3.

Za jaką część mowy uznałbyś wyraz blisko w zdaniach:
Te stare sosny rosną blisko naszego domu.
Nie marudź, to już całkiem blisko!
Podaj przykłady innych wyrazów o takiej podwójnej kwalifikacji.

  • W pierwszym zdaniu wyraz blisko jest przyimkiem – tworzy wyrażenie przyimkowe: blisko kogo? czego? domu. wyraz blisko odznacza się więc tu rządem dopełniaczowym i stąd taka klasyfikacja.
  • Natomiast w zdaniu drugim taki sam wyraz jest przysłówkiem – odpowiada na pytanie tej części mowy: gdzie? Jako przysłówek podlega więc stopniowaniu: blisko, bliżej, najbliżej.

Wyrazy obok oraz niedaleko, co prawda, nie są stopniowalne, ale w zdaniach mogą być również albo przyimkami o wyraźnym rządzie (obok kogo? czego?, niedaleko kogo? czego?) albo przysłówkami, odpowiadającymi na pytania gdzie?

Porównajmy zdania:

Mieszkamy obok szkoły.
Mieszkamy obok.

Zatrzymaj się niedaleko sklepu.
Pojechali niedaleko.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

2. Zaklasyfikuj do odpowiednich części mowy poszczególne wyrazy w poniższych zdaniach:

4. Zaklasyfikuj do odpowiednich części mowy poszczególne wyrazy w poniższych zdaniach i określ przypadek wszystkich wyrazów, które się deklinują.