Lord Jim jest powieścią skomplikowaną, nawet trudną w odbiorze, autor przedkłada tu bowiem warstwę refleksji i rozważań nad wartką, spójną i chronologiczną akcję.

Wśród cech wpływających na oryginalność utworu należy wymienić:

 • Specyficzną narrację.

  Conrad nie organizuje tu przezroczystej, wszechwiedzącej narracji, lecz posługuje się głosem Marlowa – postaci funkcjonującej w świecie powieści. Posługuje się chwytem „opowieści w powieści”, tzn. – Marlow opowiada słuchaczom dzieje Jima (dwie warstwy fabularne).

 • Rozłam biografii ma dwie części.

  Jim tułający się w poszukiwaniu pracy po portach i Jim na Patusanie.

 • Ważną rolę opisów przyrody, zwłaszcza żywiołu morskiego w powieści.

  Conrad przywołuje plastyczne wizje morza nie tylko po to, by uformować przestrzeń, lecz również po to, by ukazać związek ludzi z naturą, by obrazować istotne prawdy o człowieku.

 • Brak chronologii

  Poznajemy wydarzenia nie po kolei, przyczyny i następstwa często są przestawione, co utrudnia zrozumienie utworu, lecz zarazem stwarza atmosferę tajemniczości, a na plan pierwszy wysuwają się odczucia bohaterów.

 • Konstrukcję bohatera.

  Jim to postać złożona, jest w swojej ułomności i zarazem szlachetności bardzo prawdziwy. Jego problem dociera do czytelnika, który mu szczerze współczuje, lecz też trudno usprawiedliwić jego czyn. Poza tym Jim nosi znamiona bohatera romantycznego: jest samotny, tajemniczy, szlachetny, wrażliwy, jest marzycielem i idealistą. Błąd młodości – grzech to też domena tego typu postaci, jak i próby odpokutowania winy (weźmy choćby Księdza Robaka). Egzotyczny, rzec można orientalny wątek jego biografii w Patusanie też pasuje do romantycznego schematu, choć wiele rozwiązań, oczywiście, różni się od tego wzorca literackiego.

Uwaga!
Narracja auktorialna – to narracja odautorska, wstawiana pomiędzy słowa innych narratorów. W Lordzie Jimie ta sama historia opowiadana jest wielokrotnie – i z różnych punktów widzenia. Dlatego można lekturę powieści zacząć z różnych miejsc – nie wpłynie to na wiedzę o zdarzeniach.

Zobacz:

Jądro ciemności Josepha Conrada

Lord Jim, bohater powieści Josepha Conrada

Omów kompozycję Lorda Jima Josepha Conrada

O czym jest Lord Jim?

Na czym polegał problem Lorda Jima – tytułowego bohatera powieści Conrada?

https://aleklasa.pl/liceum/c323-bohater-literacki/kurtz-bohater-jadra-ciemnosci-josepha-conrada