Który ze znanych Ci tekstów biblijnych mógłby uznać przemieniony Scrooge za swoje życiowe motto?

Wybieramy tekst biblijny
Propozycje:

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
To fragment Ewangelii świętego Łukasza. Przypowieść ta była odpowiedzią Jezusa na pytanie postawione przez jednego z jego uczniów: „Co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne?”.
W przypowieści pewien człowiek, mieszkaniec Jerozolimy, został napadnięty, ograbiony i okrutnie pobity przez zbójców. Nikt mu nie pomógł – ani kapłan przechodzący drogą, ani lewita, czyli pomocnik kapłana. A przecież to oni powinni być wzorem postępowania. Pomoc okazał jedynie Samarytanin – troskliwie zajął się rannym. Opatrzył jego rany, zawiózł go do najbliższej gospody, zapłacił za opiekę nad nim. Sam nie oczekiwał żadnej nagrody, zrobił to z potrzeby serca. Okazał się prawdziwym bliźnim, wzorem do naśladowania dla wszystkich chrześcijan.

Przypowieść o synu marnotrawnym
To również fragment Ewangelii świętego Łukasza.
W przypowieści pewien człowiek miał dwóch synów. Jeden z nich zażądał od ojca oddania mu przypadającej na niego części majątku. Odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił cały swój majątek. Kiedy zabrakło mu pieniędzy, żył w ubóstwie. I wtedy postanowił wrócić do domu ojca i prosić go o przebaczenie. Ojciec, widząc syna, szczerze się ucieszył. Wyprawił wielką ucztę, świętując jego powrót. Drugiemu synowi, któremu było przykro, iż to nie on jest powodem wielkiej radości ojca (a przecież przez wiele lat wiernie mu pomagał) wytłumaczył, że nawrócenie się grzesznika jest największą radością.

Fragment ewangelii opisujący Boże Narodzenie
Kiedy Maryja i Józef przybyli do Betlejem, nie mogli znaleźć noclegu. Wszystkie gospody były już zajęte. Nikt ich nie chciał przyjąć, mimo iż Maryja była w ciąży. Dlatego schronili się w nędznej szopce. Tu przyszedł na świat Jezus – w ubóstwie, w otoczeniu zwierząt. O jego narodzinach dowiedzieli się pastuszkowie z okolicznych pól. Przyszli, aby złożyć pokłon Panu. Wraz z narodzinami Jezusa rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Era chrześcijaństwa. Opis narodzin Chrystusa to symbol przemiany świata, nadejścia nowego życia.

Zapamiętaj!
Miłosierny Samarytanin to określenie kogoś dobrego, pełnego współczucia, prawdziwego bliźniego. Ale w czasach opisanych w Biblii Samarytanie wcale nie cieszyli się tak dobrą opinią. Byli uważani za ludzi gorszych, nieczystych, pozbawionych ludzkich uczuć. Dlatego Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie ma tak duże znaczenie: dobrym okazał się ten, po którym się tego absolutnie nie spodziewano.
Syn marnotrawny to określenie kogoś, kto się nawrócił, zrozumiał swój błąd, poprosił o przebaczenie.

Uwaga! Zanim napiszesz….

  • Zwróć uwagę, że Twoim zadaniem jest wskazanie takiego tekstu biblijnego, który mógłby stać się mottem życiowym dla przemienionego już Scrooge’a. A więc Scrooge’a dobrego, pomocnego, usłużnego. A nie dla skąpca, jakim był na początku opowieści.
  • Dokładnie przeczytaj fragment Opowieści wigilijnej, który znajduje się w Twoim podręczniku. Zastanów się, co takiego przeżył Scrooge, że zmieniło się jego zachowanie.
  • Przeczytaj także fragmenty Pisma Świętego umieszczone w tym samym podręczniku. Tam znajdziesz cenną wskazówkę.
  • Nie zapomnij o tym, że w Twoim wypracowaniu muszą pojawić się fragmenty tekstu biblijnego. Nie jego streszczenie. Nie luźne nawiązanie, lecz dokładny cytat. A więc podczas pisania musisz mieć pod ręką Pismo Święte, a przynajmniej jego fragmenty, np. te zamieszczone w podręczniku.

Forma wypowiedzi

Nie została ściśle określona w temacie. Możesz więc napisać:

  • Swoje luźne refleksje na temat zachowania Scrooge’a połączone z odpowiedzią na zadane w temacie pytanie.
  • Rozważania na temat prawd zawartych w Biblii i odniesienie ich do historii Scrooge’a.
  • Ewentualnie opowiadanie, w którym Scrooge czyta Biblię i rozważa na jej temat.

Ale, uwaga!
Ponieważ w poleceniu jesteś proszony o uzasadnienie swojej odpowiedzi, dobrze będzie też napisać rozprawkę.

 

Jakie cytaty możesz wykorzystać w swoim wypracowaniu?

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego” (Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie).

„Idź, i ty czyń podobnie!” (Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie).

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem.” (Przypowieść o synu marnotrawnym).

„A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.” (Przypowieść o synu marnotrawnym).

 

Wypracowanie

Czy to możliwe, żeby stary, okrutny skąpiec nagle stał się dobrym, pełnym miłosierdzia człowiekiem? Co takiego musi wydarzyć się w życiu człowieka, aby całkowicie zmienił swoje postępowanie? Odpowiedź na te pytania daje historia Ebenezera Scrooge’a, bohatera Opowieści wigilijnej Karola Dickensa. W jego przypadku powodem zmiany było niezwykłe spotkanie z duchami. Dzięki niemu Scrooge uzmysłowił sobie, jak złym był człowiekiem i jaka kara grozi mu za to w życiu pośmiertnym. Niezwykła wigilijna noc zmieniła okrutnika w prawdziwego chrześcijanina.

„Idź, i ty czyń podobnie” – takie słowa usłyszał z ust Jezusa jeden z jego uczniów. Jezus zalecił mu, aby postępował podobnie jak miłosierny Samarytanin, który całkowicie dobrowolnie i z ogromnym poświęceniem zaopiekował się rannym człowiekiem. Człowiekiem, któremu nie chciał pomóc ani kapłan, ani jego pomocnik, lewita. Poturbowany i ograbiony przez zbójców podróżny potrzebował pomocy – ktoś musiał opatrzyć jego rany, zapewnić mu posiłek i schronienie. Tym kimś okazał się Samarytanin.

Swoim miłosiernym gestem Samarytanin dał przykład wszystkim ludziom: powinniśmy pomagać tym, którzy tego potrzebują. I nie oczekiwać za to ani nagrody, ani pochwały. Potrzeba czynienia dobra musi być w nas autentyczna. Nie może ona wynikać z chęci zyskania dobrej opinii czy zasłużenia na pochwałę. Okazywanie miłosierdzia bliźnim to obowiązek wszystkich chrześcijan.

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Te słowa pochodzące z Pisma Świętego zostały określone jako najważniejsze przykazanie, przykazanie miłości. Wydaje się, że mogłyby się stać mottem życiowym nawróconego Scrooge’a, który postanowił całą swoją energię, majątek i chęci poświęcić na pomoc dla wszystkich potrzebujących. Bycie dobrym, sprawianie radości innym stało się treścią i głównym celem życia Scrooge’a.

W życiu wielu ludzi pojawia się moment, kiedy chcą coś w sobie zmienić, stać się kimś lepszym. Bodźcem do takich przemian może być Pismo Święte – nauki Chrystusa zawierające Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie czy Przypowieść o synu marnotrawnym. Opowieści te mogłyby pomóc wytrwać w postanowieniu czynienia dobra nawróconemu skąpcowi Ebenezerowi Scrooge’owi. Ale mogą też pomóc nam, ludziom żyjącym w XXI wieku.

Zobacz:

Przypowieści biblijne

Ebenezer Scrooge – bohater literacki

Opowieść wigilijna – Karol Dickens