„Współczesny stan szczęścia” Co dziś uszczęśliwia ludzi? Jak wyglądałoby współczesne wyobrażenie krainy szczęśliwości?

Forma wypracowania

Nie została ściśle określona w temacie. Możesz więc rozwinąć temat w formie:

 • luźnych refleksji i odpowiesz wtedy na zadane pytania,
 • opisu współczesnej krainy szczęśliwości,
 • rozprawki, w której postawisz tezę, że np. współczesny stan szczęścia nie różni się od pierwotnego (albo różni się od szczęścia w raju),
 • wywiadu, który zostanie przeprowadzony ze współczesnym szczęśliwym człowiekiem (a może pokusisz się o wywiad przeprowadzony np. przez Adama, który przybył z raju na spotkanie ze współczesnym człowiekiem?),
  listu, w którym napiszesz o tym, co dziś uszczęśliwia ludzi i co im przeszkadza w osiągnięciu stanu szczęśliwości,
  pamiętnika, w którym zanotowane będą oznaki szczęśliwości.

Zanim napiszesz…

Twoje wypracowanie może polegać na porównywaniu pierwotnego stanu szczęścia z tym, co dziś uszczęśliwia ludzi.

Przypomnij sobie…

Na czym polegał pierwotny stan szczęścia?
Na lekcji omawialiście temat: Pierwotny stan szczęścia.
Czytaliście fragmenty Biblii o stworzeniu świata i człowieka, z których wynika, że:
krainą szczęśliwości był biblijny Eden – raj, wielki ogród stworzony przez Boga,
Bóg jest więc źródłem dobra,
Bóg stworzył także człowieka, by ten mógł cieszyć się z rajskich dobrodziejstw,
Bóg stworzył mężczyznę, a potem kobietę, by była jego towarzyszką.

Szczęście człowieka w raju polegało na tym, że:
Był istotą umiłowaną przez Boga – stworzoną na Jego podobieństwo.
Mógł cieszyć się z rajskich dobrodziejstw – pięknych roślin, zwierząt i darów ziemi.
Był w pewnym sensie współtwórcą ziemi – Pan Bóg pozwolił mu nazywać rośliny i zwierzęta.
Był istotą wolną, choć otrzymał jeden zakaz od Boga, mógł sam dokonać wyboru – czy chce spróbować owocu z drzewa poznania dobra i zła, czy nie.
Wszystkie owoce ziemi były darami, z których człowiek mógł do woli korzystać – bez pytania Boga o zgodę i bez płatności za nie.
Mężczyzna i kobieta byli stworzeni dla siebie – mogli cieszyć się ze swego towarzystwa, kochać się, pomagać sobie.
Mężczyzna i kobieta nie odczuwali wstydu, nie mieli świadomości zła.

Szczęście człowieka współczesnego polega na tym, że:
Może cieszyć się życiem rodzinnym u boku kochającego partnera i dzieci.
Może pomagać innym ludziom, czerpać radość z działalności charytatywnej.
Dzięki rozwojowi medycyny może cieszyć się dłuższym życiem i ma większe szanse w walce z chorobami.
Nadal może cieszyć się z natury stworzonej przez Boga, z darów ziemi, plonów swojej pracy.
Korzysta z wolności słowa i wyznania, szanując przy tym prawo do wolności innych ludzi.
Próbuje zgromadzić jak najwięcej pieniędzy i zdobyć majątek.
Goniąc za karierą, staje się uczestnikiem wyścigu szczurów.
Próbuje zdominować słabszych od siebie – wszczyna wojny na tle rasowym lub religijnym.

(pozytywne wartości człowieka współczesnego)
Zapędził się w poprawianiu (ulepszaniu) świata, dążeniu do nowoczesności, przez którą staje się niszczycielem przyrody.
W imię wolności żąda swobód, zapominając o prawdziwych wartościach.
(negatywne wartości człowieka współczesnego)

 

Przykładowe wypracowanie

Biblijny raj to kraina szczęścia. Nie było w nim wojen, kłótni, zazdrości, wstydu i zła. Dziś tego wszystkiego doświadczamy. Czy więc można znaleźć szczęście we współczesnym świecie? Czy jest gdzieś kraina szczęśliwości przypominająca biblijny raj? Raczej nie. Możemy jedynie wyobrazić sobie, jak mogłaby ona wyglądać.
Szczęściem dla człowieka współczesnego jest miłość.
Kto ją znajdzie, może powiedzieć o sobie, że jest spełniony. Tak jak Adam i Ewa w raju, zanim popełnili pierwszy grzech. Ich miłość polegała na życiu w zgodzie i szacunku. Choć różnili się płcią, nie wykorzystywali tego, by demonstrować swoją wyższość, jak często dzieje się dzisiaj między kobietami a mężczyznami. Nie wstydzili się swojej nagości, lecz zachwycali się swą odmiennością i urodą. Pomagali sobie w obowiązkach, bo przecież nie było tak, że Pan Bóg nakrywał im do stołu, wołając – jak w baśni – „Stoliczku, nakryj się!”. Musieli wspólnie pracować, zbierać owoce ziemi, przygotowywać je i spożywać. Robili to z radością, tworząc w ten sposób małą szczęśliwą rodzinę.
Adam i Ewa byli w raju jedynymi mieszkańcami. Nie musieli więc rywalizować ze sobą o dostęp do pożywienia, o pozycję w domu czy pracy. Przez ich grzech ludzie, których na świecie żyje obecnie wiele milionów, stworzyli sobie powody do rywalizacji, walki o „swoje”. Dlatego nie potrafią żyć w zgodzie i pokoju, które powinny stanowić fundament bezpieczeństwa człowieka na świecie. Gdyby współcześni ludzie umieli się pogodzić, współistnieć obok siebie w miłości, może udałoby się stworzyć drugi raj…
Przeszkodą w utrzymaniu pokoju na świecie są pieniądze. Choć dla wielu stały się one marzeniem, celem życia, motywacją do działania, ja proponuję, żeby w krainie szczęśliwości, którą sobie wyobrażam, pieniędzy nie było. Ile mniej mielibyśmy waśni i sporów!
Bez wojen i pieniędzy, za to w szczęśliwej rodzinie, której podstawę i wzorzec dla dzieci stanowiłaby kochająca się para rodziców złożona z kobiety i mężczyzny, żony i męża – tak wyobrażam sobie współczesny eden.

 

Jak zastąpić szczęście?
W wypracowaniu będziesz posługiwał się słowami szczęście, szczęśliwy. Przygotuj sobie listę wyrazów bliskoznacznych, żeby nie powtarzać ciągle tych samych słów.
szczęście = pomyślność, błogosławieństwo,
satysfakcja, spełnienie, przyjemność, radość
szczęśliwy = zadowolony, spełniony, radosny

Przykładowe wykorzystanie cytatu
Moja sąsiadka podobna jest do pani Goździkowej z telewizyjnej reklamy. Dla każdego znajdzie sól, cukier – gdy komuś zabraknie – i najlepsze lekarstwo dla potrzebujących: czas lub radę. Zawsze się uśmiecha i sprawia wrażenie bardzo szczęśliwej. Pewnie dlatego, że stosuje w swoim życiu zasadę: „Należy swe szczęście dzielić, by je mnożyć”. Ja także chciałabym stworzyć taką oazę szczęśliwości i ostoję dla innych współczesnych poszukiwaczy szczęścia.

Przykładowe lektury
Wiadomo, że są nauczyciele, którzy lubią lekturowe przykłady w wypracowaniach. Ale, uwaga! W grupie tzw. tematów wolnych nie zawsze pasuje przywoływanie lektur. Tak też jest i w tym temacie. Można odwołać się do fragmentu Biblii, ale nie należy poszukiwać na siłę przykładów z lektur. Lepsze będą przykładowe wydarzenia polityczne i społeczne wpływające na szczęście ludzi:

 • koncerty muzyczne, których celem jest niesienie pomocy innym, uszczęśliwianie innych (np. Live 8 poświęcony biednym ludziom na świecie),
 • wspólne przedsięwzięcia polityków, które mają na celu zahamowanie terroryzmu i utrzymanie pokoju na świecie,
 • pokojowe orędzia zmarłego papieża Jana Pawła II i obecnego papieża Benedykta XVI,
 • przyznawanie Pokojowej Nagrody Nobla, której laureatem jest m.in. Lech Wałęsa,
 • ochrona zdrowotna i zabezpieczenia socjalne dla obywateli gwarantowane przez państwo.

Przydatne cytaty
W wypracowaniu możesz użyć jakiegoś cytatu, który wspomoże Twoje refleksje, argumenty. Któryś z cytatów radzimy wykorzystać na początku albo na końcu wypracowania.

Należy swe szczęście dzielić, by je mnożyć.
Marie von Ebner-Eschenbach

Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim.
Mark Twain

To człowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia.
Paul Holbach

Zobacz:

Szczęście

„Największym szczęściem jest mieć pasję”. Rozważ myśl, odwołując się do dwóch, trzech przykładów.

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/praca-domowa-jezyk-polski/pieniadz-szczescie-czy-przeklenstwo-sprobuj-odpowiedziec-na-to-pytanie-opierajac-sie-na-wlasnych-doswiadczeniach-zyciowych-materiale-literackim-i-filmowym

https://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w-liceum/wypracowania-z-literatury-xx-wieku-c234-praca-domowa-w-liceum/czy-prawda-i-dobro-zapewniaja-czlowiekowi-szczescie-jak-na-to-pytanie-odpowiadaja-bohaterowie-roznych-epok-wersja-ii

„W życiu nie chodzi o szczęście”, lecz o dobre życie (Barbara Skarga). Rozważ myśl, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.

Czy dobro i szczęście muszą się wykluczać? ­Odwołaj się do postaw wybranych bohaterów literackich.

Starożytne pomysły na szczęście