Poezja międzywojnia to domena wielkich indywidualności i konkretnych grup poetyckich. Zacznijmy może od rejestru mniej lub bardziej awangardowych ugrupowań.

Oto one:

Skamander

Warszawskie ugrupowanie zorganizowane przez:

 • Juliana Tuwima,
 • Jana Lechonia,
 • Kazimierza Wierzyńskiego,
 • Antoniego Słonimskiego,
 • Jarosława Iwaszkiewicza.

Program:

 • bezprogramowość, młodość, radość.
 • Poeta to – zwykły człowiek wciśnięty w tłum.
 • Poezja – pole wszystkich tematów.

Futuryści

 • W Warszawie Aleksander Wat i Anatol Stern
 • w Krakowie Stanisław Młodożeniec i Bruno Jasieński.

Program:

 • Futuryści zrywają z przeszłością i tradycją narodową, wierzą w maszynę, chcą powyrzucać „mumie mickiewiczów” i wreszcie skończyć z całą tą ortografią.
 • Wiersz-manifest to But w butonierce Bruno Jasieńskiego.
 • Główna działalność: lata 1919-1921.

Awangarda Krakowska

 • najważniejszy – Tadeusz Peiper i skupieni wokół: Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Kurek.
 • Główny temat poezji: 3 x M (miasto, masa, maszyna).
 • Główne założenia techniczne – „precz z watą słów!”, skrót i metafora jako najistotniejsze chwyty poetyckie. Konieczna aktywność intelektualna odbiorcy, jak przy wierszu Z Tatr Juliana Przybosia.

Awangarda Lubelska (tzw. Druga Awangarda)

 • Druga fala awangardy przypadająca na lata 1927-1939.
 • Nawiązuje do Awangardy Krakowskiej zamiłowaniem do metafory, lecz przywołuje też tradycyjne tematy, jak wieś, pejzaże, uczucia itp.
 • Czołowym poetą grupy jest Józef Czechowicz (Przez kresy, Żal), który głosi muzyczną poezję snu, skojarzeń i miazgi psychicznej.

Żagary

 • Grupa poetycka w Wilnie, działająca w latach 1931-1934.
 • Jej skład to: Teodor Bujnicki, Aleksander Rymkiewicz, Jerzy Zagórski i Czesław Miłosz.
 • Żagaryści głosili katastrofizm – czyli przeczucie zagłady świata i kresu istnienia ludzkiego. Poeci skupieni wokół pisma Żagary powracali do romantyzmu i symbolizmu.

Kwadryga

 • Grupa jedenastu członków Koła Literackiego m.in. Stanisław Dobrowolski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Lucjan Szenwald.
 • Wydawali także pismo Kwadryga, organizowali w latach 1930-1931 popularne spotkania z publicznością (wzorując się nieco na Skamandrze).

Poeci niezależni

Oprócz poetów „zgrupowanych” literatura międzywojnia może poszczycić się istnieniem i twórczością wielkich indywidualności poetyckich:

 • Leopold Staff – kontynuuje swoją twórczość.
 • Bolesław Leśmian – debiutował w Młodej Polsce, lecz tworzył już w międzywojniu.
 • Władysław Broniewski – poeta rewolucyjno-romantyczny, o specyficznej poetyce.

Trójca polskich awangardystów międzywojnia

 • Witold Gombrowicz
 • Bruno Schulz
 • Witkacy

Badacze dostrzegają prekursorski wymiar ich dzieł – długo przed powojennymi dokonaniami tworzyli nowatorskie gatunki:

 • Witold Gombrowicz – nouveau roman – nowa powieść (zasłynie w latach pięćdziesiątych),
 • Witkacy – teatr absurdu (zaistnieje na dobre dopiero w czasach Becketta – lata sześćdziesiąte).

 

Zobacz:

Poezja dwudziestolecia w Polsce

Poezja dwudziestolecia międzywojennego wobec tradycji

 

Dwudziestolecie międzywojenne – charakterystyka epoki

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce – TABELA

 

Ludzie, którzy tworzyli dwudziestolecie

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce 1918-1939

Dwudziestolecie międzywojenne – TEST 2