Jakie warstwy społeczne przedstawione zostały w Panu Tadeuszu? Wymień ich przedstawicieli i poglądy polityczne.

W Panu Tadeuszu występują przedstawiciele pięciu grup społecznych:

Magnaterii

Do tej grupy należy Hrabia i nieżyjący Stolnik Horeszko. Magnateria jest świadoma swego bogactwa i władzy z niego wynikającej. Stolnik był dobrym patriotą, ale gardził niżej urodzonymi. Hrabia początkowo zasługuje na krytykę za swój kosmopolityzm, później jednak staje się wzorowym żołnierzem.

Szlachty

Do tej grupy należy ród Sopliców. Szlachta ceni tradycję, ma o sobie wysokie mniemanie. Lubi bawić się i żyć wystawnie. W obronie honoru i majątku swej rodziny gotowi są stanąć do walki.

Szlachty zaściankowej

Jej przedstawiciele to ród Dobrzyńskich i uczestnicy ataku na Soplicowo. Żyją prawie tak skromnie jak chłopstwo. Są jednak dumni ze swego szlacheckiego pochodzenia i wojennej przeszłości. Często są zawistni wobec bogatych sąsiadów, łatwo dają się podburzyć do walki.

Szlachty zubożałej

To Wojski, Klucznik Gerwazy, Woźny Protazy. Własny majątek stracili i teraz muszą pracować u bogatszych szlachciców.

Chłopstwa

W Panu Tadeuszu nie zostali przedstawieni jednostkowi bohaterowie z tej grupy społecznej. Nie zostali też bliżej scharakteryzowani.

Zobacz:

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

Pan Tadeusz – utworem o historii Polski

Pan Tadeusz jako epopeja narodowa

Pan Tadeusz – pytania i odpowiedzi

Pan Tadeusz – praca domowa