Quintus Horatius Flaccus jest między innymi autorem Satyr, w których piętnuje wady współczesnego mu społeczeństwa. Najpełniej jednak jego talent objawił się w Pieśniach (Carmina), niekiedy nazywanych przez badaczy odami. To utwory o bardzo różnorodnej tematyce:

 • filozoficznej, moralnej (Wdowa to uboga…),
 • religijnej, patriotycznej i miłosnej (Do Cyprydy).

Pieśń 30 z cyklu Pieśni III, rozpoczynająca się w oryginale od słów „Exegi monumentum”, to jeden z najbardziej znanych jego utworów. A motyw zbudowanego przez poetę pomnika w postaci własnej twórczości został przejęty przez wielu twórców nowożytnych, zwłaszcza w okresie renesansu i oświecenia; przypomnijmy choćby Pieśń XXIV Jana Kochanowskiego, rozpoczynającą się od słów: „Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony”.

Horacy głosił filozofię harmonii w życiu. Uważał, że umiar, wybieranie tego, co słuszne – czyli złotego środka – jest receptą na szczęście.

W dorobku Horacego są również Listy. To też wiersze, a nawet poematy filozoficzne i refleksyjne, napisane w formie listów do prawdziwego albo fikcyjnego adresata. List do Pizonów, zwany Ars poetica, to, oprócz Poetyki Arystotelesa, najważniejszy w starożytności traktat o poezji. Horacy postuluje w nim, by poezja, niezależnie od tego, jaki podejmuje temat, była jasna, prosta i harmonijna; przestrzega twórców, by nie mieszali gatunków literackich i wskazuje ideał sztuki, którym jest dla niego tragedia grecka.

Uwaga!
Satyra – utwór ośmieszający lub piętnujący opisywane w nim zjawiska. Są one często „przerysowane”, „przejaskrawione”, pokazane w „krzywym zwierciadle”.

Filozofia Horacego
 • bliska stoicyzmowi, bo nakazuje:
 • zachowanie równowagi,
 • żyć roztropnie, cenić wartości duchowe,
 • utrzymywać dystans
 • wobec tego, co niesie życie,
 • cieszyć się tym, co się posiada, nie przywiązując się do dóbr materialnych.
 • bliska epikureizmowi, bo nakazuje:
 • cieszyć się życiem zgodnie z zasadą carpe diem,
 • szukać w życiu przyjemności,
 • zachowywać zasadę złotego środka,
 • cenić przyjaźń, bo rozmowy z przyjaciółmi to największa przyjemność.
to wszystko razem mieści się w pojęciu CNOTA

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Horacy

Jakie znasz rodzaje liryki horacjańskiej?

Jaką filozofię prezentuje w swojej poezji Horacy?

Horacy – Exegi monumentum

Co oznacza słynny horacjański motyw exegi monumentum?

Horacy – Wybudowałem pomnik

Horacy Do Apollina

Filozoficzne inspiracje poezji Horacego

Horacy na maturze

Exegi monumentum – Horacy