• Wergiliusz, autor słynnej Eneidy, epopei napisanej na wzór eposów Homera, ukazującej wędrówkę Eneasza.
  • Horacy, najsławniejszy poeta Rzymu, do twórczości którego nawiązywali późniejsi twórcy wielu krajów, w tym także Polski.
  • Owidiusz – twórca dzieła pt. Metamorfozy, a także Sztuki kochania.
  • Lukrecjusz – poeta – filozof, autor poematu O naturze wszechrzeczy.
  • Katullus – autor miłosnych wierszy adresowanych do ukochanej Lesbii.
  • Marek Tuliusz Cycero – słynny mówca, który w swoich oracjach i listach stworzył typ „łaciny klasycznej”.
  • Juliusz Cezar – wielki polityk, ale też autor pamiętników, w których opisuje m.in. podbój Gallów.

Inni historycy:

  • Liwiusz (Dzieje Rzymu od założenia miasta),
  • Tacyt (Dzieje, Roczniki),
  • Swetoniusz (Żywoty cezarów).

Komediopisarze: Plaut i Terencjusz (z jego komedii pochodzą słynne słowa: „Czło­­wiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Wymień filozofów rzymskich

Rzymianie – twórcy czy naśladowcy?

Największy epik rzymski, „spadkobierca” Homera to…

Na czym polega poezja złotego środka Horacego

Jakie znasz rodzaje liryki horacjańskiej?