Wyraz podstawowy to wyraz wyjściowy; ten, od którego tworzymy daną formację słowotwórczą. Chociaż w ćwiczeniu chodzi tylko o podanie takiej pary słowotwórczej, rozszerzymy je o całą analizę:

  • zaprawa: zapraw(a)–ø (to, co zaprawia – trening).
    Uwaga! W nawiasie odnotowano końcówkę fleksyjną, charakterystyczną tylko dla mianownika l.poj. Nie wolno utożsamiać jej z formantem.
  • kierownictwo: kierownic–two (grupa kierowników);
  • zabawka: zabaw–ka (to, co zabawia);
  • nadbrzeże: nadbrzeż(e)–ø (to, co jest nad brzegiem).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

3. Z jakich członów składa się wyraz pochodny? Odpowiedź zilustruj analizą następujących przykładów: odbiorca, spawacz, podbiec, bladawy, uczernić, wodołaz.