Okolicznik jest częścią zdania. Należy do grupy orzeczenia, a jego zadaniem jest najczęściej określanie czasownika, np.

 • Pojechałem wczoraj. (kiedy? wczoraj – okolicznik wczoraj wskazuje na czas wykonania czynności).
 • Babcia Weroniki pracowała w aptece. (gdzie? – w aptece – okolicznik wskazuje na miejsce wykonywania czynności).
 • Olka spała spokojnie. (jak? – spokojnie – okolicznik wskazuje na sposób wykonania czynności).

Okolicznik może określać też przymiotnik, np. bardzo ładny kolor.

Jak zapytać o okolicznik?
O okolicznik możesz zapytać np.

 • gdzie?
 • skąd?
 • kiedy?
 • dokąd?
 • jak długo?
 • w jaki sposób?
 • po co

 

Okolicznik należy do grupy orzeczenia, a jego rolą jest:

określanie

 • czasownika
  – szybko biegnie
  – przyjdzie jutro
  – pracuje w sklepie
 • przymiotnika
  strasznie ponury dzień
  – bardzo ładny poranek
  – mało znaczący fakt
 • przysłówka
  bardzo ładnie śpiewasz,
  – mówi niezwykle spokojni
  – ekstremalnie trudna trasa

informowanie o okolicznościach, czyli o:

 • czasie,
 • miejscu,
 • sposobie,
 • celu,
 • przyczynie,
 • warunku wykonania jakiejś czynności.

Zapamiętaj! Dzięki okolicznikowi możemy określić czas, miejsce czy cel jakiegoś działania.

 

W zdaniu okolicznikiem może być:

rzeczownik
Wieczorem wróciliśmy do domu.
Rano spadł śnieg.
– Szliśmy brzegiem morza.

wyrażenie przyimkowe
– Zaprosiłam kolegów do domu.
Od rana pada deszcz.
– Posprzątaj bałagan na biurku.
– Płakał z żalu.

przysłówek
– Mieszkam niedaleko ciebie.
– Ubierz się elegancko.
– Mów wyraźnie.

zaimek przysłowny
– Pójdziemy tamtędy.
Tu i tam leżały porozrzucane gazety
Tam leżały oberwane gałęzie.

• imiesłów przysłówkowy współczesny
– Szedł, podskakując.
– Pisał wypracowanie, słuchając radia.
– Olka siedziała przy biurku, garbiąc się.

bezokolicznik
– Przyszedł prosić o pomoc.
– Poszedł zadzwonić.

 

Podział okoliczników

 • okolicznik czasu
 • okolicznik miejsca
 • okolicznik sposobu
 • okolicznik celu
 • okolicznik przyczyny
 • okolicznik warunku
 • okolicznik przyzwolenia
 • okolicznik względu
 • okolicznik sytuacyjny
 • okolicznik stopnia i miary

 

Zapamiętaj rodzaje okoliczników!

Okolicznik czasu

Te okoliczniki określają czas, w jakim odbywała się dana czynność.

 • kiedy?
  – Dlaczego wstałeś o świcie?
  – Mieszkała tu przed laty.
 • w jakim czasie?
  – Od drugiej do trzeciej pisaliśmy test.
 • jak długo?
  – Nasze milczenie trwało chwilę.
  – Długo myślałem nad tym zadaniem.
 • jak dawno?
  Dawno, dawno temu, za górami, za lasami…
 • jak często?
  Rzadko dostaję szóstki.
 • z jaką częstotliwością?
  Każdego ranka wstaje o siódmej.
  Co sobota wyjeżdżają na wieś.
 • odkąd, od kiedy?
  – Od samego początku byli skłóceni. Deszcz pada od rana.
 • do kiedy, dokąd?
  Do wieczora muszę odrobić wszystkie lekcje.
  – Tańczą do białego rana!

  – Czekaliśmy na Ankę do ósmej.
  – Do środy muszę napisać pracę.

 

Okolicznik miejsca

Określa miejsce czynności, zjawisk, punkt wyjścia, kierunek ruchu osób, przedmiotów, drogę, po której odbywa się ruch.

Oto pytania, na które odpowiada:

 • gdzie?
  – Pracuję w sklepie.
  – Kiedy w końcu wrócisz do domu?
  Pojechaliśmy nad jezioro.
  – Zuzia mieszka
  daleko od Agnieszki.
 • skąd?
  – Wrócili z wycieczki.
 • dokąd?
  – Jadą nad morze.
 • którędy?
  – Wędrowali przez las.

Zauważmy, że okolicznikami czasu, podobnie jak miejsca, są najczęściej wyrażenia przyimkowe i przysłówkiwrócił wczoraj, posiedzi do niedzieli.


Okolicznik sposobu

Opisują sposób wykonania czynności.

Oto pytania, na które odpowiada:

 • jak?
  – Pisze starannie, czyta płynnie, uczył się pilnie,

  – Szedł, kulejąc.
  – Zawodnicy biegli szybko.
  – Zosia spała spokojnie.
 • w jaki sposób?
  – Drzwi sali otworzyły się z trzaskiem.

  – Porusza się płynnie.
  – Musiałem nauczyć się wiersza na pamięć.
  – Zrobiła to z rozmysłem.


Okolicznik celu

Określają cel opisywanej czynności.

Pytania, na które odpowiada:

 • po co?
  – Wyszedł po chleb.

  – Idę do sklepu po czekoladę.
 • w jakim celu?
  – Przyszedł po radę.
  – Zrobiłam to dla zabawy.
  – Jadę na koncert.
  – Dla pewności dwa razy sprawdziłam.
  – Przyszedł, żeby oddać książkę.

 

Okolicznik przyczyny

Wyjaśniają powód zaistnienia czynności.

Pytania, na które odpowiada:

 • dlaczego?
  – Julka zaczerwieniła się ze złości.
  – Ubrała sweter, ponieważ zrobiło się zimno.
 • dzięki czemu?
  Dzięki koleżankom Olka zdała do następnej klasy.
 • z jakiego powodu?
  – Z powodu deszczu odwołano wyjazd na wycieczkę.
  W Afryce ludzie umierają z głodu.
 • z jakiej przyczyny?
  – Płakał z radości.
  – Zrobiłam to
  z głupoty.

  – Twarz pobladła Marcinowi ze strachu.
 • przez co, kogo?
  – Pogniewała się przez twoje głupie żarty.

 

Okolicznik warunku

Okoliczniki te mówią o takich warunkach, od których zależy, czy czynność się odbędzie, czy nie.

Pytania, na które odpowiada:

 • pod jakim warunkiem?
  – Pojadę z tobą, jeśli będę miała czas.
  – Zrobię to pod warunkiem, że pomożesz mi posprzątać pokój.
  Jeśli jutro będzie padać, będziemy musieli odwołać wycieczkę.
 • w jakim wypadku?
  – W przypadku choroby nie pojadę na wycieczkę.
  – W razie deszczu weź parasol.
  – Musicie pomyśleć o schronisku na wypadek deszczu.
  – W wypadku zgubienia biletu zapłacisz karę.

 

Okolicznik przyzwolenia

Okoliczniki te mówią o takich warunkach, które powinny przeszkodzić, a nie przeszkodziły w wykonaniu czynności.

Pytania, na które odpowiada:

 • pomimo co?
  – Pomimo bólu zawodnik dokończył bieg.
  – Pomimo upału ludzie nadal pracowali przy sianokosach.
 • mimo czego?
  – Spacerujemy
  mimo zawiei.
  – Mimo deszczu wybraliśmy się na wycieczkę.
 • wbrew czemu?
  – Wbrew zakazom chłopcy weszli na zamarznięte jezioro.
 • na przekór czego?
  – Na przekór babci nie założyła czapki.


Okolicznik stopnia i miary

Okolicznik stopnia określa siłę, intensywność zjawisk.

Pytania, na które odpowiada:

 • Jak?, jak bardzo?
  Małgosia jest nadzwyczaj koleżeńska.
  – Adam biegał bardzo szybko.
  – Droga, którą szli, stała się nagle ekstremalnie niebezpieczna.
 • w jakim stopniu?
  – Jestem strasznie zmęczony.
  – Ola była dla mnie niezwykle uprzejma.
  – Jestem prawie zdrowa.
  – Przez mgłę drugi brzeg rzeki był ledwie widoczny.

Okolicznik miary szczegółowo określa wymiary, objętość, ciężar przedmiotów.

 • ile?
  – Dół był na metr głęboki.
  – Szliśmy pięć godzin.
  – Szafa była akurat na szerokość drzwi.
  –Na pięć godzin zamknięto lotnisko.
  – Piłkarz przebiegł całą długość boiska.

 

Okolicznik względu

Wymienia, jaką cechę bierzemy pod uwagę, dokonując podziału przedmiotów i zjawisk.
Pytania, na które odpowiada:

 • pod jakim względem?
  – Pod względem ważności, to pierwsza taka sprawa.
  – To druga uczelnia w Polsce pod względem jakości kształcenia.
 • ze względu na co?
  – Ze względu na bezpieczeństwo ten samochód jest najlepszy.
  – Z uwagi na hałas nie mogli zrozumieć komunikatu.
  – Otrzymuje stypendium z uwag i na trudną sytuację materialną.

 

Okolicznik sytuacyjny

Określa sytuacje i okoliczności, w jakiej coś się dzieje.

Pytania, na które odpowiada:

 • kiedy?
  – W ciemnościach nie mogli odnaleźć drogi.
  – Kiedy pada, dzieci się nudzą .
  – Podczas mgły często dochodzi tu do wypadków.
 • w jakich okolicznościach?
  – W stresie nasze tętno przyśpiesza .
  – W niesprzyjających okolicznościach może dojść do wybuchu.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Części zdania. Podstawowe informacje.

https://aleklasa.pl/matura/c317-nauka-o-jezyku/6-czesci-mowy-a-czesci-zdania

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c172-skladnia/4-orzeczenie