7.

Co jest nietypowe w odmianie rzeczowników: liceum, pieszy, mężczyzna?

Zacznijmy od zestawienia:

Odmiana rzeczownika: „liceum”, „pieszy”, „mężczyzna”
liczba pojedyncza liczba mnoga
M. liceum pieszy mężczyzna licea piesi mężczyźni
D. liceum pieszego mężczyzny liceów pieszych mężczyzn
C. liceum pieszemu mężczyźnie liceom pieszym mężczyznom
B. liceum pieszego mężczyznę licea pieszych mężczyzn
N. liceum pieszym mężczyzną liceami pieszymi mężczyznami
MSC. o liceum
o pieszym
o mężczyźnie
o liceach o pieszych o mężczyznach
W. liceum! pieszy! mężczyzno!
licea! piesi!
mężczyźni!

  • Można powiedzieć, że rzeczownik liceum odmienia się tylko w liczbie mnogiej. Jednakże można także przyjąć, że w liczbie pojedynczej przyjmuje on taką samą formę we wszystkich przypadkach.
  • Dla deklinacji rzeczownika pieszy charakterystyczne będą końcówki fleksyjne w obu liczbach, właściwe przymiotnikom rodzaju męskiego. A jednak wyraz pieszy jest rzeczownikiem, gdyż nie odmienia się przez rodzaje – jest rodzaju męskiego.
  • Natomiast rzeczownik mężczyzna prawie w całej deklinacji przyjmuje końcówki fleksyjne właściwe typowym rzeczownikom żeńskim. Odmienia się więc jak rzeczownik kobieta. Wyjątkiem jest męskoosobowy mianownik liczby mnogiej, ale trzeba pamiętać też o tym, że biernik liczby mnogiej równa się dopełniaczowi, podczas gdy dla rzeczowników żeńskich biernik odpowiada w liczbie mnogiej mianownikowi. Rzeczownik mężczyzna jest, oczywiście, rodzaju męskoosobowego. Jego rodzaj gramatyczny odpowiada więc naturalnemu.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Rzeczownik

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c324-nauka-o-jezyku-w-pytaniach-i-odpowiedziach/c325-slowotworstwo/10-od-jakich-czesci-mowy-mozna-tworzyc-rzeczowniki-odpowiedz-oprzyj-na-analizie-wyrazow-skrawacz-smialek-podrecznik-srubokret-czworokat-przedszkole-dzwoneczek

5. Podaj wyrazy podstawowe dla rzeczowników: zaprawa, kierownictwo, zabawka, nadbrzeże.