8.

Co widzisz charakterystycznego w odmianie rzeczowników: sanie, wujostwo, uczynność?

Tym razem nasze zestawienie form będzie skromniejsze:

Odmiana rzeczownika: „sanie”, „wujostwo”, „uczynność”
liczba pojedyncza
M. sanie wujostwo
uczynność
D. sań/sani wujostwa uczynności
C. saniom wujostwu uczynności
B. sanie wujostwo uczynność
N. saniami/sańmi wujostwem uczynnością
MSC. o saniach
o wujostwu
o uczynności
W. sanie! wujostwo! uczynności!
  • Żaden z tych rzeczowników nie odmienia się przez liczby. Należącemu do grupy pluralia tantum rzeczownikowi sanie przysługuje liczba mnoga. Nie można utworzyć dla tego rzeczownika form, które przybierałyby końcówki liczby pojedynczej.
  • Odwrotnie jest z rzeczownikiem uczynność – występuje on tylko w liczbie pojedynczej (grupa singularia tantum), a formy liczby mnogiej dałoby się łatwo podać. Nie ma jednak takiej potrzeby: to nazwa cechy.
  • Najciekawsza nietypowość dotyczy rzeczownika wujostwo, któremu słowniki – ze względu na końcówki fleksyjne – przypisują wyłącznie liczbę pojedynczą. Wyraz ten oznacza jednak parę małżeńską (wuj i jego żona), a ponadto łączy się z wyrazami postawionymi w liczbie mnogiej (Moi wujostwo nas odwiedzili).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

6. Co jest charakterystyczne w odmianie wyrazów: książę, brat, dziecko?

7. Co jest nietypowe w odmianie rzeczowników: liceum, pieszy, mężczyzna?

9. Na czym polega osobliwość w odmianie wyrazów: imię, człowiek, kakao?