Jak dzielimy głoski?

 • samogłoski
 • spółgłoski

Samogłoski

Jest ich 8:
a, ą, e, ę, o, i, u, y.
Wszystkie samogłoski są dźwięczne. Przy wymawianiu samogłosek słyszymy tylko jedną głoskę, a narządy mowy w jamie ustnej są rozwarte. Samogłoska sama może tworzyć sylabę.

Podział samogłosek

 • ustne (a, e, o, i, u, y)
 • nosowe (ą, ę)

Zapamiętaj!
Sylaba składa się z samogłoski lub samogłoski i jednej lub kilku spółgłosek, np. wan-na, zgu-bi-łem, fo-ne-ty-ka, U-la.

 

Spółgłoski

To pozostałe głoski, czyli:
b, c, ć, d, f, g, h, j, k, l, ł, m, n, ń, p, r, s, ś, t, w, z, ź, ż, sz, cz, ch, dz, dż, dź, rz.

Przy wymawianiu ich w alfabecie słyszymy dodatkowy dźwięk, np.
b – wymawiamy be,
j – jot,
r – er,
a narządy mowy w jamie ustnej zbliżają się do siebie w różnym stopniu.
Spółgłoski są niesamodzielne – nie mogą tworzyć sylaby.
Ale uważaj na wyjątki:
Brr!
Pst!

Różne odziały spółgłosek

 • 1. Spółgłoski
  • ustne
  • nosowe
 • 2. Spółgłoski
  • dźwięczne
  • bezdźwięczne
 • 3. Spółgłoski
  • twarde
  • miękkie

Zapamiętaj podziały spółgłosek!

I

 • Spółgłoski ustne – skojarz z ustami!
  Spółgłoski ustne to takie, przy wymawianiu których powietrze przechodzi przez usta, np. b, p, k, s.
 • Spółgłoski nosowe – skojarz z nosem!
  Spółgłoski nosowe to takie, przy wymawianiu których powietrze przechodzi przez usta i przez nos. W języku polskim są 4 spółgłoski nosowe: m, n oraz miękkie m’ i n’. Pozostałe spółgłoski są ustne!

II

 • Spółgłoski miękkie
  to takie, przy wymawianiu których środkowa część języka jest zbliżona do podniebienia twardego. W efekcie daje to zmiękczenie spółgłosek. Są to spółgłoski np. ś, ź, ć, dź, ń, k’,l’.
 • Spółgłoski twarde
  powstają, gdy język jest oddalony od podniebienia twardego, np. s, z, c, dz, n.

III

 • Spółgłoski dźwięczne
  Głoski, przy wymawianiu których drgają wiązadła głosowe. Jak to sprawdzić? Wystarczy przyłożyć palec do krtani. Jeśli odczujemy drganie, wiemy, że spółgłoska jest dźwięczna.
 • Spółgłoski bezdźwięczne
  To głoski, przy wymawianiu których nie drgają wiązadła głosowe.

Rozpoznaj i zapamiętaj różnice!

 • samogłoski
  • wymawiamy je przy rozwartych narządach mowy
  • są zgłoskotwórcze, czyli same tworzą sylabę
  • są dźwięczne
  • przy ich wymawianiu język nie dotyka zębów ani warg, powietrze nie ma w jamie ustnej żadnych przeszkód
 • spółgłoski
  • wymawiamy je przy różnym stopniu zbliżenia narządów mowy
  • samodzielnie nie mogą tworzyć sylaby
  • są dźwięczne lub bezdźwięczne
  • przy ich wymawianiu język dotyka lub zbliża się do zębów, warg lub do podniebienia, tworząc różne szczeliny lub zwarcia

 

Dla dociekliwych!
Istnieją jeszcze 2 inne podziały spółgłosek. Jakie?

Patrz na miejsce artykulacji!
Ten podział wskazuje na miejsce, w którym narządy mowy w jamie ustnej stykają się ze sobą. Spółgłoski mogą być:

 • wargowe, np. b, p, m
 • przedniojęzykowo-zębowe, np. d, t, c, n
 • środkowojęzykowe, np. ź, ś, dź, ń
 • tylnojęzykowe, np. g, k, h

Patrz na stopień zbliżenia narządów mowy!
Narządy mowy w jamie ustnej zbliżając się do siebie, tworzą zwarcia lub szczeliny. Spółgłoski mogą być:

 • zwarte, np. b, p, d, t, g, k
 • szczelinowe, np. w, f, z, s, h
 • zwarto-szczelinowe, np. dz, c, cz
 • półotwarte, np. m, n, l, ł, r

Zobacz:

Podziały głosek

Jak powstają dźwięki mowy?

Fonetyka

Fonetyka TEST