Pierwszy epik, autor Iliady i Odysei, najprawdopodobniej pochodził z greckiej wyspy Chios. Imię – Homer (ślepiec) – sugeruje, iż był niewidomy, tego jednak nie wiemy na pewno. Homer jest postacią dość tajemniczą, niektórzy badacze w ogóle kwestionują jego istnienie. Najnowsze wyniki badań przeczyłyby jednak obrazoburczemu pomysłowi, iż Homera w ogóle nie było! Według analiz komputerowych Iliadę i Odyseję stworzył je ten sam człowiek.

  • Opiewał wojnę sprzed czterystu lat!
  • Odrysował w swoich poematach świat starożytnej, archaicznej Grecji, stworzył także wzór eposu.
  • Sam Homer był autorytetem już w starożytności. Na przykład młody uczeń – Ateńczyk – w V w. p.n.e. wkuwał na pamięć wersety, a potem coraz większe fragmenty eposów Homerowych. „Rośniemy i jest on ciągle przy nas” – mówił o nim z szacunkiem Herodot. „Homer poucza o wszystkim, co powinien wiedzieć człowiek godny swej nazwy: o zajęciach ludzkich podczas wojny i pokoju, o zawodach, polityce i dyplomacji, o mądrości, dobrych obyczajach, odwadze, obowiązkach względem rodziców i bogów…” – czytamy w Życiu codziennym w Grecji za czasów Peryklesa.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Homerycki obraz Grecji

Homer – twórca eposu