Odszukaj w tekście Pieśni Legionów Polskich we Włoszech echa polskiej i europejskiej historii – postacie i zdarzenia. Przypomnij sobie okoliczności wspomnianych w utworze zdarzeń.

Zacznij od…
…wskazania postaci i zdarzeń historycznych występujących w tekście. Omów wszystko po kolei. Musisz się tu wykazać wiedzą historyczną i umiejętnością łączenia faktów.

  • Jan Henryk Dąbrowski – to on formował Legiony Polskie we włoskiej Lombardii, która podlegała wtedy władzy Francuzów. „Do Polski z ziemi włoskiej” wyruszył więc generał – z nadzieją, że jego żołnierze pomogą ojczyźnie odzyskać wolność.
  • Napoleon Bonaparte – genialny wódz i mistrz strategii wojennej, generał, I konsul, a potem cesarz Francuzów. Zajął i podporządkował sobie niemal całą Europę. Polacy liczyli, że Napoleon przywróci Polsce niepodległość, dlatego wiernie walczyli u jego boku. Przy armii Napoleona zostały utworzone Legiony Polskie, które jednak zostały rzucone do walki we Włoszech, Hiszpanii, a nawet na karaibskiej wyspie San Domingo. W zamierzeniach miały one walczyć z zaborcami Polski.
  • Stefan Czarniecki – wybitny żołnierz i dowódca, hetman polny koronny. Bronił ojczyzny u boku króla Jana Kazimierza przed najazdem Szwedów (1655). Najpierw prowadził walki w kraju i wyzwolił m.in. Warszawę i Kraków, a potem walczył razem ze sprzymierzoną z Polakami Danią. Stamtąd musiał „wracać się przez morze”, bo Rzeczypospolitej zagrażała Rosja.
  • Tadeusz Kościuszko – generał, naczelnik powstania z 1794 roku, które na jego cześć nazywamy powstaniem kościuszkowskim. Rozbił oddziały rosyjskie pod Racławicami, między innymi dzięki pomocy chłopów – „racławickie kosy”. Kościuszko wydał specjalny dokument – Uniwersał połaniecki – dzięki czemu chłopi poparli powstanie.

Rozwiń wypowiedź!
Wskaż, co łączy wymienione w tekście postacie historyczne?
Wszystkie one są symbolami walki Polaków o niepodległość ojczyzny. To wielcy wodzowie i przywódcy, którzy brali udział w walkach o wolność lub z którymi wiązano nadzieje na odzyskanie niepodległości – jak z Napoleonem.

Uzupełnij wypowiedź!
Kto i gdzie napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech?
W lipcu 1797 roku wojsko polskie kwaterowało w mieście Reggio Emilia i tam właśnie – w przeddzień wymarszu – urządzono mu pożegnanie, podczas którego Wybicki odśpiewał z żołnierzami swą pieśń, napisaną kilka dni wcześniej.

To musisz wiedzieć!
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech to inaczej Mazurek Dąbrowskiego.

Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego?

  • Bo przy dźwiękach pieśni napisanej przez Wybickiego Legiony, dowodzone przez Henryka Dąbrowskiego, ruszyły do walki we Włoszech w lipcu 1797 roku.
  • Ponieważ melodię zaczerpnął Wybicki z pieśni ludowej zbliżonej do mazurka.

 

Zobacz:

Poezja i propaganda: Analiza i interpretacja porównawcza Hymnu do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego i Pieśni Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego.

Józef Wybicki – Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

Jakie były okoliczności powstania i znaczenie Pieśni Legionów Polskich we Włoszech?

Bogurodzicę, Pieśń Legionów Józefa Wybickiego, Rotę Marii Konopnickiej nazwano „pieśniami ojczyźnianymi” Polaków. Czym wytłumaczysz ich trwałe miejsce w tradycji narodowej?

Poezja i propaganda: Analiza i interpretacja porównawcza Hymnu do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego i Pieśni Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego.