Marek Aureliusz

„Raz już należy odczuć, jakiego świata jesteś cząstką”.
Ten słynny cytat pochodzi z Rozmyślań Aureliusza, który był stoikiem, cesarzem-filozofem, człowiekiem wykształconym.
Głosił, że cnotą jest umiar, że należy przyjąć i dobrze wypełniać rolę, jaką wyznaczyło człowiekowi życie, przestrzegał przed egoizmem, a każdą pracę nakazywał wykonać „jakby była ostatnią w życiu”.

Seneka

Żyć mu przyszło w czasach Klaudiusza i Nerona – był nauczycielem i opiekunem tego drugiego i przez pewien czas miał na niego przemożny wpływ. Niestety, kapryśny cesarz wkrótce pozbawił go swych łask. Seneka był retorem, mistrzem w sztuce oratorskiej (przekonywania), jego filozoficzne dzieło zawarte w dialogach jest spójną syntezą poglądów stoickich z praktyką życiową. Był też Seneka autorem wielu tragedii. Po wykryciu spisku Pizona odebrał sobie życie, otwierając żyły.

Zobacz:

Filozofia antyku

Jak liryka antyku realizowała myśl filozoficzną starożytnej Grecji?

Najważniejsze pojęcia z filozofii antyku

TABLICA. Nurty filozoficzne