Charakterystyczne cechy dramatu romantycznego

  • przemieszanie scen realistycznych z fantastycznymi,
  • nieprzeciętny bohater, którego monologi stają się samodzielnymi partiami lirycznymi,
  • w niezależnych opowieściach bohaterów dramat splata się z liryką i epiką,
  • odrzucenie wymogów dramaturgii klasycznej – nierespektowanie trzech jedności, nieprzestrzeganie zasady decorum przez przemieszanie partii tragicznych z komicznymi, otwarta kompozycja.

Nowa, forma dramatu służyła romantycznemu postrzeganiu rzeczywistości, historii i człowieka. Odmienność tego spojrzenia na świat wynikała z odrzucenia racjonalizmu.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

46. Wymień cechy dramatu romantycznego

Udowodnij, że Dziady Adama Mickiewicza są dramatem romantycznym

Wielkie dramaty romantyczne – przegląd