W VII w. p.n.e. w starożytnej Grecji żył Tales z Miletu i jego uczniowie. Ich pomysły to według historyków początki filozofii. Tych pierwszych filozofów, między innymi Talesa, Heraklita, nazwano filozofami jońskimi.

Oto co głosili:

 • Tales z Miletu – WODA!

  Początkiem wszechrzeczy i pierwszym elementem istnienia jest woda! Jest konieczna do wszelkich form życia, co więcej, sama potrafi przekształcić się w inne formy, lód i parę. To woda jest prasubstancją!
  Tales z Miletu nazywany jest OJCEM FILOZOFII.

 • Heraklit z Efezu – OGIEŃ!

  To ogień jest podstawowym składnikiem świata, trwa wiecznie i daje życie. Świat jest żywym ogniem, pozostałe żywioły (woda, powietrze, ziemia) to tylko inne jego postacie.
  Inny pomysł Heraklita – słynna maksyma panta rhei (czytaj: panta rej)! To znaczy – wszystko płynie, nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki! Naczelną regułą istnienia jest ruch, wieczna zmiana, ciągły upływ czasu!

 • Anaksymenes z Miletu – POWIETRZE!

  Prasubstancją dającą życie jest powietrze! Dusza ludzka jest powietrzem i płaska Ziemia wisi w powietrzu. Z powietrza wzięły się ogień i woda, a nawet bogowie.

 • Ksenofanes – ZIEMIA!

  A właśnie, że początkiem wszystkiego jest ziemia! Skąd bierze się i wyrasta życie? Z ziemi. Dokąd wraca? Do ziemi.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak powstał świat?

Filozofia antyku

Wymień najsłynniejsze antyczne prądy filozoficzne

Wymień nazwiska najsłynniejszych filozofów greckich.

TABLICA. Nurty filozoficzne

Wymień nazwiska najsłynniejszych filozofów greckich.