Ajschylos z Eleuzis (525-456 p.n..e)

– najstarszy z trzech wielkich tragików greckich. Twórca tragedii klasycznej i jej reformator.

 • Wprowadził drugiego aktora, co umożliwiło rozwój dialogu i akcji dramatycznej.
 • Ograniczył na rzecz większego rozbudowania akcji partie chóru.
 • Kładł duży nacisk na dekorację, ulepszył stroje aktorów.
 • W swych sztukach podkreślał przede wszystkim dominującą rolę fatum w życiu człowieka, tłumaczył, że poprzez cierpienie bogowie uczą ludzi prawdy.
 • Napisał około 70 tragedii, z których zachowało się jedynie 7: Persowie, Błagalnice, Prometeusz skowany, Siedmiu przeciw Tebom oraz trylogia Oresteja na którą składają się: Agamemnon, Ofiarnice, Eumenidy.

Sofokles (496-406 p.n.e.)

– drugi z trzech wielkich tragików greckich.

 • Wprowadził do dramatu trzeciego aktora,
 • zwiększył liczbę osób w chórze z 12 na 15,
 • udoskonalił dekoracje.
 • W swoich utworach, ograniczył rolę bogów, większy nacisk położył na przeżycia osób dramatu, pogłębił ich psychologię. Każdą z postaci obdarzył zespołem indywidualnych cech.
 • Napisał około 120 dramatów. Zachowało się tylko 7 tragedii – Ajas, Antygona, Król Edyp, Trachinki, Elektra, Filoktet, Edyp w Kolonie oraz fragment dramatu satyrowego Tropiciele.

Co według Sofoklesa decyduje o ludzkim losie?

Eurypides – (ok. 486-406 p.n.e.)

– najmłodszy z trzech wielkich tragików greckich.

 • Zmodyfikował tradycyjną formę dramatu, ograniczając rolę chóru na rzecz aktorów.
 • Przykładał dużą wagę do strony muzycznej dramatu, w szczególności do partii solowych.
 • Postacie ujmował realistycznie, interesowała go przede wszystkim psychika kobieca, gra żądz i namiętności.
 • Wprowadził do tragedii szereg postaci kobiecych.
 • Niedoceniany przez współczesnych około 70 roku życia opuścił Ateny i przebywał na dworze króla Macedonii, gdzie zmarł dwa lata później.
 • Napisał około 80 tragedii, z których zachowało się zaledwie 17. Najbardziej znane to: Andromacha, Elektra, Fenicjanki, Ifigenia w Tanrydzie, Medea, Orestes, Trojanki.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Dramat antyczny

Jakie zasady rządziły tragedią grecką?

Cechy tragedii antycznej

Maturalna wiedza o antyku

Z jakich części składała się tragedia grecka?

Jak zbudowana była tragedia grecka?