Nawiązania do Biblii

W poezji – dawnej i współczesnej – znajdujemy wiele utworów poświęconych różnym motywom biblijnym: wizji końca świata, tematowi szatana, śmierci, postaciom biblijnym. Swoisty rozdział tworzą przekłady – choćby psalmów, z którymi zmierzyć się chcieli najbardziej utalentowani poeci świata. Proza gęsta bywa od biblijnych aluzji, czasem motyw taki pojawia się w tle – jak w Wieży Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, bywa główną materią – jak w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa. Innym razem Biblia jest kluczem do powieści – jak w skomplikowanym śledztwie w Imieniu róży Umberta Eco, czasem analogią – jak w Na wschód od Edenu Johna Steinbecka.

A oto inne nawiązania

Średniowiecze

 • Przekłady: Psałterz floriański, Psałterz puławski, Biblia królowej Zofii.
 • Liryka religijna: Żale Matki Boskiej pod krzyżem (Posłuchajcie, bracia miła), Bogurodzica, najstarsze kolędy: między innymi Stałać się rzecz wielmi dziwna (tłumaczenie z czeskiego).
 • Apokryfy (utwory narracyjne, tematycznie związane z Biblią, ale nienależące do kościelnych tekstów kanonicznych): najobszerniejszy polski apokryf to Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa (Rozmyślanie przemyskie).
 • Boska Komedia Dantego Alighieri – alegoryczna wizja wedrówki przez trzy światy pozagrobowe: piekło, czyściec i raj.

Renesans

 • Tłumaczenia Psałterza Dawidowego (psalmów) Jana Kochanowskiego,
 • Pieśni Jana Kochanowskiego, – wizja Boga – architekta świata, pochwała świata jako dzieła stworzenia
 • Rytmy abo wiersze polskie Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego – sonety, walka człowieka z szatanem.
 • Kazania sejmowe księdza Piotra Skargi – nawiązanie do gatunku, styl, paraboliczne obrazowanie, charakter proroczy.
 • Misterium Mikołaja z Wilkowiecka pt. Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim.
 • Kolędy: między innymi Anioł pasterzom mówił (przekład z łaciny).

Barok

 • Poezja podejmująca motyw przemijania (wyraźne nawiązanie do Księgi Koheleta), śmierci, szatana: między innymi wiersze Daniela Naborowskiego (Krótkość żywota).
 • Moda na przekłady psalmów: Psalmodia polska Wespazjana Kochowskiego.
 • Kolędy: Gdy śliczna Panna Syna kołysała; Lulajże, Jezuniu.
 • Raj utracony pióra Johna Miltona, słynny epos literatury angielskiej.

Oświecenie

 • Tragedie i opery o postaciach biblijnych.
 • Pieśni religijne Franciszka Karpińskiego, wydane pod wspólnym tytułem Pieśni nabożne: między innymi Bóg się rodzi, Kiedy ranne wstają zorze, Wszystkie nasze dzienne sprawy.

Romantyzm

 • Nawiązujące gatunkowo do Pisma Świętego Mickiewiczowskie Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego: to zrytmizowana, podzielona na wersety proza poetycka, stylizowana według Biblii Jakuba Wujka, są tu przypowieści wzorowane na ewangelicznych, a całość zamykają Modlitwa pielgrzyma i Litania pielgrzymska, również nawiązujące do tekstów kościelnych.
 • Mesjanizm Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego oraz Dziadów Adama Mickiewicza.
 • Motyw kainowej zbrodni w Balladynie Juliusza Słowackiego.
 • W Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego – choćby finał z objawieniem Chrystusa.
 • Poezja Cypriana Kamila Norwida: między innymi Fortepian Szopena, Pielgrzym w Hebronie.
 • W poezji krajowej:
  • Marsz w przyszłość Ryszarda Berwińskiego – bohaterem wiersza jest lud, który porzuca kraj niewoli i kroczy ku przyszłej „ziemi obiecanej” przez „czerwone morze krwi”;
  • Teofila Lenartowicza kolęda Mizerna, cicha stajenka licha.

Pozytywizm

 • Quo vadis Henryka Sienkiewicza – swobodnie nawiązuje do Dziejów Apostolskich.

Młoda Polska

 • Poezja:
  • modny motyw szatana w twórczości Leopolda Staffa, Tadeusza Micińskiego;
  • wizja Sądu Ostatecznego w jego Hymnach Jana Kasprowicza;
  • motyw franciszkański w twórczości Jana Kasprowicza i Leopolda Staffa.
 • Betlejem polskie Lucjana Rydla – jasełka, opowieść o narodzeniu Pana Jezusa, wkomponowana jednak w polską, krakowską rzeczywistość.

Wiek XX

 • Poezja:
  • Tadeusza Nowaka cykl Psalmów;
  • Zbigniewa Herberta wiersze: Domysły na temat Barabasza, U wrót doliny, Homilia, Modlitwa Pana Cogito;
  • Czesława Miłosza tłumaczenie psalmów (Księga psalmów), wiersze: Dar, Lektury, Piosenka o końcu świata, Oeconomia divina.
 • Proza:
  • Tadeusza Konwickiego Mała apokalipsa;
  • Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Wieża, Drugie przyjście;
  • Jana Dobraczyńskiego Listy Nikodema;
 • literatura powszechna:
  • Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata,
  • John Steinbeck Na wschód od Edenu,
  • Umberta Eco Imię róży.

Przywołany zestaw lektur nie wyczerpuje tematu, lecz pozwala zauważyć, że nawiązania do Biblii mogą przywoływać stałe motywy tematyczne: np.

 • wizję szatana,
 • wątek apokalipsy,
 • grzech pierworodny

lub odwoływać się do kompozycji, gatunków czy stylu Biblii.

 

Odwołaj się do motywów biblijnych, poruszając następujące tematy:

 • definicja człowieczeństwa (dwie koncepcje);
 • miłość (Pieśń nad Pieśniami, Hymn o miłości Pawła z Tarsu, nauka Chrystusa);
 • cierpienie (Księga Koheleta, Księga Hioba);
 • bunt człowieka przeciw Bogu (Adam i Ewa, Kain, budowniczowie wieży Babel, szatan, lud Izraela oddający cześć złotemu cielcowi);
 • etyka, zasady moralne (Dekalog, Kazanie na górze).

Wielkie dzieła literatury nawiązujące do Biblii:

 • Dante Alighieri – Boska komedia;
 • John Milton – Raj utracony;
 • Adam Mickiewicz
  – Dziady
  ,
  – Księgi narodu polskiego, i pielgrzymstwa polskiego;
 • Juliusz Słowacki – Balladyna;
 • Henryk Sienkiewicz – Quo vadis;
 • Jan Kasprowicz – Hymny;
 • Michał Bułhakow – Mistrz i Małgorzata;
 • John Steinbeck – Na wschód od Edenu;
 • Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa;
 • Umberto Eco – Imię róży

Jak nawiązywano do Biblii?

Nawiązywano poprzez:

 • przywoływanie postaci, wątków, symboli;
 • aluzje do wydarzeń biblijnych, przez dyskusję z nimi;
 • naśladowanie stylu lub używanie gatunków.


Zobacz:

Jakie znasz sposoby nawiązywania do „Biblii” i antyku w literaturze?

Funkcje nawiązań do Biblii i mitologii w twórczości Zbigniewa Herberta

Omów rolę i znaczenie Biblii w dziejach ludzkości