Sokrates był brzydki i pochodził z plebsu. Jego najważniejszy uczeń – Platon – był piękny i pochodził z arystokracji. To on utrwalił postać i myśli mistrza, ale też stworzył własne teorie, które zaważyły na całej późniejszej myśli ludzkiej – od starożytności po wiek XX. Pewnie XXI też.

 • Najważniejszy pomysł
  Jaskinia platońska. Oto żyjemy w jaskini. Jesteśmy skuci kajdanami. Nie możemy obejrzeć się za siebie, patrzymy tylko na ścianę na wprost. A z tyłu bije światło. Patrząc przed siebie, jak na kinowy ekran widzimy tylko cienie – prawdziwych przedmiotów czy osób nie widzimy.
 • I co z tego?
  To, że Platon tak widział sytuację człowieka, który zmysłami widzi tylko cienie, ślady wielkich idei – a ich samych dostrzec nie może. Prawdziwe idee są ukryte, są duchowe, ale są. A że dusza człowieka kiedyś przebywała w świecie idealnym, posiada pamięć tych wielkich idei…
 • Najważniejszy wniosek
  Podział świata na dwie warstwy: realną i idealną.
  Każda idea ma swój odpowiednik realny. Albo odwrotnie, każdy przedmiot, który znamy, ma swoją ideę, wersję duchową, idealną.
  Oczywiście ważniejszy jest świat idealny, a my, ludzie, żyjemy w nieprawdziwym świecie rzeczy – marnych cieni.
  Tę teorię nazywa się idealizmem platońskim.
  Idealizm stanie się jednym z najważniejszych nurtów w filozofii, ba, wpłynie na sztukę i literaturę. Jaki nurt będzie jego przeciwnikiem? Oczywiście materializm – uznający, że materia i świat rzeczy są ważne.

Zobacz:

Filozofia antyku

Antyczne pomysły na początek istnienia

Najważniejsze pojęcia z filozofii antyku

Co wymyślił Sokrates i dlaczego to takie ważne?

Co rozumiesz pod pojęciem – jaskinia platońska