Syzyfowie są wśród nas – wywiad z człowiekiem, któremu nadałbyś to miano. Porozmawiaj o sensie i wartości jego pracy.

Interpretacja tematu
Bardzo ważna, szczególnie w tym przypadku, jest interpretacja tematu wypracowania.
Aby jej dokonać, warto przypomnieć sobie, kim był Syzyf.
To człowiek ukarany przez bogów, który wykonywał bardzo żmudną i bezsensowną pracę. O czym może być więc to wypracowanie? O żmudnej, bezsensownej pracy.
Pewnych wskazówek udziela też druga część tematu – mamy rozmawiać o sensie i wartości czyjejś pracy.

Forma pracy
Temat określa wyraźnie, jaka ma być forma wypracowania. To ma być wywiad, czyli rozmowa.

Czy pamiętasz formę wywiadu?
Wywiad – dłuższa rozmowa ze znaną, wybitną lub ciekawą z jakichś względów osobą (np. znanym politykiem, wybitnym aktorem, strażakiem, który wyratował dziecko z płonącego domu). Zwykle rozmowę taką przeprowadza profesjonalny dziennikarz na potrzeby jakiejś stacji radiowej czy telewizyjnej bądź czasopisma.

Przypomnienie
Syzyf – mitologiczny bohater, ukarany przez bogów po śmierci za swe oszustwa i zuchwałość pracą bezsensowną i żmudną. W Hadesie wtaczał pod górę ciężki głaz, tuż u szczytu głaz spadał do podnóża góry i trud Syzyfa, mozolny i bezsensowny, zaczynał się od początku. Miał tak trwać bez końca.

Syzyfowa praca – bezsensowna, żmudna praca, niemająca końca i nieprzynosząca efektu.

 

Etapy pracy nad wywiadem

 • Wybór rozmówcy – pomyśl, z kim porozmawiasz i o czym. Temat wyraźnie Cię ukierunkuje. Masz pisać o współczesnym Syzyfie. Kto mógłby nim być? Lekarz leczący nieuleczalnie chore dzieci. Górnik pracujący głęboko pod ziemią, by wydobywać węgiel, którego i tak nie opłaca się wydobywać. Pracownik upadającej firmy, pracujący społecznie, bez widoków na wynagrodzenie. Policjant niemający narzędzi do chwytania przestępców. Ksiądz pracujący w środowisku przestępczym. Dłużnik, któremu ciężko zapracowane pieniądze zabiera bank.
 • Zbieranie informacji o rozmówcy – od znajomych rozmówcy, a jeśli to osoba publiczna – z agencji informacyjnych i mediów (prasa, radio, TV).
 • Zdobycie kontaktu do rozmówcy (telefon, e-mail, telefon komórkowy).
 • Kontakt z rozmówcą i umówienie się na rozmowę (telefoniczną lub lepiej przeprowadzoną osobiście) – uzgodnienie dokładnego terminu i miejsca spotkania oraz charakteru wywiadu (dotyczący życia osobistego, zawodowego, a może stosunku rozmówcy do jakiegoś problemu); ponowne potwierdzenie spotkania, jeśli ustalony termin wywiadu był zbyt odległy.
 • Wnikliwsze prześledzenie materiałów dotyczących rozmówcy (informacji o nim w internecie, mediach, czytanie wywiadów z nim, weryfikacja złudzeń).
 • Przygotowanie pytań do rozmówcy.
 • Przygotowanie sprzętu, na który będziemy nagrywać (np. dyktafon, kamera).
 • Sam wywiad (rozmowa), nagrywanie go podczas rozmowy.
 • Odsłuchanie i spisanie wywiadu.
 • Selekcja materiału – dokonanie skrótów, usunięcie zbędnych pytań, odpowiedzi nie na temat, powtórzeń.
 • Konstrukcja wywiadu – ustawienie pytań w określonej kolejności, zgrupowanie obok siebie kwestii powiązanych tematycznie.
 • Lektura wywiadu, poprawienie błędów, nieścisłości, weryfikacja dat, nazwisk we wszelkich dostępnych materiałach.
 • Autoryzacja wywiadu, czyli udostępnienie rozmówcy zapoznania się z wywiadem (odczytanie, zostawienie tekstu).
 • Naniesienie poprawek rozmówcy.
 • Ponowna korekta błędów.
 • Wymyślenie chwytliwego tytułu.
 • Przedstawienie wywiadu gazecie lub innemu zleceniodawcy.

Zapamiętaj!

 • Pytania nie mogą się zaczynać od tego samego słowa, np. co.
 • Nie mów w czasie wywiadu: teraz chciałabym zapytać o… tylko pytaj!
 • Zapis graficzny wywiadu powinien być taki:
  Imię i nazwisko dziennikarza:… (tu treść pytania)
  Współczesny Syzyf:…………. (tu treść odpowiedzi)
 • Każda nowa wypowiedź zaczyna się od nowego wersu.

 

Propozycje pytań do wywiadu ze współczesnym Syzyfem

– dłużnikiem, który mnóstwo pracuje, ale nic z tego nie ma, bo i tak jego pieniądze zabierze bank.

 • Gdzie Pan pracuje i jakiego rzędu dochody uzyskuje Pan za tę pracę?
 • Jaki procent Pana dochodów przeznacza Pan co miesiąc na spłatę bezsensownie zaciągniętych kredytów?
 • Na co byłoby Pana stać, gdyby nie te kredyty?
 • Na co zaciągnął Pan te kredyty? (przewidywane odpowiedzi: podróż marzeń i spełnianie innych marzeń, zakupoholizm, leczenie kogoś bliskiego, rozkręcanie działalności gospodarczej, ratowanie upadłej firmy)
 • Co było przyczyną niespłacania kredytu? (przeinwestowanie, zbyt wysokie wydatki, choroba)
 • Co chciał Pan osiągnąć, biorąc pożyczkę? (stabilizację finansową, szczęście, spełnić marzenia, dostać coś od życia, udowodnić coś sobie i innym)
 • Co Pan „osiągnął”? (stresy, długi, frustrację)
 • O czym Pan teraz marzy? (przypuszczalnie spokój lub duże pieniądze)
 • Czy chciałby Pan cofnąć czas?
 • Co uważa Pan za przyczynę swej sytuacji życiowej? Czy uważa Pan ją za karę? Jeśli tak, za co? (za lekkomyślność, nieodpowiedzialność, ale, być może, też nie jest to kara, a przyczyną była złośliwość losu)
 • Czy Pana praca ma dla Pana jakąś wartość? ( tak – wartość samej pracy: zajmuję się tym, co lubię albo: nie – bo pracuję niemalże społecznie, wszystko idzie na spłatę kredytów, a nie czuję przyjemności z wydawania pieniędzy ani nie mogę kupić sobie niezbędnych rzeczy)
 • Czy jeszcze raz pożyczyłby Pan duże pieniądze?

 

Wskazówki praktyczne

 • Przemyśl, po co i z kim robisz wywiad. Ale także to – dla kogo go robisz. Co innego chciałby wiedzieć o dłużniku bankowiec, co innego psycholog, co innego gospodyni domowa.
 • Zdobądź jak najwięcej informacji, konfrontuj je, np. przeczytaj kilka wywiadów z daną osobą, czasami zdarzają się w nich błędy; nie powtarzaj błędów innych dziennikarzy.
 • Przygotuj się technicznie do rozmowy. Sprawdź sto razy dyktafon i to, czy na pewno masz kasetę, czy baterie są sprawne.
  Przemyśl pytania, ale w toku rozmowy nie ograniczaj się do nich, słuchaj rozmówcy, bądź elastyczny i otwarty na niego. Pozwól biec jego myślom swobodnie. Może nie dowiesz się tego, o co pytasz, ale czegoś innego, równie ciekawego w zamian.
 • Nie pozwalaj uciekać rozmówcy. Jeśli nie odpowie na jakieś pytanie, lecz zmieni temat, wysłuchaj go, a potem powróć do interesującego Cię wątku. Nie bądź jednak nachalny. Jeśli rozmówca wyraźnie nie życzy sobie jakiegoś pytania, odpuść mu. Może doceni Twą kulturę i na następne pytanie odpowie więcej.
 • Staraj się być kontrowersyjny, a nawet ostry, ale nigdy agresywny.
 • Zachowuj zasady kultury. Nie przerywaj rozmówcy lub przerywaj w kulturalny sposób.
 • Myśl o czytelniku – nie rób zbyt długiego wywiadu – nikt go nie przeczyta.
 • Uporządkuj pytania, zadbaj o konstrukcję – nie jest ważne, w jakiej kolejności zadawałeś pytania, ale porządek i logika wypowiedzi. Ktoś musi to zrozumieć! Może pierwsze pytanie stanie się ostatnim?
 • Zlikwiduj powtórzenia: niech nie powtarzają się pytania i odpowiedzi, może niektóre dadzą się połączyć.
  Unikaj powtarzania wyrazów, sprawdź daty i nazwiska w słowniku.
 • Wymyśl chwytliwy tytuł. Powinien przyciągać. Być kontrowersyjny. Możesz szokować, dziwić. Fajnie, gdy jest bezpośrednim cytatem z wypowiedzi rozmówcy. Często trzeba ją podredagować lub skrócić.
 • Nie zapomnij o autoryzacji. A jeśli nie autoryzujesz tekstu, opatrz go uwagą: wywiad nieautoryzowany i na wszelki wypadek zachowaj kasetę z nagraniem.

Zobacz:

Wywiad

Syzyf – bohater mitologii

Przeprowadź wywiad z bohaterem noweli Bolesława Prusa pt. Kamizelka.

Przeprowadź wywiad z bohaterem noweli Bolesława Prusa pt. Katarynka.