Błędy frazeologiczne

Frazeologizmy mają stałą, określoną postać. Ich nieznajomość jest przyczyną błędów frazeologicznych.

Do najczęściej popełnianych błędów należą:

 • zamiana formy wyrazu, np. zamiast.
  • zabłąkana owca – zbłąkana owca;
  • podawać w wątpliwość – poddawać w wątpliwość (wątpić, kwestionować)
   Pamiętaj: piszemy przez jedno „d”.
 • skrócenie, opuszczenie jednego wyrazu, np. zamiast:
  • spuścić nos na kwintę – spuścić nos;
  • rzucać kłody pod nogi – rzucać kłody;
 • niepotrzebne dodanie jakiegoś wyrazu do frazeologizmu, np. zamiast:
  • nabrać wody w usta – nabrać dużo wody w usta;
  • spadł mi kamień z serca – spadł mi ciężki kamień z serca;
 • zastąpienie jakiegoś wyrazu innym, np. zamiast:
  • mieć duszę na ramieniu – mieć nerwy na ramieniu;
  • dolać oliwy do ognia – dodawać oliwy do ognia,
  • głos wołającego na puszczy – głos wołającego na pustyni,
  • nawarzyć komuś piwa – naważyć komuś piwa.
   Błąd w stosowaniu tego frazeologizmu polega na niezrozumieniu jego treści.
   Chodzi bowiem o war i związaną z nim czynność warzenia w procesie produkcyjnym piwa (wymienność r na rz), a nie o wagę i odważanie.
 • połączeniu dwóch frazeologizmów, np. zamiast:
  • mieć duszę na ramieniu i do rany przyłożyć – ma duszę do rany przyłóż.
 • zamiana kolejności poszczególnych wyrazów, np. zamiast:
  • iść po linii najmniejszego oporu – iść po najmniejszej linii oporu.
   Znaczy wybierać najprostsze, najłatwiejsze rozwiązanie, niewymagające wysiłku a więc najmniejszy ma być opór a nie linia.

Uwaga!

Dwa związki frazeologiczne mające jako swoje części składowe takie same wyrazy, mogą oznaczać zupełnie coś innego!

Połamać zęby na czymś – nie osiągnąć celu, mimo że włożyło się w coś bardzo dużo energii.
Np. Połamałem zęby na rozszyfrowaniu tego tekstu.

Zjeść na czymś zęby – mieć w czymś duże doświadczenie, poświęcić na coś dużo czasu.
Np. Zjadł zęby na robieniu tego typu remontów.

Ostrzyć sobie zęby (na coś) – pragnąć czegoś, wiązać z czymś nadzieje, plany.
Np. Wielbiciele talentu Woody Allena już ostrzą sobie zęby na premierowy pokaz jego nowego filmu.

Pamiętaj!
Wszelakie modyfikacje (czyli zmiany) w obrębie związków frazeologicznych są niedopuszczalne!

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak powstają błędy frazeologiczne?

Związki frazeologiczne

Podział związków frazeologicznych

 

Frazeologia

 

Biblia jako źródło związków frazeologicznych

Co to jest frazeologia?

Związki frazeologiczne

Frazeologia – TEST