Zinterpretuj znaczenie Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Pewien człowiek w czasie podróży z Jeruzalem do Jerycha został napadnięty przez zbójców, którzy go okradli, pobili i zostawili zakrwawionego na polu. Przechodzący niedaleko kapłan dostrzegł nieszczęśnika, lecz minął go obojętnie. To samo zrobił lewita. Dopiero Samarytanin ulitował się nad rannym, opatrzył go i zawiózł do gospody. Tam zapłacił gospodarzowi dwa denary za opiekę nad rannym.

Skojarz

Określenie „miłosierny samarytanin” lub „samarytanin” oznacza: człowiek miłosierny, współczujący, litościwy, spieszący z pomocą chorym.

Opowieść ta rozgrywa się pomiędzy dwoma miastami – Jerychem a Jerozolimą. Samarytanie byli członkami mniejszości, która zamieszkiwała środkową część Palestyny. Żydzi uważali ich za heretyków i odszczepieńców. Wiedząc o tym, łatwo odczytać pouczenie tej przypowieści: bliźnim jest każdy, niezależnie od pochodzenia, bogactwa, pozycji społecznej. Przypowieść prezentuje wzór prawdziwej miłości bliźniego. Samarytanin, który opatrzył rannego, opiekował się nim i podzielił z nim pieniędzmi jest symbolem miłosierdzia i współczucia człowieka dla człowieka. W postaci miłosiernego Samarytanina można też dostrzec miłosiernego Boga, który leczy chorego – grzesznika za pomocą wina i oliwy – sakramentów. Przypowieść ta jest wyjątkowo piękna – pokazuje, że nie jest ważne, kim jesteśmy, ważne, jacy jesteśmy. Każe zastanawiać się nad naszym stosunkiem do innych ludzi i nakazuje pomoc.

Parabola
Technika literacka polegająca na przedstawieniu rzeczywistości za pomocą jej metaforycznego omówienia. Przykładem parabol mogą być właśnie przypowieści, ale także utwory współczes­ne – jak Proces Franza Kafki czy Dżuma Alberta Camusa.

 

Zobacz:

Prosta forma i ponadczasowa treść przypowieści biblijnych

Jak zbudowana jest przypowieść? Podaj przykład.

Przypowieść o synu marnotrawnym. Omów archetypy, które pojawiają się ­w tej przypowieści biblijnej.

 

Jak można interpretować Przypowieść o synu marnotrawnym?

Jakie znasz przypowieści biblijne, jakie prawdy zawierają?

Przypowieści biblijne

Cechy przypowieści na przykładzie Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie