np.

 • Dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie.
 • Wpadł jak śliwka w kompot.
 • Komu w drogę, temu czas.
 • Daj kurze grzędę, a ona: wyżej siędę.
 • Zamienił stryjek siekierkę na kijek.
 • Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.
 • Gdzie się dwu bije, tam trzeci korzysta.

Uwaga! Fraza to utarte, ogólnie przyjęte zdania powtarzane od lat w tej samej lub podobnej formie. Do fraz należą też: przysłowia, sentencje, powiedzonka, aforyzmy.

Jak odróżnić frazę od zwrotu

Masz wątpliwości, jak odróżnić frazę od zwrotu, skoro i tu, i tu jest czasownik?
Popatrz na długość.

 • Zwrot jest króciutki i właściwie nie stanowi zdania.
 • Fraza to rozbudowane wypowiedzenie.

Zwrot – drzeć koty sam jeszcze nic nie mówi – trzeba dodać, kto z kim.
Fraza – na pochyłe drzewo każda koza skacze jest całością i nic dodawać nie trzeba.

Uwaga!
Fraza też może nie mieć czasownika, bo przecież równoważniki zdania go nie mają.
– Gość w dom, Bóg w dom – oto przykład takiej frazy.

Zadanie
Podane związki podziel na zwroty, wyrażenia i frazy.

gość w dom, Bóg w dom, zjeść beczkę soli, kłamać jak z nut, mieć węża w kieszeni, bajońskie sumy, połknąć bakcyla, spiec raka, złota rączka, wilczy apetyt, komu w drogę, temu czas

 • Zwroty
  To związki frazeologiczne, które mają czasownik
  zjeść beczkę soli,
  kłamać jak z nut,
  mieć węża w kieszeni,
  połknąć bakcyla
 • Wyrażenia
  To związki frazeologiczne, które nie mają czasownika
  bajońskie sumy,
  złota rączka,
  wilczy apetyt
 • Frazy
  Stanowią całość – są zdaniem lub równoważnikiem zdania
  gość w dom, Bóg w dom;
  komu w drogę, temu czas

 

Związki frazeologiczne (ze względu na stopień utrwalenia) dzielimy na:

 • Związki stałe, zwane też idiomami – są bardzo silnie utrwalone w języku, funkcjonują jako całość. Ich skład jest niezmienny; nie wolno zastępować poszczególnych członów innymi, zmieniać form gramatycznych (nawet jeśli wydają się archaiczne), rezygnować z któregoś z nich czy dodawać nowych.
  Przykłady: mieć duszę na ramieniu, nie zasypiać gruszek w popiele, mieć głowę na karku.
 • Związki łączliwe – ich znaczenie jest mniej utrwalone; istnieje możliwość wymiany składników, ale ograniczona do jednego kręgu znaczeniowego.
  Przykłady: silny jak koń, byk, tur; wielki jak słoń, dąb, szafa.

 

Przymiotnik a frazeologia

Przymiotnik zazwyczaj jest ośrodkiem związku zwanego wyrażeniem – o znaczeniu przenośnym. Przypomnijmy kilka z nich:

 • ostatnia deska ratunku – ostatnia szansa wyjścia z sytuacji,
 • ślepy traf – przypadek; węzeł,
 • węzeł gordyjski – trudna sprawa,
 • krakowskim targiem – przy pójściu na kompromis,
 • łabędzi śpiew – ostatnie osiągnięcie w jakiejś dziedzinie.

Przymiotnik lubi też występować w przysłowiach (frazach):

 • Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
 • Mądrej głowie dość dwie słowie.
 • Lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu.

Pamiętaj!
Znaczenie związku frazeologicznego sprawdzamy w słowniku frazeologicznym języka polskiego.

 

Zadanie

Połącz w pary frazeologizmy z odpowiednim znaczeniem.

 • Tajemnica poliszynela
  Znać się jak łyse konie
  Bajońskie sumy
  Klamka zapadła
  Zbijać bąki
 • Bardzo dużo pieniędzy
  Próżnować, leniuchować
  Znać się bardzo dobrze
  Rzekoma tajemnica, znana wszystkim od dawna
  Stało się coś, czego nie da się odwołać

Odpowiedź:

 • Tajemnica poliszynela – Rzekoma tajemnica, znana wszystkim od dawna
  Znać się jak łyse konie – Znać się bardzo dobrze
  Bajońskie sumy – Bardzo dużo pieniędzy
  Klamka zapadła – Stało się coś, czego nie da się odwołać
  Zbijać bąki – Próżnować, leniuchować

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Frazeologia. Informacje podstawowe.

Co to jest frazeologia?

Związki frazeologiczne

Podział związków frazeologicznych

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c183-frazeologia/frazeologia-test-2

TEST z frazeologii

Jak powstają błędy frazeologiczne?