TEST

1. Któremu z podanych kierunków literackich został błędnie przyporządkowany twórca?

a) ekspresjonizm – Tristan Tzara
b) futuryzm – Tommaso Marinetti
c) susealizm – Andre Breton
d) neoklasycyzm – Thomas Eliot

2. Twórcą powieści określonej jako „strumień świadomości” był:

a) Franz Kafka
b) Marcel Proust
c) James Joyce
d) Andre Gide

3. Kreacjonizm świata przedstawionego, odstępstwo od normy, luźny tok obrazów, operowanie symbolem, to elementy typowe dla:

a) ekspresjonizmu
b) dadaizmu
c) surrealizmu
d) futuryzmu

4. Elementy pierwotnych kultur afrykańskich, zwłaszcza obrzędu Vaudou pojawiły się w teatrze:

a) ekspresjonistycznym
b) dadaistycznym
c) surrealistycznym
d) symbolicznym

5. Wypowiedź: „Ryczący automobil jest piękniejszy niż Nike z Samotraki” określa program:

a) futurystów
b) dadaistów
c) francuskiej awangrady poetyckiej
d) ekspresjonistów

6. Dzieło Oswalda Spenglera Zmierzch Zachodu ukształtowało światopogląd twórców:

a) Skamandra
b) Awangardy Krakowskiej
c) II Awangardy
d) Kwadrygi

7. Która i polskich powieści w sposobie konstrukcji przypomina powieść Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu:

a) Przedwiośnie Stefana Żeromskiego
b) Granica Zofii Nałkowskiej
c) Ferrlydurke Witolda Gombrowicza
d) Noce i dnie Marii Dąbrowskiej

8. Która z polskich powieści w sferze moralistyki nawiązuje do Lorda Jima Josepha Conrada:

a) Granica Zofii Nałkowskiej
b) Przedwiośnie Stefana Żeromskiego
c) Noce i dnie Marii Dąbrowskiej
d) Fenlydurke Witolda Gombrowicza


9. „Mózg wariata na scenie” to określenie można by przyporządkować dramatowi:

a) Stanisława I. Witkiewicza
b) Józefa Szaniawskiego
c) Stefana Żeromskiego
d) Zofii Nałkowskiej


10. Baśniowość, fantastyka, ludowość, metafizyka, zastosowanie neologizmów to ele
menty typowe dla poezji:

a) Konstantego I. Gałczyńskiego
b) Kazimierza Wierzyńskiego
c) Bolesława Leśmiana
d) Stanisława Młodożeńca

11. Dany jest fragment tekstu:

Znów ufałaś – i wątpiłaś znowu
(krakało spłoszone zamykanie ramp…)
gdy
pod konstrukcjami z żelaza i szkła
stał się pociąg
fakt,
który tonnowymi uderzeniami kół poza rozpacz wykraczał…

Podany fragment odznacza się:

a) podporządkowaniem świata przedstawionego podmiotowi lirycznemu, nastrojowością, złamaniem reguł składniowych
b) tradycyjną metaforą, rymem, rytmem
c) elipsą, konstrukcją pięknego zdania, kondensacją znaczeń

12. Któremu z podanych cytatów zostało przyporządkowane niewłaściwe autorstwo:

a)

Dni znużone jak muły wloką się po wybojach.
W żaluzje pukają kanikuly…
Upal prryszedl z ogrodu i zamieszkal w pokojach.
Ach, jak pragnę twego serca z lodu…
Kazimierz Wierzyński

b)

W białodrzewie jaśnie dżni sloneczno, Miodzie złoci bialopalem żyśnie,
Drzewa pelni pszczelq i pasieczną,
A przez liście kraśnie pęk slowiśnie…
Julian Tuwim

c)

W zwiewnych motach kostrzewy, na leśnej polanie.
Gdzie się las upodobnia łące niespodzianie,
Leżą zwloki wędrowca, zbędne sobie zwloki.
. Bolesław Leśmian

13. Cytat „A wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę…” pochodzi z wiersza:

a) Czarna wiosna Antoniego Słonimskiego
b) Herostrates Jana Lechonia
c) Wiosna Juliana Tuwima
d) Słowiki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

14. Twórcą wiersza – miniatury poetyckiej był(a):

a) Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
b) Julian Przyboś
c) Tadeusz Peiper
d) Józef Czechowicz

15. W wierszach którego poety odnajdujemy elementy myślenia magicznego:

a) Juliana Przybosia
b) Juliana Tuwima
c) Józefa Czechowicza
d) Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

16. Elementy katastroficznego poglądu zawierają wiersze:

a) B. Leśmiana, K.I. Gałczyńskiego, J. Przybosia
b) St.I. Witkiewicza, J. Czechowicza, Cz. Miłosza
c) Wł. Broniewskiego, T. Peipera, J. Tuwima
d) K. Wierzyńskiego, B. Jasieńskiego, J. Iwaszkiewicza

17. 0 którym z ugrupowań poetyckich Karol Irzykowski napisał tekst pt. Programofobia:

a) o Skamandrytach
b) o Awangardzie Krakowskiej
c) o Kwadrydze
d) o futurystach

18. Autorem szkicu Miasto. Masa. Maszyna był:

a) Tommaso Marinetti
b) Bruno Jasieński
c) Tadeusz Peiper
d) Julian Przyboś

19. Noce i dnie Marii Dąbrowskiej można określić jako:

a) powieść – parabolę
b) powieść – strumień świadomości
c) powieść – sagę rodzinną

20. W Granicy Zofii Nałkowska zastosowała narrację:

a) wszechwiedzącą
b) auktorialną
c) wielopiętrową
d) z perspektywy postaci

21. Którą z powieści 20-lecia można określić powieścią o rozpadaniu się mitów:

a) Granicę Z. Nałkowskiej
b) Fenlydurlre W. Gombrowicza
c) Noce i dnie M. Dąbrowskiej
d) Przedwiośnie S. Żeromskiego

22. Elementy groteski odnajdujemy w:

a) Szewcach Witkacego, Procesie Kafki, poezji Leśmiana
b) poezji Gałczyńskiego, Ferdydurke Gombrowicza, Granicy Nałkowskiej
c) Sklepach cynamonowych Schulza, poezji Przybosia, Mistrzu i Malgorzacie Bułhakowa
d) poezji Tuwima, Przedwiośniu Żeromskiego, poezji Broniewskiego

23. Arrhetypiczny wizerunek ojca pojawia się w:

a) Ferdydurke W. Gombrowicza
b) Przedwiośniu S. Żeromskiego
c) Granicy Z. Nałkowskiej
d) Sklepach cynamonowych B. Schulza

24. Pośród wielu postaci Mistrza i Malgorzaty M. Bułhakowa do świata diabelskiego (szatańskiego) przynależą:

a) Berlioz, Małgorzata, Ha-Nocri
b) kot-Behemot, Hella, Mistrz
c) Piłat, Iwan Bezdomny
d) Woland, Asasello, Korowiow


Dwudziestolecie międzywojenne TEST – odpowiedzi:

l. a,
2. c,
3. c,
4. b,
5. a,
6. c,
7. b,
8. c,
9. a,
10. c,
11. c,
12. a,
13. b,
14. a,
15. c,
16. b,
17. a,
18. c,
19. c,
20. d,
21. b,
22. a,
23. d,
24. d.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Dwudziestolecie międzywojenne – TABELA

Test z dwudziestolecia międzywojennego cz. 1.

TEST z dwudziestolecia międzywojennego cz. 2.

Dwudziestolecie międzywojenne – TEST 1

POEZJA dwudziestolecia – zestawienie

Dokonaj alfabetycznego zestawienia najbardziej znanych poetów dwudziestolecia międzywojennego, zaznaczając ich przynależność grupową i charakterystyczne utwory.

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c166-dwudziestolecie/ludzie-ktorzy-tworzyli-dwudziestolecie

Poeci dwudziestolecia w Polsce