9. Na czym polega osobliwość w odmianie wyrazów: imię, człowiek, kakao?

 

Odmiana rzeczownika: „imię”, „człowiek”
liczba pojedyncza liczba mnoga
M. imię człowiek imiona ludzie
D. imienia człowieka imion ludzi
C. imieniu człowiekowi imionom ludziom
B. imię człowieka imiona ludzi
N. imieniem człowiekiem imionami ludźmi
MSC. o imieniu
o człowieku
o imionach o ludziach
W. imię! człowieku! imiona! ludzie!
  • Teraz odmienimy tylko dwa wyrazy. Rzeczownik kakao jest nieodmienny i nie ma liczby mnogiej. Zadecydowało o tym nietypowe dla polszczyzny zakończenie: kakao.
  • Natomiast rzeczowniki imię oraz człowiek mają trzy tematy fleksyjne w całej odmianie
    • im’-, imień-, a w liczbie mnogiej imion-;
    • człowiek-, człowiek’-, a w liczbie mnogiej ludź-
      Zatem dla drugiego z nich w liczbie mnogiej pojawia się postać całkiem inna niż te, które występują w liczbie pojedynczej.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/matura/c317-nauka-o-jezyku/6-czesci-mowy-a-czesci-zdania

7. Co jest nietypowe w odmianie rzeczowników: liceum, pieszy, mężczyzna?

6. Co jest charakterystyczne w odmianie wyrazów: książę, brat, dziecko?